İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei’nin Ehl-i Beyt -s- meddahları ile görüşmesi

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İslam Peygamberi’nin -s- sevgili kızı Hz. Fatıma’nın -s- veladet yıl dönümü dolayısıyla bazı Ehl-i Beyt -s- meddahları ile görüştü.

Ayetullah Hamanei Hz. Fatıma’nın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla Ehl-i Beyt -s- meddahları ile görüşmede dini heyetler, beyan cihadının odağı olduğunu belirterek, dini heyetlerin millete karşı yürütülen medya savaşında rolünü ifa etmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede Ayetullah Hamanei Hz. Fatıma’nın sosyal hareketleri ve insanlara minnetsiz hizmetleri gibi kişiliğinin bazı yüce boyutlarına işaretle dini heyetlerin büyük beyan cihadının odağı olduğunu, heyetler başta genç kuşak olmak üzere toplumun güncel sorularına kesin, doğru ve aydınlatıcı cevap verilen mekan olması gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede Hz. Fatıma -s- ve İmam Humeyni’nin -ks- veladet yıl dönümünü ve Kadın Günü’nü tebrik ederek Hz. Fatıma’nın -ks- seçkin kişiliğinin bazı boyutlarını Kur'an'ı Kerim ayetleri ve hadislere istinat ederek beyan etti.

Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Temizlik ve paklık makamı, Allah için çalışmak ve halka minnetsiz hizmette bulunmak, mübahele olayında batıl cephesi ile yüzleşmede seçkin tavır sergilemek, Kur'an'ı Kerim’de de açıkça beyan edilen Hz. Fatıma’nın bazı eşsiz özellikleridir.

Ayetullah Hamanei Dehr suresinin ayetlerine işaretle, muhtaç insanlara minnetsiz hizmet sunmak ve yardımda bulunmak Hz. Fatıma’yı -s- örnek alan Fatımi toplumların önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek şöyle ekledi:

İran’da İslam inkılabından sonra toplum Fatımi toplum oldu ve son 43 yılda Fatımi hareketini kutsal savunma yıllarından bilimsel başarıları ve şehit Fahrizade, şehit nükleer bilimciler ve merhum Kazımi Aştiani gibi büyük insanların minnetsiz hizmetleri ve sel ve deprem gibi doğal afetlerde birçok kez gördük.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei koronavirüs pandemisi ve o günden beri sunulan ve halen devam eden minnetsiz ve ücretsiz hizmetlere işaretle bu hizmet de Fatımi modelin bir başka boyutu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Hz. Fatıma -s- başta inkılapçı ve sosyal hareketler olmak üzere tüm alanlarda örnek alınmalıdır.

Ayetullah Hamanei beyanatının bir başka bölümünde dini heyetlerin meselesine değinerek şöyle buyurdu:

Dini heyetlerin sosyal bir birim olarak şekillenme ekseni Ehl-i Beyt -s- sevgisi ve masum imamların -s- yolunu yaşatmaktır ve o büyük insanların yaşadığı çağdan itibaren şekillenmeye başlamıştır.

Ayetullah Hamanei dini heyetlerin İslam inkılabı günlerinde ve kutsal savunma yılları gibi çeşitle evrelerde rolü ve etkinliği çok belirleyici olduğunu belirterek, masum imamların -s- da vurguladığı üzere dini heyetler büyük beyan ve aydınlatma cihadının odağı olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dini heyetlerin yapısı “Beyin ve mana” ve “Hareketlilik ve dinamiklik”ten ibaret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Dini heyetin beyin ve manası, bilinen mektebi beyan etmektir. Dini heyetler İslami kavramları ve maarifi beyan etme merkezi ve gençlerin ilkeli konular ve yaşam tarzı ile ilgili çeşitli sorularını cevaplandırma yeridir. Dini heyetlerin hareketlilik ve dinamiklik meselesi de muhataplarla doğrudan karşılaşma ve duyguları intikal ettirme fırsatı demektir.

Ayetullah Hamanei dini heyetlerin kıvamı ve esası cihat meselesi olduğunu belirterek şu vurguyu yaptı:

Her iyi ve yerinde emek cihat değildir. cihat, düşmanı hedef almak üzere emek harcamaktır ve cihat alanı her zaman doğru tespit edilmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında çeşitli dönemlerde askeri, bilimsel ve sosyal cihat gibi çeşitli alanlarda cihat meselesine işaretle şöyle dedi:

Örneğin insanlara düşmanların iktisadi baskıları ve onları İslami nizamla karşı karşıya getirme çabaları şartlarında sosyal hizmet sunmak değerli bir cihattır.

Ayetullah Hamanei İran milletinin düşmanlarının halkın düşüncelerini ve inançlarını yığınla medya organları ve binlerce sanat ve medya uzmanı ve yüklü mali ve güvenlik destekleri ile tersyüz gösterme gayretine dikkat çekerek, en önemli cihat alanlarından biri gerçekleri beyan etmek ve kamuoyunu aydınlatmadan ibaret olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei, dini heyetler bu şeytani hareketlere karşı en başta hakla batıl arasındaki bu amansız savaşta, yalan ve hakikatin çarpıştığı bu sahada nerede yer aldıklarını belirlemeleri ve ona göre İslam inkılabının ülkü ve ilkelerini yaygınlaştırmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei vaiz ve meddah dini heyetlerin iki önemli ve sağlam direği olduğunu, meddahlık sanatı eşsiz bir sanat sayıldığını belirterek, meddahlar muhatapların gönlünü cilalandırdığını ve onları tarihin derinlerine götürmekle dini, ahlaki ve siyasi marifetlerini geliştirdiğini vurguladı.

Dini şiirler yazan şairlerin ve meddahların Ehl-i Beyt -s- fertleri için düzenlenen meclisleri verimli hale getirmek ve dini şiirleri yüceltmek üzere iş birliğini takdir eden Ayetullah Hamanei, ses, ahenk ve seslendirme geometrisi meddahlık sanatının yüzünü oluşturduğunu, ancak bu yüz sadece bir araç ve malzeme sayıldığını ve muhtevayı etkilememesi ve meddahlığın toplumu harekete geçirme özelliğinin kaybolmasına yol açmaması gerektiğini belirtti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei meddahlık sanatında yenilikçilik de iyi ve faydalı olduğunu belirterek şu ikazda bulundu:

Yenilikçilik meddahlık sanatında normların bozulması ve meddahlık kimliğinin değişmesine ve bu sanatın ilgi alanı dışındaki yönlere kaymasına yol açmamalıdır. Zira meddahlık pop müziği değildir.

Meddahların kutsal savunma yıllarında ve ayrıca 2009 fitnesinde çok iyi rol ifa ettiklerini ve iyi sınav verdiklerini belirterek şöyle ekledi:

Meddahlar kelimenin tam anlamı ile mücahit ve şehit yetiştirdi ve İran İslam Cumhuriyeti ile düşman arasında medya ve kültürel savaşta inkılapçı meddahların güçlü sesi çok etkili oldu; bugün bu güçlü ses eskisi gibi düşmanın geniş cephesine karşı etkili olmadır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei meddahların gençleri cezbetmek üzere sarf ettikleri emekleri iyi ve önemli nitelerken bir de şu uyarıda bulundu:

Dikkatli olun, gençleri her ne pahasına cezbetmek olmaz; yani gençleri cezbetmek için bazı uygunsuz besteler ve sözler kullanılamaz.

Gençleri cezbetmek dini heyetlerin doğru yapısına uygun olması gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei, meddahlıkla hakikat ve kimliğin birlikteliğinin yok olmamasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Meddahlara uygun ve muteber şiirleri ve yazıları kullanmalarını tavsiye eden Ayetullah Hamanei şu hatırlatmada bulundu:

Bazen gevşek bir kelime veya yanlış bir cümle, İslam’ı, Şia’yı, ulemayı ve dini maarifleri sorgulama malzemesi olabilir. Dolayısıyla meddahlar programlarında mutlaka güçlü ve doğru ve kesin belgelere dayanan şiirleri ve yazıları kullanmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce 11 meddah Hz. Fatıma’yı -s- methetmek üzere şiirler okudu.

 

700 /