İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi'nin katılmasıyla

Rahmetli İmam Humeyni'nin eşi merhume bayan Sagafi'nin terhim meclisi düzenlendi

İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Humeyni'nin eşi rahmetli bayan Hatice Sagafi'niyi anma ve terhim töreni bugün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin katılmasıyla İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesinde düzenlendi.

İslam İnkılabı rehberi Kur'anı Kerim'den ayetler okuyarak merhume'nin ruhuna fatiha okudu ve Allah Taala katından hakkında rahmet ve mağfiret duasında bulundu.

İmam Humeyni (ra)in torunu Seyyid Hasan Humeyni, imam'ın ailesi ayrıca Cumhurbaşkanı, Yargı gücü başkanı ve Nizamın maslatını teşhis kurulu başkanının yanı sıra devlet erkanı ve askeri komutanların ve halktan muhtelif kitlelerin katıldığı bu törende Kur'anı Kerim'den ayetler ve medhiyeler okundu.

Bu merasimde bir konuşma yapan Huccet'ul İslam Alem'ul Huda, İslam İnkılabı yıllarında rahmetli İmam Humeyni'nin vefakâr eşinin çok önemli rolüne temasla, "İslam İnkılabı rehberi İmam Humeyni'nin kader belirleyici hareketinin ilk başından itibaren İmam'ın eşinin de o hazretin yanında bulunması, direnmesi ve fedakârlık göstermesi kendisinin çok üstün ve örnek bir kişilik elde etmesine neden olmuştur" dedi.

Huccet'ul İslam Alem'ul Huda ayrıca şöyle dedi: "İmam-ı Ümmet'in gençlik döneminde kendine has rehberlik ve merciilik dönemine kadar eşinin yanında bulunması, İran İslam Cumhuriyeti kurucusunun daimi yar ve yaveri olmuştur ve bu ümmet üzerinde çok büyük bir hakka sahiptir."
700 /