İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

“İran İslam Cumhuriyeti saldırılar karşısında geri adım atmayacak”

Mümin yüce İran halkı bir aylık ihlas, ibadet ve oruç tutma karşısındaki şükranlıklarını belirtmek amacıyla tüm ülkede bayram namazını muhteşem bir şekilde eda etti.
Muvahhit Tahran halkı bu sabah bayram namazını, Tahran Üniversitesi ve civardaki cadde ve sokaklarda geniş bir katılımla İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin imametinde kıldı.
İslam İnkılabı Rehberi bayram namazı hutbesinde mübarek Ramazan bayramını İran halkı ve büyük İslam ümmetine tebrik ederek, Ramazan ayının, dertlerin ilacı ve batıni hastalıkların dermanı için bir fırsat olduğunu belirterek Ramazan ayında kazanılan değerli faziletlerin korunması ve özellikle de nurani takva birikiminin muhafazası yolunda herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
Kadir gecelerinin insan hayatında yepyeni bir aşamanın başlangıcını teşkil ettiğini hatırlatan ve farklı görünümlerde değişik halk kitlelerinin Kur'an, zikir ve dua toplantılarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten İslam İnkılabı Rehberi, “halk bilhassa genç kuşak kendi nurlu gönüllerinin kadrini bilmeli ve yıl boyunca namazlarını erkenden eda etmek, camileri doldurmak ve Kur'an tilaveti vasıtasıyla bu nuraniyyeti, aydınlığı korumalıdır” dedi.

Ayetullah Hamanei tevbenin, ilahi af ortamına açılan bir pencere olduğunu ve sığınmasız kullar için hak Taala'nın sığınağı konumunda bulunduğunu belirterek, Ramazan ayının tevbeye gerekli ortamı hazırladığını ve Allah'a doğru yönelinmeye zemin oluşturduğunu ve bu büyük kazanımın ancak takva ve sakınmayla korunabileceğini belirtti.

İslam İnkılabı rehberi konuşmasının bir başka bölümünde ise Müslüman halkın Kudüs Günü yürüyüşlerine göstermiş olduğu yüksek ilgiden dolayı teşekkür etti ve “Kudüs Günü, hakkın batıl karşısında dikildiği ve adaletin zulme başkaldırdığı bir gündür. Bu halkın düşmanları bu yıl Kudüs günü'nü küçümsemek için eskisine oranla daha fazla çaba harcadı, ancak yüce İran halkı ülke çapında ve özellikle de azametli Tahran'da irade, dikkat ve direnişini sergileyen takdire şayan bir teşebbüsle hassas durumlardaki duruşu ve isteklerini dünya halklarına iletmekte ne kadar kararlı ve azimli olduğunu gözler önüne serdi” dedi.

Kudüs gününü yürüyüşünün halk hakikatinin tecellisi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, halkın inkılab ve nizamın hareket istekimetini belirleyerek bir kez daha batılı siyaset adamları ve yöneticilerinin İran aleyhtarı girişimlerinde serap peşinde olduklarını ve düşman'ın hile ve entrikalarının bu halkın moralinde hiçbir etki bırakmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.


Ayetullah Hamanei ayrıca, Kudüs Günü'nün, İslam ümmetinin ölümcül kanser tümörü siyonizm aleyhinde haykırış günü olduğunu kaydederek, dünya Kudüs günü yürüyüşlerine dünyanın dört bir yanından Müslüman kitlelerin yoğun katılımda bulunmalarına temasla, “Bu katılımın evrensel mesajı şudur ki, İran milletinin büyük hareketi İslam dünyasına yayılmış olup, İslam ümmeti tıpkı İran milleti gibi artık zulmün boyunduruğu altına girmemektedir; hatta eğer zalimler dünyanın en büyük güçlerince desteklense bile” ifadesini dile getirdi.

Güzel ahlak, muhabbet ve kardeşliğin toplumun en ciddi gereksinimi olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, başta gazeteler olmak üzere muhtelif organlar ve medyanın toplumda iftira, suizan ve yanlış anlaşımlara yol açacak girişimlerini ser bir dille eleştirerek, karşılıklı iftara atma ve şayialarda bulunmanın toplumda hayatı ve yürekleri kararttığını söyledi.

Son olaylar sanıklarından bazılarının mahkemedeki duruşmalarıyla ilgili görüntülerin televizyonda yayınlanması ve milyonluk göstericiler karşısında sergilenmesi, her bir sanığın kameralar karşısındaki itiraf ve ikrarının şer'an, aklen ve örfte hüccet olup geçerliği olduğunu ancak sanıkların bu duruşmalarda başkaları aleyhindeki konuşmalarının şer'i açıdan hiçbir geçerliliğinin olmadığını ve bu yolla atmosferin iftira ve suizanla kirletilmemesi gerektiğini söyledi.

Yargı gücünü, suçluları takib etmek, yargılamak ve cezalandırmakla mükellef kılan Ayetullah Hamanei, “bu hususta mevcut kanunlar uyarınca kararlılıkla teşebbüste bulunmak gerekir. Ancak mücrimin, suçlunun cezalandırılması, birilerini varsayım ve tahminlere dayanarak suçlamaktan kesinlikle kaçınmak gerekir” dedi.

Yabancı medyanın İran olayları karşısındaki çirkin tutumuna temas eden Ayetullah Hamanei. Kasıtlı bu medyanın söz ve iddialarının yayınlanması ve başkalarına aktarılmaması ve başkalarına töhmette bulunmamak gerektiğini söyledi.

İslam İnkılabı rehberi bayram namazı hutbesinin bir diğer bölümünde ise Ramazan bayramının mukaddes müdafaa savaşı haftasına yakın olmasını hatırlatarak, Irak tarafından başlatılan 8 yıllık savaşın “ ulusal güven”in takviyesi için gerekli ortamı hazırladığını, yetenek ve kendine güven ortamının daha da arttığını söyledi.

Konuşmasının sonunda halkı, yargı, yasama ve icrai güçlerin yetkililerini daha fazla işbirliği ve gönül ortaklığı olmaya davet eden Ayetullah Hamanei, aziz İran'ın İslam İnkılabının dördüncü 10 yılında muhtelif alanlarda yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu, ancak bu yolla geri kalmışlığın önünün alınabileceğini söyledi.

İlmi tüm alanlardaki ilerleme ve gelişmenin anahtarı sayan Ayetullah Hamanei, tüm organların özellikle üniversite, dini ilim merkezleri, elitler ve öğrencilerin daha fazla dikkatli davranması gerektiğini ve son yıllardaki bilimsel hareketin yavaşlatılmaması veya durdurulması gerektiğini söyledi.

700 /