İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı rehberi tarafından ve kendisinin de katılımıyla;

Mücahit ve muttaki âlim Ayetullah Mehdevi Keni için taziye merasimi düzenlendi


Mücahit ve muttaki âlim Ayetullah Mehdevi Keni (Rıdvanullah Aleyh) için taziye merasimi bugün öğleden sonra (Cumartesi) Tahran’da İmam Humeyni (ra.) Hüseyniye'sinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından düzenlendi.

İslam İnkılabı Rehberinin katılmasının yanı sıra merhumun ailesi, yakınları, akrabaları, talebeleri, erklerin başkanları, din âlimleri, şahsiyetler, ülkenin siyasi ve askeri erkanı ve halk kitlelerinden kalabalık grupların katıldığı bu merasimde Kur’an karileri Kur’anı Kerimden ayetler okudu. Daha sonra Ehli Beyt (as) meddahları Hz. Seyyid’uş Şuheda İmam Hüseyin (as) ve merhum Ayetullah Mehdevi Keni hakkında ağıtlar okuyarak gözyaşı döktüler.

Bu törende bir de konuşma yapan Meşhed şehri Cuma imamı Huccetul İslam Alem’ul Huda, Ayetullah Mehdevi Keni’nin üstün vasıflarına, direnişine, kararlılığına, ahlaki faziletlerine, izlediği sahih metoduna ve Batıni güzelliklerine değinerek, muhtelif olaylar ve olumsuzlukların asla onu dize getiremediğini ve inkılabın muhtelif alanlarında dimdik ayakta durmayı başararak İnkılap ve Rehberi savunduğunu söyledi.

Ayetullah Mehdevi Keni’nin dünya görüşü ve inancının, ilahi hükümlere uygun ve tamamen dini içerikli olduğunu belirten Huccet’ul İslam Alem’ul Huda, “Bu büyük şahsiyet layık bir hoca gibi kendi hayatını gerek siyasi alanda olsun ve gerekse üniversite alanında sahih İslami dünya görüşünün yayılması doğrultusunda kullandı.

Dakik Takva, Kamil İhlas ve nefsani heva ve heveslerin olmaması gibi Ayetullah Mehdevi Keni’nin 3 açık özelliğini belirten Huccet’ul İslam Alem’ul Huda, “kendisi inkılapçı mücadele ve tağut rejimi zindanları döneminden İslam İnkılabından sonra başbakanlık ve muhtelif devlet sorumluluklarına kadar yaşamındaki muhtelif konumları bir görev ve hizmet alanı olarak değerlendirmekteydi. İnkılâp boyunca sürekli olarak sadık ve fedakâr bir yardımcı olarak rahmetli İmam Humeyni ve İslam İnkılâbı Rehberi’nin mutemedi ve dayandığı bir şahsiyet olmuştur” dedi.


700 /