สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
“การประกาศตัดความสัมพันธ์กับผู้ตั้งภาคี คือ ข้อบังคับหนึ่งของอิสลาม”
คณะเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

การประกาศตัดความสัมพันธ์กับผู้ตั้งภาคีคือข้อบังคับหนึ่งของอิสลาม