สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
อัจฉริยะเยาวชนและผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เข้าพบผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ
อัจฉริยะเยาวชนและผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เข้าพบผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

สงครามจิตวิทยาของพวกนักล่าอาณานิคมคือการทำให้ประชาชาติลืมเลือนศักยภาพในประเทศ