สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งบรรดานักขับเคลื่อนทางด้านฐานความรู้พบผู้นำสูงสุด
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งบรรดานักขับเคลื่อนทางด้านฐานความรู้พบผู้นำสูงสุด

การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ