สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมในงานสายสัมพันธ์กับอัลกุรอาน
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เข้าร่วมในงานสายสัมพันธ์กับอัลกุรอาน

ต้องระมัดระวังในการเจรจา จะต้องไม่เป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติอย่างเป็นอันขาด