สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
“ความมั่นคงของอิรัก คือ ความมั่นคงของอิหร่าน”
นายกรัฐมนตรีอิรักพร้อมคณะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

“ความมั่นคงของอิรัก คือ ความมั่นคงของอิหร่าน”