สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ประชาชนชาวเมืองกุม เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประชาชนชาวเมืองกุม เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

“สหรัฐเกลียดชังต่อรัฐที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของประชาชาติ”