สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ท่านผูู้้นำสูงสุดส่งสาส์นแสดงความเสียใจ
สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการเป็นชะฮีดของนักวิชาการด้านนิวเคลียร์ดร.มุฮ์ซิน ฟัครีซาเด

เนื่องจากการเป็นชะฮีดของนักวิชาการด้านนิวเคลียร์