สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวปราศรัยเนื่องในวันครบรอบ 19 เดย์ 1356
วันครบรอบปีแห่งการรำลึกการต่อสู้ของชาวเมืองกุมวันที่ 19 เดือนเดย์ ปี 1356

การรำลึกการต่อสู้ของชาวเมืองกุมวันที่ 19 เดือนเดย์ ปี 1356