สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ท่านผู้นำสูงสุดปราศรัยเนื่องในวันอัลกุดส์สากล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1442
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวปราศรัยเนื่องในวันอัลกุดส์สากล

รัฐเถื่อนไซออนิสต์ มิใช่เป็นประเทศ แต่เป็นฐานของผู้ก่อการร้ายที่ต่อต้านประชาชาติ