สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
“การเข้าร่วมของประชาชาติในการเลือกตั้ง เป็นหน้าที่สำคัญทางศาสนา”
ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวปราศรัยเนื่องในวันครบรอบการอสัญกรรมท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)

“การเข้าร่วมของประชาชาติในการเลือกตั้ง เป็นหน้าที่สำคัญทางศาสนา”