สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
เทอดเกียรติอดีตทหารผ่านศึก 1 ล้านคนทั่วประเทศในการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
เทอดเกียรติอดีตทหารผ่านศึก 1 ล้านคนทั่วประเทศในการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์

“การป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทำให้ประชาชาติอิหร่านมีเกียรติและมีความก้าวหน้า”