สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
สาส์นฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1442 ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
สาส์นฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1442 ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

พันธสัญญาอันสัตย์จริงของพระเจ้า คือ ชัยชนะของบรรดานักต่อสู้