สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
พิธีการสำเร็จการศึกษานักศึกษาของมหาวิทยาลัยทหารกองทัพบก
ท่านผู้นำสูงสุดเข้าร่วมในพิธีการสำเร็จการศึกษานักศึกษาของมหาวิทยาลัยทหารกองทัพบก

อย่าไปสนใจเสียงอันธพาลของสหรัฐ