สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามตอบจดหมายเลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามีย์แห่งปาเลสไตน์
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามตอบจดหมายเลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามีย์แห่งปาเลสไตน์

กลุ่มปาเลสไตน์จะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต่อสู้กับศัตรู

เยี่ยมชมมากที่สุด