สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
“ปีแห่งการยืนหยัดทางเศรษฐกิจ การผลิตและการสร้างงาน”