پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

آخرین اخبار

فقه و احکام شرعی

معیار محاسبه مسافت شرعی دو شهر
معیار محاسبه مسافت شرعی دو شهر
شخصی از وطن به مقصد شهری مسافرت می‌کند که تا اول آن شهر مسافت شرعی نیست، لکن تا نقطه‌ای که مقصود اوست مسافت شرعی می‌باشد، آیا برای محاسبه مسافت شرعی اول شهر ملاک است یا نقطه‌ای که در آن شهر مقصود فرد می‌باشد؟
احکام روزه
احکام روزه
به منظور تسهیل در اطلاع رسانی و آموزش احکام، مجموعه ی احکام نموداری بخش دوم با عنوان «احکام نموداری روزه» عرضه می گردد.