پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه در خصوص تشکر از حضور ملت در انتخابات
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای جلسه درس خارج فقه مطرح کردند؛

تشکر عمیق از ملت ایران در پی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات

آخرین اخبار

فقه و احکام شرعی

قطع دستگاه پزشکی از بیمار
قطع دستگاه پزشکی از بیمار
بیماری که بر اساس دانش پزشکی امروز، امیدی به شفا و یا بهبود او وجود ندارد و با استفاده از دستگاه ممکن است چند روز بیشتر زنده بماند، آیا به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بیمار، استفاده نکردن از دستگاه یا قطع آن جایز است؟