پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پیام در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد
پیام رهبر انقلاب اسلامی در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد:

پیروز بزرگ انتخابات ملت ایران است
هیچ چیز نتوانست بر عزم مردم فائق آید