پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضاء هیئت دولت دوازدهم
رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت، جواب ندادن اعتماد به غرب را تجربه این دولت خواندند؛

هر جا کار را منوط به غرب کردید ناموفق بود
هر جا بدون اعتماد به غرب بود پیش رفتید