پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دیدار ائمه جمعه سراسر کشور
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:

کاهش تعهدات خود در برجام را شروع کرده‌ایم
وقطعاً ادامه خواهد داشت

آخرین اخبار

فقه و احکام شرعی

پوشاندن زینت
پوشاندن زینت
با توجه به این که برای بانوان پوشاندن_دست تا مچ لازم نیست، اگر با حنا یا لاک یا انگشتر و مانند آن، دست را زینت داده باشد نیز پوشاندن آن از نامحرم لازم نیست؟