پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

کاربران گرامی،

لطفا به منظور استفاده از بخش های مختلف پایگاه به موارد زیر مراجعه نمایید:

  • با عضویت در پایگاه ، آخرین به روز رسانی های پایگاه را دریافت نمایید.

  • در صفحه سوال شرعی نسبت به ارسال استفتائات اقدام نمایید. در همین صفحه، امکان پیگیری پاسخ  میسر می باشد.

  • با استفاده از آرشیو جامع دستیابی به آرشیو بخش های مختلف مقدور می باشد.

  • با انتخاب دکمه می توان به بخش های مختلف پایگاه، مراجعه نمود.

  • لطفا با انتخاب ارتباط با پایگاه با ارسال نظر در ارتباط با محتوا، نمایه و یا خدمات دیگر پایگاه، ما را در ارایه بهتر، یاری نمایید.

  • به منظور ارسال نامه کتبی، تماس تلفنی و یا ارسال نامه الکترونیکی، لطفا از لینک ارسال نامه استفاده نمایید.

  • شما می توانید با انتخاب پرداخت وجوهات شرعی، نسبت به پرداخت الکترونیک وجه شرعی خود و دیگران اقدام نمایید. در همین صفحه، امکان پیگیری وجه شرعی پرداخت شده نیز وجود دارد.

ارتباط با پایگاه

جهت ارائه هرگونه انتقاد یا پیشنهاد که در ارتباط با پایگاه اطلاع رسانی می باشد، لطفا کلیک نمایید.

ارتباط با دفتر

جهت مکاتبه یا تماس تلفنی با دفتر مقام معظم رهبری لطفا کلیک کنید