پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پرداخت کننده

شروع بدون صفر مثلا ۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
# بابت نوع تعداد مبلغ (ریال) صاحب و پدر
  • جمع به عدد (ریال): 0
  • جمع به حروف (ریال): صفر