پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
این بخش به منظور ارتباط مؤثرتر با معاونت های مختلف دفتر مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده است.
لطفا فقط نامه های مرتبط با معاونت های: "ارتباط مردمی"، "امور نظامی" و "امور حوزوی و طلاب" با موضوعات: "ارائه تحلیل"، "پیشنهاد طرح" و "نامه به رهبری" را از این طریق ارسال نمایید
توجه: به دلیل وجود مسائل قانونی و حقوقی و به منظور امکان پیگیری، نامه های "درخواست" و "شکایت" می بایست به صورت مکتوب ارسال گردند
پیگیری
جهت ارسال نامه کتبی به دفتر مقام معظم رهبری، لطفا از نشانی زیر استفاده نمایید. بخش ارتباطات مردمی دفتر رهبری، پس از بررسی این نامه ها نسبت به پیگیری آنها اقدام می نماید

صندوق پستی معاونت ارتباطات مردمی دفتر رهبری: 1555 - 13185

لطفا به منظور تسهیل در امر بررسی نامه های کتبی، موارد زیر را رعایت نمایید:
  • نامه شامل آدرس پستی فرستنده و تلفن جهت تماس های احتمالی بعدی باشد
  • در صورت داشتن آدرس اینترنتی آن را ذکر نمایید
  • حتی المقدور نامه را در برگه های A4 تایپ نمایید
به منظور امکان پاسخگویی سریعتر و مفیدتر، لطفا واحد مورد نظر را مطابق با عناوین موجود در لیست زیر به اپراتور اعلام نمایید:
  • معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری
  • معاونت حوزوی و مسائل شرعی دفتر مقام معظم رهبری
  • روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری
  • سایت اینترنتی دفتر مقام معظم رهبری - Leader.ir
  • سایت اینترنتی دفتر حفظ آثار آیت الله العظمی خامنه ای - Khamenei.ir

تلفن تماس با دفتر مقام معظم رهبری: 64411 - 021