สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
แบบฟอร์มนี้ เพื่อข้อเสนอแนะ ติชม และจะจัดส่งยังเจ้าหน้าสำนักเพื่อปรับปรุงต่อไป
700 /

ติดต่อสำนัก

ในกรณีติดต่อทางโทรศัพท์กับสำนักผู้นำสูงสุดกรุณา s