สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
1
ชนิดจดหมาย
2
ส่ง
3
จดหมาย
4
ยืนยัน

ติดต่อ

ในกรณีมีข้อเสนอแนะ ติชม ต่อสำนักผู้นำสูงสุด กรุณา s