สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
1
ส่ง
2
จดหมาย
3
ยืนยัน