สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
การเข้าพบกับบรรดานักกอรีและฮาฟิซอัลกุรอานจากทั่วโลก