สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ชาวเมืองนายัฟออบอดเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม