İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi'nin NANO teknolojisi sergisini 1.5 saatlik ziyareti;

"Halk NANO teknolojisinin etkisini kendi hayatında hissetmeli"


Bugün sabah (Cumartesi) rahmetli İmam Humeyni hüseyniyesinde düzenlenen NANO teknoloji kazanımları sergisini bir buçuk saatliğine ziyaret eden İslam İnkılâbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "NANO ve Bioteknoloji" dalında ülkenin genç araştırmacıları ve bilim adamlarının bilimsel çabalarının sonuçlarını ve kazanımlarını yakından izledi.

cumhurbaşkanı bilim ve teknoloji yardımcısı Dr. Sattari'nin de İslam İnkılabı rehberine eşlik ettiği bu ziyaret sırasında, NANO maddesi, ilaç ve tedavi, tekstil, tarım, su dalıyla birlikte santral, inşaat, petrol ve enerji sanayii alanında sergilenen NANO teknolojisi ürünlerinin getirileri ve özellikleri konusunda kendisine brifing sunuldu.

Daha sonra "NANO ve Bioteknoloji" sanayi sorumluları, hoca ve araştırmacılarına hitaben bir konuşma yapan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sanayi dalında elde edilen büyük başarı ve kazanımların, ülkenin muhtelif sektörlerindeki sağlanacak kalkınma ve ilerleme konusunda bir model ve örnek teşkil ettiğini belirterek, bu gelişmelerin, uzman, ilgi duyan ve mesuliyetini müdrik bir topluluğun odaklanmasının kayda değer ve his olunabilir bir gelişmeyi beraberinde getirebileceğini söyledi.

Kalkınma ve ilerlemenin devam etmesinin, "kalkınma faktörlerinin korunması"na bağlı olduğunu belirten ve bu konuyla ilgili olarak başta NANO siyasi olmak üzere ülkedeki bilimsel gelişmelerin sebeplerini hatırlatan İslam İnkılâbı rehberi, konuşmasının devamında "idarecilikte istikrar" ve "üstün yeteneklerin belirlenmesi ve yetiştirilmesinde gerekli külüterl alt yapı ve söyleşi ortamının oluşturulması" gibi hususlara temasla, kalkınma ve gelişmenin devamlılığının korunmasındaki etkili faktörlerden bir başkasının ise bilimsel ve araştırma ortamlarının siyasi amaçlara bulaşmaması olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, "mağrur olmamak" ve "elde edilen gelişmeler ve mevcut konumla yetinilmemesi"nin bilimsel atılım hareketinin diğer faktörlerinden olduğunu belirterek, "Bugün İranlı gençlerin yetenek seviyesi ve ülkedeki bilimsel gelişme temposu dünya ortalamasının üzerinde olması bir gerçek olabilir ve örneğin şu anda İran NANO teknolojisi alanında dünyada 7. sırada bulunuyor ama bilim dalında ülkenin yaşadığı tarihi geri kalmışlık nedeniyle bilimsel kalkınma hareketi çok daha büyük bir hızla devam etmelidir" dedi.

Konuşmasının bir başka bölümünde ise İran halkının siyasi, sosyal ve fikri bağımsızlığından dolayı zorbacı güçlerin İran halkına karşı düşmanlığını hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, bu düşmanlığın muhtelif alanlarda kendini gösterdiğini, bunun için de g erekli iktidar ve kudreti elde etmek için her geçen gün kendimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini bildirdi.

Ayetullah Hamanei ayrıca NANO teknolojisi ürünleri ve kazanımlarının ticari ürüne çevrilmesi, tüketim piyasasının bulunması ve servet üretimine katkıda bulunması yönünde çaba harcanması zaruretini hatırlatarak, "NANO teknolojisinde gelişmenin devamlılığının sağlanması faktörlerinden biri halkın, sizlerin bilimsel çalışma ve tahkikatınızın etkilerini kendi hayatlarında müşahede etmeleridir" ifadesini kullandılar.

Ayetullah Hamanei ayrıca İran'da NANO teknolojisine tahsis edilen bütçeyle başka ülkelerde bu meseleye tahsis edilen bütçe arasındaki mesafeyi hatırlatarak, Cumhurbaşkanı bilimsel ve teknoloji yardımcısından bu konuya daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.


700 /