İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi tarafından bir genelgeyle;

"Kazvin Cuma İmamı ve Veliyyi Fakih Temsilcisi Atandı"


İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bir genelge yayınlayarak Huccetul İslam Şeyh Abdul Kerim Abidini'yi Kazvin eyaleti Veliyyi Fakih temsilcisi ve Kazvin şehri Cuma imamı olarak tayin ettiğini bildirdi.

İslam İnkılabı Rehberinin bu hükmünde şöyle deniliyor:

Bismillahirrahmanirrahim

Sayın Huccetul İslam Hacı Şeyh Abdul Kerim ağabeydini (Allah başarını artırsın)

Huccet'ul İslam vel Muslimin Barikbin (Damet berekatüh)'in uzun yıllar tam bir sadakat ve sağlık içinde yürüttüğü değerli inkılapçı, cihadi hizmetleri, dini talim ve terbiye ardından kendi görevinden istifa etmesi göz önüne alınarak, ilim ve amel sıfatına sahip olan zatıalinizi Kazvin kenti Cuma imamlığı ve kendimin Kazvin eyaleti temsilciliğine atıyorum.

Gerek İnkılap mücadeleleri döneminde olsun ve gerek mukaddes savunma yılları döneminde şerefli Kazvin şehri halkının değerli çaba ve mücadeleleri bu bölgenin kalın bilimsel, sosyal ve siyasi iftiharları defterini daha da kabartmış ve yetenek sahibi kılmıştır. Zatı alinizin bilimsel, tebliği ve sosyal planlamalar ve faaliyetlerinde bu yolda daha büyük adımlar atman ve özellikle hedef dolu genç nesli İslam İnkılabı hedefleri doğrultusunda samimi ve babacan sıfatla hidayet etmen temenni olunur. Başarını Allah Taala'dan temenni ederim.

Seyyid Ali Hamanei


700 /