İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Hz. Fatime-i Zehra (sa)ın mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla;

“İslam İnkılâbı Rehberi Kadın mahkûmlardan Bir Grubun Affedilmesi veya Cezalarında İndirime Gidilmesini Kabul Etti”


İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Fatime-i Zehra (sa)ın mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla kadın mahkûmlardan bir grubun affedilmesi veya mahkûmiyet sürelerinde indirime gidilmesi yolanda yargı gücü başkanı Ayetullah Amoliyi Laricani’nin teklifini kabul ederek onayladı.

Yargı gücü başkanı Ayetullah Amoliyi Laricani’nin bu konuda İslam İnkılâbı Rehberine yazdığı mektub şöyledir:

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah’ıl Uzma Hamanei’nin Mübarek Huzurlarına Arz olunur ( Allah gölgesini daim kılsın)

Selam ve tahiyyatımla

Saygılarımla Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed-i Mustafa (saav)in kızı ve âlem hanımlarının efendisi Hz. Fatime-i Zehra (sa)ın bereket dolu veladet yıl dönümlerini huzurunuza tebrik eder, kadın gününü kutlar ve İran İslam cumhuriyeti nizamının kadın gününe özel önem verdiğine binaen yargı gücü kadınların üstün sosyal konum ve makamları ve hukukuna ve sıcak aile ocağına verdiği değerin bir belirtisi olarak İran İslam Cumhuriyeti anayasasının 110. aslının 11. maddesinin icrasında 20 Nisan 2015 tarihine kadar mahkûmiyetleri kesinleşen ve genel af kapsamına giren umumi ve inkılâp mahkemeleriyle silahlı kuvvetler yargı teşkilatı mahkemelerinin kadın mahkûmların affedilmeleri veya mahkûmiyet sürelerinde indirime gidilmesi hususu aşağıdaki şekilde teklif olunur ve zatı âlinizin onaylayarak onların İslami merhamet kapsamına girmeleri rica olunur:

A)Cezaevleri veya çocuk eğitim ve ıslah merkezlerinde bulunan kadın mahkûmların hapis cezaları:

1- 6 aya kadar hapis mahkûmiyeti olan mahkûmların geri kalan mahkûmiyet süreleri

2- 6 aydan 5 yıla kadar mahkûmiyet cezaları olan mahkûmların cezalarının yarısı

3- 5 yılı aşkın mahkûmiyet cezası alan mahkûmların cezalarının üçte biri

4- 9 Nisan 2015 tarihine kadar mahkûmiyet sürelerinden 10 yılı cezaevinde bulunmaları şartıyla müebbet hapis cezası mahkûmlarının geri kalan cezaları

5- Kasıtlı olmayan suçlar mahkûmlarının mahkûmiyetlerinin geri kalan bölümü

6- Adli tıbbın teşhisi üzerine hapis cezasını çekmeleri zor olan veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç olunan ağır hastaların mahkûmiyet sürelerinin geri kalan kısmı. Dolayısıyla mahkemenin umumi ve inkılâp mahkemelerinin cezai kanununun 291. maddesinin uygulanması yönündeki bu girişimi bu affa engel teşkil etmemektedir.

B) Nakit para cezasının ödeme gücüne sahip olamadıkları için cezaevlerinde bulunan kadın mahkûmların nakit para cezaları

1- Bir milyar rial’a kadar nakit para cezasının geri kalan kısmı

2- Bir milyar rialı aşkın para cezasının beşti dördü

C) Aftan yararlanma şartları:

1- 19 Mart 2016 yılına kadar özel davacının olmaması veya (maddi zarar ve ziyanın olması durumunda) davacının affettiğine dair belgenin olması veya özel davacının uğradığı zarar ve ziyanın telafisi (Özel veya tüzel şahıslar için)

2- Hapis mahkûmiyeti döneminde veya izine çıktığı zaman içinde 21 Nisan 2013 tarihinde onaylanan İslami Ceza kanununun 19. maddesinde belirtilen birinci ila beşince dereceye kadar cezaları gerektirecek kasten yeni bir suç işlememesi

3- Önceki mahkûmiyetlerinde aftan yararlanmaması

Dolayısıyla mevcut mahkûmiyetten daha önce aftan yararlanması yeni aftan yararlanmasına engel teşkil etmemekte ve önceki affın uygulanmasından sonra kalan mahkûmiyet dikkate alınarak muhasebe yapılacaktır

4- İki adet etkili cezai mahkûmiyet sabıkasının bulunmaması

D) Aşağıdaki suçları işleyenler bu af kapsamının dışındadır:

1- Silahlı hırsızlık

2- Silahlı uyuşturucu kaçakçılığı

3- silah ve teçhizat kaçakçılığı

4- İç ve Dış güvenlik aleyhinde bulunma

5- Adam kaçırma

6- Fesat ve fuhuş merkezi açma

7- Casusluk

8- Asit serpme olayları

9- Alkollü içeceklerle ilgili suçlar

10- Ekonomi düzeninde aksama oluşturma

Vel Emri İleyküm Vesselamu aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu

Sadık Amoliyi Laricani

İslam İnkılâbının bu mesaja verdiği cevap:

Bismillahirrahmanirrahim

Selam ve tebriklerle

Zatıâlinizin teklifini kabul ediyorum.

Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah

Seyyid Ali Hamanei

8 Nisan 2015-04-11 19 Ferverdin 1394


700 /