İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Bugün Tahran Bayram Namazı Hutbelerinde Konuşan İslam İnkılâbı Rehberi:

“Gayrı meşru maaşlar, eşrafçılığın yaygınlaşması sonucudur”

Müslüman ve mümin İran halkı bir aylık Allah ziyafeti ardından mübarek fıtır bayramı namazını tüm ülkede özel bir görkemlilik ve ihtişamla kıldılar. Bu törenin en görkemlisi Tahran’da rahmetli İmam Humeyni Musallasında (Merkez Cuma namazı Camii) milyonluk bir kitlenin katılmasıyla Veliyi Emri Muslimin ve İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin İmamlığında kılınan Ramazan bayramı namazıydı.

Namazın birinci hutbesinde mübarek Ramazan bayramını İran halkı ve yüce İslam ümmetine tebrikte bulunan İslam İnkılâbı Rehberi, bu yılki Ramazan ayının İran’da büyük bir maneviyat, Allah’a yönelme ve tevessülde bulunma, huzu ve huşu içinde gerçekleştiğini hatırlatarak, “Biz yetkililer bu mümin halkın nurlu kalplerinden dolayı gıpta etmeliyiz. Bundan dolayı Allah katına şükürde bulunmalıyız ama aynı zamanda bu mümin halk karşısında ne kadar ağır bir sorumluluğumuzun bulunduğunu bilmemiz gerekir” dedi.

Halkın özellikle de gençlerin yılın en uzun ve hem de en sıcak günlerinde oruç tutmalarının bu yılki mübarek Ramazan ayının özel cilvelerinden olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, bir takım habis ellerin gençleri oruç tutmamaya teşvik ettiklerini ama Allah’ın lütfu sayesinde bunda başarılı olamadıklarını ve gelecekte de başarılı olamayacaklarını söyledi.

İslami İran’ın habis düşmanlarının ülkenin aktif, dinamik genç neslini dinden uzaklaştırmak için bir takım plan ve komplolarının bulunduğunun ülke yetkilileri tarafından her zaman dikkate alınması gerektiğini hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, özellikle ülkenin güney eyaletlerinde ve oldukça yakıcı sıcak bir havada bu yılki Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine halkın yoğun katılımının, muhteşem tablolardan bir başkası olduğunu ve halkın mübarek ramazan ayında gerçekleştirdikleri büyük işler ve mücadeleden bir diğer örnek olduğunu belirterek, “Halk bu yoğun katılımı ve önemli Filistin meselesiyle ilgili kendi haykırışını yükselterek, bazı İslam ülkelerinin Filistin davasına hıyanet etmeleri veya bazı hükümetlerin önem vermemelerine yahut bazı halkların bu mesele karşısında habersiz bulunmalarını rağmen, fakat İran halkı tüm düşmanlar karşısında durmaya ve Filistin davasını savunmaya kararlı olduğunu bildirdi.

Bu Yılki Ramazan ayını halkın maneviyatının sergilendiği büyük bir sergi ve tablo niteleyen Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, radyo ve televizyondan da en iyi şekliyle yansıtılan kutsal türbe ve haremlerde düzenlenen Kur’anı Kerim kıraati toplantılarına temasla bu cilvelerden bir diğerinin de giderek yaygınlaşmakta olan ülkenin muhtelif şehirlerinde özellikle de Tahran’ın muhtelif mahallelerinde halk tarafından açılan iftar sofraları olduğunu ve halka hizmet amaçlı yapılan bu davranış ve ruhun gerçekten de insanları duygulandırdığını söyledi.

Halk kitlelerine verilen iftar törenleri olayının gerçekte israfçılık ve eşrafçılık iftar sofraları karşısında yapıldığını belirten İslam İnkılâbı Rehberi bir takım kamu kuruluşlarının büyük otellerde müstahak olmayan kişilere çok masraflı iftarlar verdiklerini ve toplum içinde gittikçe yaygınlaşan toplum cadde ve sokaklarda halka verilen sade iftarlıkların bu mesele karşısında atılmış bir adım olduğunu belirtti.

İslam İnkılâbı Rehberi bayram namazının ikinci hutbesinde ise Irak, Türkiye, Bangladeş ve diğer bazı ülkelerde son günlerde vuku bulan terör intihar saldırılarına temasla, “Ne yazık ki bu yıl bazı ülkelerde Müslümanların Ramazan bayramları, kendi patronlarının emri ve direktifleri uyarınca yapay ve uyduruk İslam’ı, “Gerçek İslam”ın yerine yerleştirmek isteyenlerce mateme çevrildi ve bu cinayetler, teröristlerin Amerika, İngiltere ve Siyonist İsrail Rejimi güvenlik teşkilatlarınca eğitilmesinin sonucudur” dedi.

Bölgede masum insanların katliam edilmesi suçunun sorumluluğunun tekfiri teröristlerin destekçilerine ait olduğunu, ancak onların kendilerinin de artık yavaş yavaş terörizmden etkilenmeye başladıklarını, ama yine de onların bu günahının asla unutulmayacağını söyledi.

Suriye, Libya ve Yemen gibi bazı ülkelerinde devam eden iç savaş ve güvensizlikten dolayı kendi üzüntüsünü dile getiren Ayetullah Hamanei, “İnsan, İslam dünyasının böyle bir durumda olmasından üzüntü duyuyor. Yemen’de bir yıl 3 aydır halk bombalanıyor ama bu halkı ve hekim liderliğini kutlamak gerekir ki böyle bir ortamda ve çok sıcak havada bile Dünya Kudüs günü Yürüyüşlerini büyük bir ihtişamla düzenlemekteler” diye konuştu.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, dünya müstekbirliğinin bölgede savaş, güvensizlik ve terörizm olayını ortaya çıkarmadaki asıl amacının Filistin meselesini unutturmak için olduğunu belirterek, “Filistin’in özgürlüğü yolunda mücadele etmek, İslami, genel bir mücadele olup tüm Müslümanların vazifesidir ve bunu sadece bir Arap mücadelesi olarak topluma lanse etmek yanlış bir tutumdur” dedi.

Bayram namazının ikinci hutbesinin sonunda ise astronomik maaşların gayrı meşru, günah ve İslam İnkılâbı ülkülerine aykırı olduğunu açıklayan Ayetullah Hamanei, “Geçmişte kesinlikle kusurlar olmuştur ve telafi edilmesi gerekir. Ama ilgili yetkililer gayrı meşru maaşlar meselesini ciddi olarak takip etmeli ve biraz bağırıp çağırmalardan sonra meseleyi unutturmamalıdırlar. İyi ki Cumhurbaşkanı ve diğer devlet erkânı, bu konuyu araştırmaya söz verdi. Astronomik maaşlar geri alınmalıdır. Yasaya aykırı davrananlar cezalandırılmalı ve görevi kötüye kullananlar işten atılmalıdır, çünkü bu tür insanlar bulundukları görevler layık değiller” diye açıkladı.

Ayetullah Hamanei, astronomik gayrı meşru maaşlar olayının yaşanmasının sebeplerinden birinin “eşrafçılık sarhoşluğundan2 kaynaklandığını belirterek, toplumda eşrafçılık, israf ve lükse eğilimin yaygınlaşması olduğunu söyledi.

Astronomik maaşların ciddiyetle devlet hazinesine geri aktarılmasının gerektiğinin altını çizen İnkılâp Rehberi, bu konunun takip edilmemesi durumunda halkın devlete karşı güveninin azalmasına ve ciddi bir facianın oluşmasına neden olacağını dile getirdi.

700 /