İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Savunma bakanlığı Yetkilileri ve Uzmanlarını Kabul Eden İslam İnkılâbı Rehberi:

"Savunma Gücünüzü artırmalısınız"

İslam İnkılabı Rehberinin savunma sanayii sergisini ziyareti ve savunma sanayii yetkilileri ile görüşmesi

İmam Humeyni (ra) hüseyniyesi bugün İran İslam cumhuriyeti savunma ve lojistik bakanlığı savunma sanayii ürün ve kazanımlarının sergilenmesine ev sahipliği yaptı ve başkumandan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, silahlı kuvvetlerin savaş kabiliyetlerinin artmasında direkt etkili olan tamamen yerli uzman ve araştırmacıların bilim, gayret ve buluşlarının ürünü olan kök bilim, yerli ve modern teknoloji ürünlerini iki saatlik bir zaman diliminde izleyerek yakından bilgi aldı.

 Bu fuarda modern füze savunma, radar, deniz, optik, İHA ve “İletişim Merkezleri” sistemleri ve teçhizatının tasarım ve imalıyla ilgili kazanımlar sergilendi.

“Kısa, Orta ve Uzun” menzillerde füze savunma sistemlerinin kabiliyet ve üretimleriyle ilgili detaylar serginin ilk bölümünü oluşturmuştur.

Tamamen İranlı bilim adamları ve uzmanları tarafından tasarlanan ve imal edilen “Yüzeysel botlarda gelişmiş sonarlar” İslam inkılâbı rehberi tarafından incelenen bölümlerden bir başkasıydı.

Serginin bir sonraki bölümü ise, “denetim, kontrol ve elektro optik kontrol” ile ilgili radar sistemlerinden ibaretti. Bu bölümde savunma bakanlığı yetkilileri, tamamen yerli imkânlarla imal edilen “Baver–373” füze savunma radarı, işlevi ve önemi hakkında açıklamalarda bulundular.

Serginin bir başka standında ise balistik füzelerin dikkat oranının artırılması ve nokta vuruş kabiliyetleri hakkında gerekli bilgi verildi.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei daha sonra Savunma Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile çok sayıda araştırmacıya hitaben bir konuşma yaparak, İran'ın savunma ve saldırı gücünü yükseltmesinin kesin hakkı olduğunu belirterek, İran'ın bu alandaki girişimlerini sürdüreceğini vurguladı ve “Ahlak, vicdan ve insaniyetten yoksun zorba ve sultacı güçlerin egemen olduğu, çeşitli ülkelere tecavüz ettikleri ve masum insanları katliama tabi tuttukları günümüz dünyasında savunma ve saldırı endüstrisinin geliştirilmesi tamamen doğal bir girişimdir. Zira bu güçler, ülkemizin iktidarını hissetmezlerse, güvenliğimiz temin olunmayacaktır” dedi.

Sergide üzerindeki izlenim ve incelemelerinden, bu alanda elde edilen kazanımlardan oldukça memnun kaldığını belirten Ayetullah Hamanei bu sevinç ve mutluluğunun kaynağının, ülkenin iktidar ve emniyet oranını yükselten savunma alanındaki önemli kazanımları müşahede etmenin yanı sıra aynı zamanda imanlı fikir ve teşebbüs ehli bilim adamı, uzman ve araştırmacıyı bir arada ziyaret etmek olduğunu belirterek, bu gibi eleman ve gücün ülkenin savunma sanayisi içinde yer almasının, kıymeti belirlenemeyen çok değerli cevherler misali olduğunu söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının devamında ülkenin savunma sanayisinin güçlendirilmesi zaruretini sürekli vurgulamasındaki amacını açıklayarak, “Günümüz dünyasındaki zorba güçler sulta ve kudret şemsiyelerini başka ülkeler üzerine yaymış bulunmaktadırlar ve davranışlarında herhangi bir merhamet emaresine de rastlanmamaktadır. Onlar açıkça düğün törenlerini ve hastaneleri terörizmle mücadele bahanesiyle bombardıman etmekte ve yüzlerce masum insanı kana bulamaktadırlar. Buna karşılık hiç bir örgüt ve kuruma da cevap vermemektedirler. Bu yüzden savunma gücünü arttırmalı ve böylece zorba güçleri bekleyen tehdidin anlaşılması sağlanmalıdır” ifadesini kullandı,

Ayetullah Hamanei bu açıklamasının devamında ise İran'ın savunma sanayii alanında bazı sınırlara riayet ettiğini ve dini inançları gereği kimyasal ve nükleer silahlar gibi toplu imha silahlarının kullanımını yasakladığını hatırlatarak “Saldırı alanında kimyasal silahların yasak oluşunu kabul ediyoruz. Ancak kimyasal saldırıya muhatap olursak, bu alandaki savunma gücümüzü arttırmamızın sakıncası yoktur. Bunların dışında askeri ve savunma gücümüzün arttırılması konusunda hiç bir kısıtlama söz konusu değildir ve bu sektördeki ilerlemeler, bir görevdir” dedi.

Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik konumu ve Batı Asya (Ortadoğu) bölgesinin taşıdığı hassasiyet ile sultacı güçlerin bitmek bilmeyen tamahkâr davranışlarına işaretle ‘millet, ülke ve geleceğin güvenliğinin temini için, savunma gücünün yanı sıra saldırı gücünün de arttırılması zaruridir' şeklinde konuştu.

İslam İnkılâbı Rehberi, sultacı güçlerin İran'ın bazı ülkelerden savunma teçhizatı almasından duydukları rahatsızlıkları hatırlatarak, “Akıl ve insaf sahibi olduklarını iddia eden bu güçler, başka ülkelerin savunma teçhizatı edinip edinmemeleri konusunda ahlaki yetkiye sahip olup olmadıklarını soruşturmalarına karşın, kendileri hiç bir ahlaki ilkeye saygı göstermemektedirler” dedi.

Amerikan hükümetinin, ahlaki açıdan İran İslam Cumhuriyeti hakkında görüş açıklamasında bulunma yetkisine sahip olamadığını belirten Ayetullah Hamanei, “Ne şu anda Amerika'da iktidarda bulunan parti ve ne de daha önceki dönemde hükümeti elinde bulunduran rakip partinin hiç biri ahlaki salahiyete sahip değildir. Zira her iki parti de çeşitli facialara neden olmuş ve nice cinayetler işlemişlerdir” dedi.

Ayetullah Hamanei, şu andaki Amerikan hükümetini destekleyen partinin en büyük günahının tehlikeli terör örgütleri kurmak olduğunu belirterek şu görüşleri dile getirdi: ‘Mevcut Amerikan hükümeti, terörist bir gruba güya saldırmakta ve bir başka terör grubunu ise görmezlikten gelmektedir. İşte bu, siyasetin ahlak üzerinde egemenlik kurması anlamına gelir. Önceki Amerikan hükümeti ise Irak ve Afganistan'daki nice facia ve cinayetin sorumlusudur. Bu topraklarda milyonlarca masum insan katledildi ve hatta Irak'lı binlerce bilgin Black Water adlı cinayet şebekesi tarafından belirlenerek öldürüldüler. Bu nedenle Amerika'daki iki önemli partiden hiç biri ahlaki yetkinlik açısından bir diğerine tercih edilebilecek durumda değildir.”

Bugün ne yazık ki Amerika’da bu gibi yönetimlere tanık olunduğunu ve görüşmelerle böyle bir yönetim ve anlayışla ortak bir noktada birleşilebileceğini düşünmenin ise yanlış olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, kendisinin Amerika ile görüşülmemesi hususundaki ısrarının sebebinin bu meseleye dayandığını ve Amerikalıların görüşmelerde uyum ve anlaşma yerine kendi taleplerini diretme yolunu seçtiklerinin tecrübeyle ispatlandığını ve son olayların ise buna somut bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ise savunma bakanlığı ve öteki birimlerde görevli bilim adamları, araştırmacılar ve uzmanlara takdir ve teşekkürlerini bildirerek, ülkenin savunma sanayinin ilerlemesindeki önemli faktörlerden birinin, savunma sektörünün üniversite ve kök bilim şirketleri ile yakın bağ içinde olmaları olduğunu hatırlatarak bu işbirliğinin her iki taraf için de yararlı olduğunu ve bunun somut örneğinin bugün savunma bakanlığı bünyesinde görülmekte olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei İran savunma sanayisinin son 12 yıldaki yüksek yerli teknolojiyle donatılmasının İranlı bilginler ve uzmanların yüksek çaba ve muazzam emek sarf etmelerinin bir ürünü olduğunu,  İranlı genç bilginlerin bütün engelleri aşarak yeni teknolojiye ulaştıklarını, savunma alanındaki gelişmelerin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin konuşmasından önce bir konuşma yapan İran savunma Bakanı Tuğgeneral Dehgan, savunma sanayiinde yapılan çalışmalar, savunma sanayii ile üniversiteler ve kök bilim şirketleri arasında yakın bir bağ oluşturularak çalışmaların ortak bir çatı altında sürdürülmesi hakkında açıklamalarda bulunarak, bugün savunma sanayiinin kök bilim ve savunma sanayii alt yapısından gerektiği gibi yararlanmak suretiyle silahlı kuvvetlerin her türlü ihtiyaç ve gereksinimi karşılayacak güçte olduğunu söyledi.

700 /