İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılâbı Rehberi

İslam İnkılâbı Rehberi "Genel Aile Siyasetleri"ni Açıkladı

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Anayasa'nın 110. Maddesinin birinci fırkasının icrası doğrultusunda Nizamın Maslahatlarını Teşhis Kurul ile gerekli danışıklıklardan sonra "Genel Aile Siyasetleri"ni açıkladı.

İcra olunması ve dikkate alınması amacıyla yargı, yasama ve yürütme erkleri ile Nizamın Maslahatlarını Teşhis Kuruluna bildirilen "Genel Aile Siyasetleri"nin tam metni şöyledir:

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

"Genel Aile Siyasetleri"

Aile, temel bir birim, İslam toplumunun temel taşı, insanın rüşt ve yücelmesinin ana ocağı, ülke ve nizamın sağlık, büyüme, iktidar ve manevi açılımının desteğidir. Bunun için düzenin hareket istikameti şu yönlerde olmalıdır:

 1. Aile eksenli bir toplumun oluşturulması, ailenin takviye ve güçlendirilmesi ve onun işlevi, İslam'ın aile modeli temel alınarak evlatların İslami olgunlaşma, terbiye ve yetişme merkezi ve huzur verici bir ocak olması
 2. Kanunlar, kurallar, programlar, yürütme siyasetleri, eğitim, kültürel, ekonomik ve özellikle de mesken ve şehircilik sistemlerinin tümünde ailenin eksen olması
 3. İslami ve Milli kimliğin korunması ve yükseltilmesi, ayrıca aile ve toplumun korunması amacıyla aile ve cami ilişkisinin ön plana çıkarılması
 4. İcrai siyasetlerin, teşvik amaçlı ve destekleyici kanun ve kuralların uygulanması suretiyle toplumda tüm kız ve erkekler için, ayrıca muhtelif evlilik ve aile kurma çağındaki fertler için başarılı ve kolay evliliğin yaygınlaştırılması amacıyla ulusal bir hareketin oluşturulması ve bekârlığın kabul edilemez olduğunun gösterilmesi ve sünnetullah uyarınca yüksek mertebeli ailenin kurulması
 5. Aşağıdaki hususları dikkate alarak memnuniyet, insaf, hizmet, saygı, sevgi ve merhamet temelli ailenin sağlamlaştırılması ve sosyal sermayenin yükseltilmesi:
  • Ülkenin öğretim, eğitim ve medyasının tam kapasitesini, ailenin temelini sağlama almak ve ailevi ilişkilerini güçlendirmek yönünde kullanmak
  • Ahlaki teamülleri güçlendirmek ve kültürel alt yapı oluşturmak
  • Ailevi ilişkilerin yok edilmesi ve saptırılması amacıyla düşmanlar tarafından sürdürülen yumuşak savaşa karşı etkili bir mukabele gösterilmesi, ailenin dayanışması önündeki engellerin giderilmesi ve zarar ve ziyanların telafi edilmesi
  • Aile değerlerine zarar veren programların yayınlanmasının yasaklanması
  • Aile fertlerinin bir arada olmasını sağlayacak yararlı ve değerli imkânların oluşturulması, ailenin toplu olarak zamanlarını etkili olarak bir arada kullanmalarından yararlanmak

6 – İslami aile modelini sunmak ve çerçevesini belirlemek ve İslami-İrani yaşam modelinin takviyesi ve güçlendirilmesi. Bunun için:

 • Evlilik ve aile meselesinde üstün değerleri ve beğenilen örf ve adetlerin yaygınlaştırılması

 • Ahlaki değerlerin ön plana çıkarılması ve onun batıl bezeklerinin silinip atılması
 • Batı kültürünün simgeleri, eşrafçılık ve şatafat düşkünlüğüne karşı mücadele
 • Temel grupların davranışlarını ıslah etmek, onların değerli tutum ve davranışlarını ön plana çıkarmak ve sağlıklı olmayan temel grupların oluşmasına engel olmak

7 – Aile temelinin sağlamlaştırılması ve istikrara kavuşturulması amacıyla yeni ihtiyaç ve gereksinimlere uygun olarak ailevi meselelerle ilgili olarak hukuki nizamın, ayrıca yargı sürecinin tekmili ve ıslahı ve tüm ailevi davalarda, polis, yargı ve mahkeme kararlarının icrası gibi durumlarda adalet sunucusu ve hakemiyyet yapan birim tarafından davaların ilk aşamada halline çalışmak

8 – Toplum'da sağlıklı bir atmosferin oluşturulması ve kadın ve erkek ilişkilerinde İslami kriterlere riayet olunması

9 – İştigal, evlilik ve mesken gibi konularda gelecek endişelerin ortadan kaldırılması amacıyla alt yapının güçlendirilmesi yoluyla ailelerin geçim ve ekonomi seviyesinin yükseltilmesi

10 – Ailenin temelinin sağlamlaştırılması yönünde İslami-İrani ilkeler uyarınca ailenin kurulmasından önce, kurulduğu ve sonraki dönemde öğretim ve danışma sisteminin düzene sokulması

11 – Tüm kültürel, ekonomi, siyasi ve savunma alanlarında ülkenin hedef ve programlarının ilerletilmesi amacıyla ailenin katılımının sağlanması için ailenin teşvik ve takviye edilmesi

12 – Eşliliğin onur ve kerametinin, annenin rolünün, kadınların ev işleriyle meşgul olmasının, babanın rolünün, erkeklerin ekonomisinin, kadın ve erkeğin eğitim ve maneviyat alanındaki sorumluluğunun, sorumluluk üstlenmede aile fertlerinin teşvik ve takviye edilmesi, ailevi teamüller ve kendi rol ve görevini yerine getirmede desteklenmesi

13 – Sosyal zarar-ziyanların özellikle boşanma gibi aile kurumunu sarsan faktörlerin engellenmesi, ailenin dağılması ve boşanma faktörlerinin sürekli belirlenmesi suretiyle ondan kaynaklanan ziyanların telafi edilmesi ve boşanmanın ayıp oluşu kültürünün yerleştirilmesi

15 – Ailede yaşlıların terkimi ve değer görmesi amacıyla uygun teşvik ve destek programlarının uygulanması ve onlarla fiziki, ruhi ve duygusal açıdan ilgilenilmesi meselesine destek verilmesi

16 – Genç, sağlıklı, dinamik ve gelişen bir topluma sahip olmak amacıyla evlat sahibi olma düşüncesinin yaygınlaştırılması ve sağlıklı hamilelik başta olmak üzere ailelerin sağlık seviyesinin tüm yönüyle yükseltilmesi için gerekli araç ve gereçlerin oluşturulması.

700 /