İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei’den Seçim Sonucuna Yönelik Mesaj:

Seçimin Asıl Galibi İslam Cumhuriyeti Nizamıdır

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran’da gerçekleştirilen 12. Dönem Cumhurbaşkanı ve Köy ile Şehir Encümenleri seçimine halkın geniş katılımı ardından yayınladıkları mesajda bu hamaseti halka tebrik ederek, seçimin asıl galibinin İran halkı ve İslam Cumhuriyeti Düzeni olduğunu bildirdi.

İslam İnkılâbı Rehberinin mesajının tam metni şöyledir:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Aziz İran Halkı!

Dünkü seçimlerin hamasi şöleni bir kez daha milli irade ve azmin parlak cevherini tüm dünyanın gözleri önünde sergilemiştir. Sizlerin geniş ve coşkulu katılımı, şevk içinde oy sandıklarına koşmanız; tüm yurtta oy sandıklarına varmak için tüm kitlelerin katılımıyla uzun kuyruklar oluşturmanız, İslami demokrasinin temellerinin istihkâmını ve umum halkın bu büyük ilahi nimete olan bağlılıklarının açık bir göstergesiydi; İran'ı ve İranlıyı bu pratik sınav alanında yüzü ak etti ve onurlandırdı.

Dün bu yoğun katılımla ve 40 milyonun üzerinde oy pusulasının sandıklara atılmasıyla cumhurbaşkanlık seçimlerinde yeni bir kriter ortaya koymuş ve İran halkının günü gününe ilerlemesini güçlü bir şekilde göstermiştir. İslami İran bir kez daha garezkârları, kindarları ve kıskançları geri tepmiş, kendi dostlarının, alkış tutanların yüreğini mutluluk ve kıvançla dopdolu kılmıştır.

Dünkü seçimlerin asıl galibi siz İran halkı ve İslam Cumhuriyeti nizamıdır ki düşmanların komplo ve girişimlerine rağmen bu büyük halkın güvenini elde etmeyi başarmış ve her bir dönemde yeni bir parlayış ortaya koymuştur. Dünkü seçkin sınav sadece geniş bir katılımdan ibaret değildi; seçimlerin güvenliğini garanti eden katılımcıların dünkü huzur, metanet ve necabetleri bu parlak sınavın önemli bir parçasıydı. Tüm kitleler, tüm zevkler ve tüm siyasi eğilimler birbirinin yanında sahneye geldi ve hep birlikte İslam Cumhuriyeti nizamına oy verdi.

Ben yüce Allah'ın karşısında huşu içinde toprağa şükür secdesinde bulunuyor ve İran halkı için layık olduğu bir lütuf, rahmet ve ödül talep ediyorum. Hz. Mehdi Sahib'uz Zaman'a ac. (ruhlarımız ona feda olsun) selam ve salâvat göndererek birkaç hususu hatırlatmak istiyorum:

  1. Aziz halktan istirham ediyorum seçimleri düzenlemedeki bu başarı ve zaferden ötürü Allah Taala'ya şükürde bulununuz ve seçimler öncesi kritik haftalar ve günlerin ardından artık ittihat ve ittifak fikrinde olmalısınız. Kuşkunuz olmasın ki bu milli iktidar ve istihkâmda önemli bir faktördür. Tümünüz İslam cumhuriyeti nizamının sayesi altında bu memleketin evlatlarıyla birlikte onurlusunuz; ülkenin yüce hedef ve istikametlere doğru götürtülmesi karşısındaki kendi sorumluluğunuzu bilmek ve yerine getirmeye gayret gösteriniz. Tüm milli temenni ve arzular böyle bir düşünce ve böyle bir uygulama sayesinde tahakkuk bulabilir.
  2. Saygıdeğer cumhurbaşkanı ve gelecek hükümette yer alacak olan her kese tavsiyem şudur ki ülkenin sorunlarının giderilmesi için gençlikle, planlı ve amaçlı bir gayret ve çalışma içinde olun ve bir an dahi bu müstakim çizgiden gaflet etmeyiniz. Zayıf kitlelerin durumunu göz önünde bulundurmak, fakir bölgeler ve köylere ilgi göstermek, önceliklerin dikkate alınması, yolsuzluk ve sosyal olumsuzluklarla mücadele programların önceliği olmalıdır.
  3. Uluslar arası ilişkilerde milli onur ve hikmetin dikkate alınması, uluslar arası iktidara önem verilmesi de inkılâpçı ve İslami idareciliğin önceliklerindendir.
  4. Seçimlere katılan tüm fertlerden ve onları bu amaçla teşvik eden her kese, özellikle de dini taklit mercilerine, değerli din âlimlerine, akademisyenlere, siyaset, kültür ve sanat elitlerine teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim.
  5. Seçimlerde böyle bir coşku ve bilinçlenmeye sebep oldukları için muhterem cumhurbaşkanlık adaylarına teşekkür etmeyi gerekli biliyorum.
  6. Seçimlerin güvenliğinin koruyucuları ayrıca coşkulu bir seçimin düzenlenmesinde gecesini gündüzüne katarak ince sanat ruhuyla önemli katkısından dolayı çaba gösteren Milli Radyo-Televizyon Kurumuna teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.
  7. Son olarak da kendimi ve herkesi, ilahi ve içtimai görev yolunda takvalı olmaya, gayret göstermeye; yüce İmam Humeyni ve değerli şehitlerin çok değerli mirası olan inkılâp mirasına bağlı kalmaya davet ediyor; onların makamlarının yüceliği ve ruhlarının mutlu olmasını Allah Teala katından niyaz ederim.

 

Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah

Seyyid Ali Hamanei

20 Mayıs 2017

30 Ordibehişt 1386

700 /