İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Başkumandan’ın fermanıyla:

Orduda yeni komutanlar atandı

İslam İnkılabı Rehberi ve Baş kumandan Ayetullah Hamanei, ayrı ayrı genelgelerle Tümgeneral Ataullah Salihi'yi İran Silahlı Kuvetler Genel Kurmay Başkanılğı 2. Komutanı ve Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'yi de tümgenerallik rütbesine yükselterek İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanlığına atadı.

 

İslam inkılabı Rehberinin konuyla ilgili iki ayrı fermanı şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Tümgeneral Ataullah Salihi

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu komutanlığı görevindeki halisane hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimi bildirir; silahlı Kuvvetler Genel Kurmay başkanlığının teklifi üzerine, komutanlık ve kurmaylık alanlarında çok değerli tecrübeye sahip olan zatı alinizi, silahlı kuvveler genel kurmay başkanlığı ikinci komutanlığına atıyorum.

Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi’nin bu alandaki zahmet ve hizmetlerinden ötürü de kendisine teşekkür ederim. Tümünüzün başarılarını Allah Taala’dan temenni ederim.

 

Seyyid Ali Hamanei

 

Bismillahirrahmanirrahim

Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi

Taahhüt, liyakat ve tecrübelerinizi dikkate alarak sizi, Tümgenerallik rütbesine çıkararak İran İslam cumhuriyeti Ordusu Komutanlığını atıyorum.

Ordunun, yetenekli ve mümin büyük güç birikimi potansiyelini dikkate alarak, sizin komutanlığınız döneminde, değişim ve inkılapçılık, savaş hazırlığı ve gücünün artırılması, manevi ve basirette artış, geçim ihtiyaçlarının temini ve öteki silahlı kuvvetlerle ortak hareket etmek sürecinin hızlanması ve ACA genelinin daha layık bir nisaba ulaşması temenni edilir.

Tümgeneral Ataullah Salihi’nin bu görevdeki uzun halisane ve değerli hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi bildirir ve tümünüzün başarısını Allah Taala’dan temenni ederim.

 

Sseyyid Ali Hamanei

Ağustos 2017

30 Mordat 1396

700 /