İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İnkılâp Rehberi tarafından;

Düzenin Yararını Teşhis Konseyinin başkan ve üyeleri atandı

 

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin 5 yıllık yeni döneminin başkan, sekreter ve üyelerini atadı.

 

İnkılâp Rehberi bu hükümde, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin yaptığı çeyrek asrı aşkın bir görev süresi zarfında ülkenin yönetiminde gayet başarılı olup önemli gelişmeler üzerinde etkili olduğunu bildirdi. Ayetullah Hamanei ilaveten bu organda çaba harcayan tüm yetkililerden teşekkür ederek geçen dönemlerde önemli sorumluluklar üstlenen ancak vefat eden Ayetullah Haşimi Refsencani'yi de takdir etti.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, yeni dönemin başlangıcıyla birlikte bu organın yapısıyla işleyişinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini tavsiye etti. Bu değişikliklerin bazıları şöyle:

- Genel politikaların belirlenme aşamalarında bazı değişiklikler.

- Politikaların uygulanmasını düzeltmek.

- Politikaların verimliliğini arttırmak.

- Yönetim yapısında gereken tutarlığın sağlanması.

- İşleyişinin daha da hızlanması ve paralel bölümlerin devre dışı bırakılması.

Ayetullah Hamanei hükmünün devamında ise yukarıda sözü geçen amaçlara varmak için Ayetullah Seyyid Mahmud Haşimi Şahrudi'yi Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin başkanlığına ve Muhsin Rızai'yi de bu organın sekreterliğine atadı. Bunlara ilave olarak, Konsey'in diğer hukuki ve gerçek kişileri de İnkılâp Rehberi tarafından atandı.

Konsey'in hukuki üyeleri arasında Yasama, Yürütme ve Yargı Erki Başkanları, Anayasa Koruyucular Konseyi âlimleri, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve bazı diğer kişiler yer alıyor.

Konsey'in gerçek kişi üyeleri arasında bu dönem 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Adayı Huccet'ul İslam Reisi ve Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da yer alıyor. Mahmud Ahmedinejad, Said Jelili, Haddad Adil, Muhammed Rıza Aref, Seyyid Mustafa Mir Selim ve Ali Ekber Velayeti de öne çıkan diğer isimlerdir.

700 /