İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Fatımiye Günleri Soru ve Cevapları

 
Kadının Mersiye Okuması
Soru: Acaba namahrem erkeklerin onun sesini duyacağını bildiği halde bir kadının, matem merasimlerinde mersiye okuması caiz midir?
Cevap: Eğer fesada yol açma korkusu varsa, bu işten uzak durmalıdır.
 
Matem Meclislerine Katılmak ve Vacibi Terk Etmek
Soru: Eğer matem meclislerine katılmak, mükellefin boynundaki farizaların kaza olmasına neden oluyorsa örneğin; sabah namazı kaza oluyorsa, bu meclislere katılmaması mı daha iyidir?
Cevap: Açıktır ki farz namazlar Ehlibeyt (a.s) matem meclislerine katılma faziletine öncelik taşır. Namazın terk edilmesi ve Ehlibeyt (a.s) matem meclislerine katılma bahanesiyle kazaya kalması caiz değildir. Ancak namaza engel teşkil etmeyecek şekilde matem meclislerine katılmak mümkündür ve tekit edilmiş müstehaplardandır (sünnetlerdendir).
 
Mersiye Okumaları
Soru: Bazı dini heyetlerde muteber maktellere dayanmayan ve hiçbir din âlimi veya merciden duyulmamış mersiyeler okunmaktadır. Bu mersiyeleri okuyan kimseden okuduklarının kaynağı sorulduğunda ise, “Ehlibeyt (a.s), bize bu şekilde anlatmıştır veya bize böyle yol göstermişlerdir. Bu olaylar sadece maktel kitaplarında geçmez ve bunun kaynağı sadece ulemanın söyledikleri değildir. Aksine bazen bunlar mersiye okuyanlara veya hatiplere ilham veya mukaşife yoluyla malum olur” diye cevap veriyorlar. Sorum şu ki acaba, Kerbela olayını bu yolla nakletmek doğru mudur değil midir? Eğer doğru değilse bu durumda dinleyenlerin vazifesi nedir?
Cevap: Olayları ve konuları bir rivayete dayanmadan ve tarihsel olarak da bir kaydı olmadan bahsedilen şekilde nakletmenin şer'î bir değeri yoktur. Fakat olayların bu şekilde nakledilmesi, anlatan kimsenin olaylardan çıkarımına dayanan hâl diliyle olursa ve aksine bir bilgi yoksa sakıncası yoktur. Bu anlamda dinleyenlerin vazifesi, konu ve içerdiği şartlara bilgileri olması durumunda kötülükten sakındırmaktır.
 
Hoparlörden Ses Yayını
Soru: Hüseyniye olarak kullanılan binalardan, hoparlörlerden Kuran ve mersiye sesleri yüksek sesle yayınlanıyor ve bu durum komşuların asayiş ve rahatlığına zarar veriyor. Hüseyniye görevlileri ve konuşmacılar da bu işlerinde ısrar ederek aynı şekilde devam ediyorlar. Bu işin hükmü nedir?
Cevap: Hüseyniyelerde merasimlerin ve dini programların uygun zamanlarda düzenlenmesi en güzel işlerden ve tekit edilen müstehaplardan olsa da, matem meclis ve programları düzenleyen kimselerin imkan dahilinde, hoparlörlerin sesini kısma ve sesi Hüseyniye içine yöneltme yoluyla komşulara rahatsızlık ve eziyet vermekten kaçınmaları gereklidir.
 
Matem Meclislerinde Müzik Aletlerinin Kullanılması
Soru: Matem meclislerinde org (müzik aletlerinden olan ve piyanoya benzer bir alet), halile gibi müzik aletlerinin kullanılmasının hükmü nedir?
Cevap: Müzik aletlerinin kullanılması matem meclislerine uygun değildir. Matem meclislerinin eskiden beri yaygın olan şekliyle düzenlenmesi daha uygundur.
 
Bedene Zarar Vermek
Soru: Ehlibeyt İmamlarının (a.s) türbelerinde insanın yere kapanmasının ve bazı insanların yaptığı gibi yüzünü ve göğsünü kan gelene kadar yere sürtmesinin ve o hâlde hareme girmesinin hükmü nedir?
Cevap: Ehlibeyt İmamlarına (a.s) karşı hüzün göstergesi, geleneksel matem ve muhabbet göstergesine uygun olmayan bu davranışların şeri bir itibarı yoktur. Aksine eğer bedene dikkate değer anlamda zarar vermekle sonuçlanır ve mezhebe leke sürerse caiz de değildir.
 
Merasimlerde Arta Kalan Mallar
Matem merasimlerinde kullanılmak üzere toplanan malların arta kalan kısmı hangi alanlarda kullanılmalıdır?
Cevap: Arta kalan mallar, onları hediye eden kimselerden izin alınarak hayır işlerde kullanılabilir. Veyahut gelecek matem merasimlerinde kullanılmak üzere saklanabilir.
 
Adakların Başka Yerlerde Kullanılması
Soru: Acaba Fatımiye günleri merasimlerinden artan adaklar Muharrem ayında kullanılabilir mi?
Cevap: Eğer bu adak, Fatımiye günleri merasimlerine özel olarak adanmamışsa veya hediyede bulunan kimselerin düşüncelerinin aksine olmazsa sakıncası yoktur.
 
Müzik
Soru: Fatımiye günlerinde hüzünlü şarkı ve melodiler dinlemek günah mıdır?
Cevap: Her durumda Ehlibeyt’in (a.s) matem günlerinin hürmet ve saygınlığı korunmalıdır.
 
Fatımiye Günlerinde Evlilik
Soru: Fatımiye günleri içinde evlilik ve düğün merasimleri düzenlenebilir mi?
Cevap: Eğer Ehlibeytin (a.s) hürmet (saygınlık) perdesini yırtacak şekilde yapılırsa caiz
değildir.
 
Siyah Elbise (Siyah Giyinmek)
Soru: Fatımiye günlerinde siyah elbise giymek mekruh mudur değil midir?
Cevap: İsmet ve taharet hanedanının (Ehlibeytin) matem günlerinde ilahi şiarları yüceltmek, hüzün ve keder göstergesi olarak giyilen siyah elbise ilahi sevapların ard
700 /