İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

YENİ SORULAR

 
Akika Kurbanı
Soru: Acaba eti helal olan her hayvan, akika kurbanı unvanında kurban edilebilir mi?
Cevap: Akika koyun, inek veya deve olmalıdır. Tavuk vb. hayvanlar akika yerine geçmez.
 
Kız ve Erkek Çocuğun Akikasının Farkı
Soru: Acaba kız ve erkek çocuğu için akikalar fark eder mi?
Cevap: Bir farkı yoktur. Ancak erkek çocuk için erkek akika ve kız çocuğu için dişi akika kesmek müstehaptır.
 
Hayvan Leşin Gayri Müslime Satılması
Soru: Eğer bir hayvan ölür veya şeriata uygun kesilmezse, onun eti ve gıda ürünleri olarak kullanılan kısımları gayri Müslimlere satılabilir mi?
Cevap: Onun etinin müslüman veya gayri müslime yemek için satılması caiz değildir.
 
Deniz Bitkileri
Soru: Acaba gıda ve yiyecek elde etmek için deniz bitkileri kullanılabilir mi?
Cevap: Bir sakıncası yoktur.
 
Secdede Parmakların Şekli-Duruşu
Soru: Secdede, parmaklar da avuç içi sayılır mı? Parmaklar da yere değmeli midir?
Cevap: Parmaklar, avuç içi sayılır. Secdede farz ihtiyat gereği avuç içi, örfen tüm avuç içinin yere değdiği doğrulanır şekilde yere koyulmalıdır.
 
İbadetlerde Vesveseye İtina Etmek
Soru: Acaba ibadet sayılan amellerde vesveseye itina etmek haram olmasının yanı sıra ameli de batıl eder mi?
Cevap: Namazda, vesvese nedeniyle amelleri tekrar etmek caiz değildir ve namazı batıl eder. Ayrıca kıraat ve zikirlerin de vesveseden dolayı tekrar edilmesi caiz değildir ve farz ihtiyat gereği namazı batıl eder. Fakat abdest ve gusülde amelin vesveseden dolayı tekrarlanması her ne kadar haram olsa da amelin batıl olmasına sebep olmaz. Ancak sıhhat şartlarından birine uyulmadığı takdirde (Örneğin abdestte sol elin iki defadan fazla yıkanması veya meshin abdest, suyunun dışında bir suyla gerçekleştirilmesi gibi…) batıl eder.
 
Namazdaki Selamların Tekrarlanması
Soru: Bir insan, namazdaki selamlardan birinin sıhhatinde şüpheye düşerse, şüphenin kaynağı vesvese olmadığı bir durumda ihtiyat olarak selamı tekrarlaması gerekir mi?
Cevap: Selamların her hangi birinin sıhhatinde oluşan şüphe durumunda, onların tekrarlanması gerekmez. Fakat tekrar ederse de sakıncası yoktur.
 
Hayatta Olan Kimselerin Yerine Niyabeten Kılınan Müstehap Namazlar
Soru: Hayatta olan kimselerin yerine niyabeten müstehap namaz kılmak sahih midir?
Cevap: Evet! Caizdir. Her ne kadar müstehap namazı niyabet kastı olmadan yerine getirmeniz ve ardından namazın sevabını kast edilen şahsa hediye etmeniz daha iyidir.
 
Malın Üçte Birinin Hesaplanması
Soru: Bir şahıs beş yıl namaz ve oruç, beş yüz gün oruç kefareti olduğunu ve malından bir milyon Reddi Mezalim (Şahsın boynunda olan bir borcu şeri hakime vermesidir. Zira o borcun sahibi belli değildir.) ödenmesi gerektiğini vasiyet etmiştir. Eğer malının üçte biri üç milyonsa, bu üç milyonun zikredilen yerlere taksim edilmesi nasıl gerçekleşir?
Cevap: Kefaret ve reddi mezalim, asıl mirastan ödenmeli ve namaz ve oruç ise malın üçte birinden hesaplanmalıdır. Ödenmesi gereken miktar üçte birden fazla olursa ve varis, asıl mirastan ödenmesine razı değilse, o miktarda namaz ve oruçtan azaltılır. Bu surette ne kadar namaz ve oruç kalmışsa şahsın büyük oğlunun ödemesi vaciptir.
 
Evlilik Akdinde Şart
Soru: Bir erkek ve kadın evlenmek istiyorlar. Akdin gereğince kadının nafakasının erkeğin boynuna olduğunu da biliyorlar. Ancak buna rağmen erkeğin gelirinin az olması ve kadının da çalışıyor olması nedeniyle, erkeğin nafaka vermemesini şart koşuyorlar ve kadın da kendi masraflarını karşılıyor. Erkek zorunlu durumlarda ve kadının olası işini kaybetmesi durumunda kadının masraflarını karşılayacak. Acaba bu akit sahih midir? Bu şartın uygulanması gerekli midir değil midir?
Cevap: Akitte koşulan bu tür bir şart caizdir ve uygulanması gereklidir.
 
İstiğfar ve Kefaretin Ödenmesi
Soru: Bilmeden (istem dışı) kefarette, fidyede ve gecikmiş kefarette, eğer şahıs şu anda fakirse ve istiğfar etse ve daha sonraları durumu iyileşirse, bilinçli kefaret durumu gibi kefaretten kurtulmuş mudur? Veya kefaret yine de boynunda mıdır?
Cevap: Fidye ve gecikmiş kefaret durumunda, ödeyecek malı olmadığı zamana kadar bir teklif ve vazifesi yoktur. Ne zaman ödeyecek duruma gelirse, o zaman ödemelidir.
 
Sıkıntılı (Zorunlu) Kimsenin Secdesi
Soru: Normal secdeyi yerine getiremeyen ve sandalyeye secde eden kimsenin, secde etmesi gereken yerler hakkında görevi nedir?
Cevap: Farz ihtiyat gereği alın, secdenin sahih olduğu yerlere koyulmalıdır. Ancak diğer secde uzuvlarını yere koymak şart değildir. Elbette diğer uzuvları da yere bırakması ihtiyat açısından daha güzeldir.
 
Üçte Birin Ayrılmasından Önce Varisin İzni
Soru: Bir kimse malının üçte birinden fazlasını vasiyet etmiştir. Varis de hayatta olduğu zaman, bu duruma izin vermiştir. Siz, miras bırakan kimse öldükten sonra varisin izninden dönemeyeceğini buyurmuşsunuz. Acaba miras sahibi ölmeden önce de varis izninden dönemez mi?
Cevap: İzninden dönemez
700 /