İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Öğrencileri kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Gençler, İnkılabın Değerlerini Talep Etme Sahnesine Girmelidirler

Çeşitli üniversitelerden yüzlerce öğrenci, ilmi, kültürel, siyasi, toplumsal ve ticari olmak üzere çeşitli oluşumların temsilcileri, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile gerçekleştirdikleri yaklaşık 3 saatlik samimi görüşmede, üç erk ve çeşitli kuruluşlar hakkındaki eleştirilerini dile getirdiler.

Bugün (Pazartesi) öğleden sonra gerçekleşen bu görüşmede İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bu görüşmede; gençlik ruhunu, etkili kimlik duygusunu, inanç motivasyonunu ve öğrenci hareketlerinin ideallerini, gelecek için umut olarak nitelendirdi ve kapasite ve gerekliliği dikkate alarak ve elbette özellikleri ve nitelikleri açısından “inkılabi olmanın, inkılabi kalmanın ve inkılabi davranmanın” gerekliliğine dikkat çekti ve şu hatırlatmalarda bulundu: ‘Ülkenin kapasitesini ve imkanlarını göz önüne alarak, değerlere yönelik iftihar dolu harekete daha güçlü ve hızlı devam etmeliyiz.’

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının başında, ülke konularını, önerileri, şikayetleri ve eleştirileri kapsayan çeşitli konular olmak üzere üniversitelilerle yaptığı konuşma ve gerçekleştirdiği görüşmenin gerçek bir öğrencilik anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi: ‘Bu toplantının en önemli sonucu, farklı eğilimlere sahip öğrenciler arasında ruhlu, canlı ve motive olmuş hareketlerin ortaya çıkmasıdır ve bu gerçek atmosfer, düşmanların ve yabancıların ve bazı iç unsurların üniversitelerde depresyon ve hayal kırıklığı hakim olduğuyla ilgili dayatmalarının tam aksidir.

Böyle bir ruh halinin varlığı, öğrenciyi etkili hissettirir ve bu his temeline dayalı olarak da konuşur ve talep eder.’

Ayetullah Hamanei öğrencilerin toplantıdaki konuşmalarına ve onların birçok ülke meselesine yönelttikleri eleştirilere değinerek, bu eleştirilerin birçoğunun kabul edilir eleştiriler olduğunu belirterek şu hatırlatmalarda bulundu: ‘Gençler tarafından rahat bir şekilde dile getirilen isteklerinin gerçekleşmesi, gerçekler göz önüne alındığında çok kolay değildir ve bunların gerçekleşmesi, çalışmayı, çabayı ve bazı önkoşulları gerektirir.

Bu isteklerin yerine getirilmesinin ön koşullarından biri, sahnede istekli ve iradeli gençlerin bulunması ve bu sorunların çözülmesi için fikir üretmesi ve çaba göstermesidir.’

Ayetullah Hamanei daha sonra üniversiteliler tarafından bazı kurumlar hakkında yapılan eleştirilere değinerek şu ifadelerde bulundu: ‘Örneğin silahlı kuvvetler gibi kurumların yönetimi Rehberliğe aittir ancak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve yargı sisteminin başkanları rehberlik tarafından atanmasına rağmen, Rehberlik tarafından yönlendirilmezler. Örneğin benim, İRİB’in hem mevcut yönetimine hem de önceki yönetimine karşı farklı konularda eleştirilerim vardı ve var.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi bazı kurumların eksikliklerini ve sorunlarını gidermek için temel çözüm, genç, aktif, inanan ve motive edici unsurların bu kurumlara girmesidir ve ben onlara bu konuyu vurguladım.’

İslam İnkılâbı Rehberi, İslam İnkılabının ve ülkenin hareketinin hiç şüphesiz ileriye doğru olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Pek çok kez, geleceğin bugünden daha iyi ve gençler için olduğunu söyledim, ama bunun için doğru yolda kalmak ve yorulmak nedir bilmemek ve sürekli hareket etmek gerekiyor.

Üniversitelilerin bu ziyareti, üniversitelerde inançlı, hevesli ve kararlı bir öğrenci akışı olduğuna dair büyük bir müjde ve büyük bir umut taşımaktadır.

Bu gerçek göz önüne alındığında, gelecek ve üniversiteliler hakkında umutsuzca konuşanların düşüncelerini düzeltmeleri gerekmektedir.’

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında nasıl inkılabi olunur, inkılabi kalınır ve inkılabi hareket edilir” konusuna değindi.

İslam İnkılabı Rehberi ilk olarak, inkılabın beş aşamasını açıkladı ve şunları söyledi: ‘İslam İnkılabı zaferinin başında, sistemin kurulmasından sonra inkılabın sona ereceği ve kurumların ve bürokrasinin kurulmasının zorunlu olduğu yönünde yanlış bir düşünce vardı ve bu yanlış düşünce, İnkılabı, gerilim, çatışma ve yasadışı bir çalışma olarak nitelendirmekteydi.’

İslami ve İnkılabi bir sistemin kurulmasının ikinci aşama olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şu ifadelerde bulundu: ‘İnkılabi ve İslami sistemin, hedeflerinin, ideallerinin ve değerlerinin gerçekleşmesi için üçüncü aşamaya yani İslami sistemin temellerine inanan bir hükümet olan “İnkılabi bir hükümetin oluşmasına ihtiyaç vardır.’

İslami ve İnkılabi bir hükümetin doğru bir şekilde davranması ve ideallerin gerçekleşmesiyle, dördüncü aşama, yani İslami ve İnkılabi bir toplum şekillenecektir ifadesinde bulunan Ayetullah Hamanei “İslami sistem, İslami hükümet ve İslami toplum, beşinci aşamanın yani İslami ve İnkılabi medeniyetin oluşumunun mukaddimesi olacaktır. Bu nedenle inkılap hiçbir zaman bitmez ve her zaman devam eder” dedi.

Ayetullah Hamanei daha sonra İslami ve İnkılabi sistemin değerlerine değinerek şu hatırlatmalarda bulundu: ‘Çok önemli olan bu değerlerden biri, ulusal haysiyettir yani hayallere değil, toplumun gerçeklerine dayanan ulusal iftihar duygusudur.’

İslam İnkılabı Rehberi, düşünce, konuşma ve uygulama özgürlüğünü de kapsayan “ulusal benlik saygısı”, “siyasal, ekonomik ve kültürel bağımsızlık” ve “özgürlük” kavramını İslami sistemin diğer ideallerinden biri olduğunu belirtti ve şu ifadelerde bulundu: ‘Özgürlük olmazsa, manevi gelişim ve toplumun ilerleyişi olmayacaktır, ancak bu özgürlük bir kural ve çerçeve gerektirmektedir aksi takdirde Batı dünyasında da örneği yaşanan kayıtsızlığa yol açacaktır.’

Ayetullah Hamanei, “Adaletin sağlanması”, “Kurumsal ahlakın gelişimi” ve “Maneviyatın büyümesi ve şehvet ve gazabın köleliğinden kurtulmak için hazır olmanın” da diğer idealler olduğunu söyledi ve şu hatırlatmalarda bulundu: ‘Bu ideallerin gerçekleştirilmesi kısa vadede mümkün değildir, bunların gerçekleştirilmesi, uzun vadeli ve bilinçli bir hareket gerektirir.

İnkılap, ideali ve sürekliliği olmadan sadece ülke yönetiminin bir kişiden diğerine değişmesi olacaktır. Bu nedenle hareket, ideallere doğru devam etmelidir.’

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının ikinci bölümünün özetinde üniversitelilerin talep edici hallerini onaylayarak şunları söyledi: ‘Farklı kanallar aracılığıyla toplumun meselelerinden haberdarım ve bu konuların farkındayım ve bütün konuları dikkate alarak, İslam sisteminin kırk yıl içerisinde bütün bu ideallerde ilerleme kaydettiğine inanıyorum.

Adalet alanında bile, beklenen ilerlemeyle kıyaslandığında geri kalmış olsak da bu alanda da iyi bir ilerleme kaydettik ve Tağut zamanındaki yıkım ve geri kalmışlıkla yapılan bir kıyaslama bu konuyu kanıtlamaktadır.’

Ayetullah Hamanei ülkedeki sosyal, siyasal, medya ve sanal ortamdaki mevcut özgürlüklerin, baskıcı Şah rejimi dönemiyle kıyaslanamaz düzeyde olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: ‘Birileri neden IRİB’in eleştirilmediğini söyleyebilirler ama tam aksine, hükümet yetkilileri defalarca IRİB’in çeşitli bölümlerine şikâyette bulunuyorlar.’

İslam İnkılabı Rehberi bilim ve teknoloji alanında hissedilir derecede görülen ilerlemeleri hatırlatarak şu ifadelerde bulundu: ‘İdealler alanında bir ilerleme kaydettik ve tabi bu kadarıyla yetinmemeliyiz ve imkân ve kapasiteleri dikkate alarak bu harekete iftiharla, güçlü ve hızlı bir şekilde devam etmeliyiz.’

Ayetullah Hamanei, binlerce üniversiteliye yaptığı konuşmaya idealleri takip etmenin önündeki engellere değinerek devam etti.

İnkılabi hükümetin ve İnkılabi Devletin, ülke yönetiminin kapsamı anlamına geldiğini ve ideallerin gerçekleşmesinin nedenlerinden olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şunları söyledi: ‘Eğer bu ana faktör bozulursa, devrim yolunda kesinlikle sorunlarla karşı karşıya kalacağız.’

İslam İnkılabı Rehberi, akademisyenler, entelektüeller, sanatçılar ve bilim adamlarının da ideallere doğru hareket etmenin hızlandırılmasının nedenlerinden olduğunu söyledi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Genç güçler, bir lokomotif olarak bu ideallerin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayabilirler.’

Ayetullah Hamanei, umut, irade ve planlamanın da idealler konusunda ilerlemenin nedenlerinden bir diğeri olduğunu belirtti ve şu hatırlatmalarda bulundu: ‘Topluma umutsuzluk aşılayanlar her zaman düşman olmayabilirler ama onların yaptığı da düşmanın yaptığının aynısıdır.’

İslam İnkılabı Rehberi, ideallerin gerçekleşmesinin önündeki engellere değinerek şunları söyledi: ‘Bazıları Ayetullah Hamanei neden bütün sorunları Amerika ve İngiltere’nin üzerine atıyor diyorlar. Bu yanlış bir anlayıştır. Çünkü ben sorunların büyük bir kısmının iç sorunlar olduğunu ve düşmanın bunları suiistimal ettiği söylüyorum.’

Ayetullah Hamanei aynı zamanda dost ve düşmanın karıştırılmasının, sorunlarla ilgilenmeyip, yıkıcı ve ihtilaf çıkaran bahanelerle uğraşmanın da ideallere doğru hareket edilmesinin önündeki engellerden olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi, yabancı ürünlerin İran ürünlerine tercih edilmesinin toplumdaki büyük sorunlardan biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ‘Toplumda yabancı ürünlerin daha iyi olduğu yönündeki düşünce silinmelidir.’

Ayetullah Hamanei, İslami-İrani yaşam tarzı, laubalilik, tembellik, kimliksizlik ve din düşmanlığı ile mücadelenin İnkılabi yönde hareket etmenin gerekliliğinden olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Bütün bu gereklilikler inkılapçı sabır, zeka ve akıllıca gerçekleşmelidir.’

Bu görüşmede İslam inkılabı rehberinin konuşmasından önce öğrenci kuruluşları temsilcilerinden 11 kişi 2 saat boyunca yaptıkları konuşmalarda kendi görüşlerini ve tekliflerini dile getirdiler. Öğrenci temsilcileri tarafından dile getirtilen başlıca teklifler şunlardan ibarettir:

 • Modern teknolojiden yararlanmak konusunda cesaretli müdürlerin var olması
 • Üretime engel teşkil edici karmaşık yasaların varlığına eleştiri
 • Ülke sorunlarının çözüm yolunun yerli imkanlara dayanmak ve gençlere güvenmek
 • Fakirliğin giderilmesinde kurumlara yardım amacıyla cihadi gruplardan yararlanılması
 • Batı teorilerinin yayılması ve halkın geçim meselesi karşısında sorumsuz davranılmasına eleştiri
 • Kültür Devrimi Yüksek Konseyi yapısında gençleşmeye gidilmesi
 • Yasal itirazların dile getirtilmesi ve inkılap düşmanlarının bundan suistifade etmesinin engellemesi için gerekli yasal ortamın ve zeminin oluşması
 • Medyatik adaletin olmayışı ve radyo televizyon yayınlarında halkın özellikle de mustaz’afların sorunlarının dikkate alınmaması
 • Alınan kararlarda öğrencilerin katılması imkanını sağlanması
 • Sorumluluklarda mevcut kuşağın bir önceki kuşağın yerini alması
 • Anayasanın ihya edilmesi ve tüm parçalarının harfiyen hayata geçirilmesi
 • Kötü yönetmenliğin yaptırımlardan daha ziyade ülkeye zarar vermelerine vurgu
 • Askerlik kuralları ve elitlerin vatani hizmetlerinin gözden geçirilmesi

 

700 /