İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Şairler ve edebiyat hocalarını kabul eden İslam İnkılabı Rehberinden;

Farsça şiirinin ümit verici ve hikmetli kalmasına vurgu

İslam inkılabı rehberi, ehlibeyt'in üçüncü halkası Hz. İmam Hasan Mücteba (S)'nın doğumunun yıldönümü gecesinde Fars dili ve edebiyatı hocaları ve şairlerle görüştü.

İslam inkılabı rehberi söz konusu görüşmede, diyalogla 'adalet, mukavemet ve ahlaki faziletlerin yayılması' gibi konularda şairlere çok büyük görev düştüğünü belirterek, 'Farsça şiir her zaman ahlak ve hikmetle doludur; düşüncenin derinleşmesi ve oluşması ile ümit için önemli rol oynamıştır ve bu özellik ve haleti ruhiye bugünkü şiirde de öne çıkarılmalıdır' dedi.

İran İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Farsça şiirinin tarih boyunca, 'iffetli ve mahcup' olarak kaldığını belirtirken, ''bu iffet ve paklığının aynı şekilde korunması için çalışınız' dedi.

İslam inkılabı rehberi, inkılap muhaliflerinin şiiri bozmak ve düşüncede yüzeyselleşme, uygulamada laubalilik ve siyasette hayal kırıklığı ile düşman karşısında kayıtsız kalmak' gibi meselelerde yatırımları ve çabalarına işaretle ''bu çabalar karşısında, 'hikmet, ciddiyet, çaba ve icraatta disiplin, iyi düşünme, kimliğin güçlenmesi ve düşman karşısında mücadele' şiirin seçkin özelliklerindendir dedi.

İslam inkılabı rehberi, ayrıca güzel türkü ve musikiyi de sosyal hareketlerin oluşması için yararlı ve son derece etkili olarak nitelerken, ''halkın şiire olan ilgisini, toplumun ihtiyaç duyduğu kavramları en iyi şekilde kullanmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Bu görüşmede şairlerden 31 kişi İslam İnkılabı rehberinin huzurunda kendi şiirlerini okudular. Ayrıca bu tören öncesi şairler İslam inkılabı rehberini yakından ziyaret ederek kendi eserlerini Ayetullah Hamanei’ye takdim etme fırsatı buldular.

Bu tören sonrası akşam ve yatsı namazları cemaat halinde İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin imamlığında kılındı ve daha sonra topluca iftarlar açıldı.

700 /