İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yargı erki başkanı ve yetkililerini kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi:

İnsan Hakları Konusunda Batılılar Yalan Söylemekteler

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah (Çarşamba) yargı erki başkanı ve yetkililerini kabul ederek yargı erkinin üzerindeki sorumluluğu hatırlatarak, yargı gücünün halkın ferdi ve toplu halklarının tahakkuku uğrunda, ”Adalet tecellisi” ve “halk için bir umut ve güven sığınağı” olması gerektiğini bildirdi.

Konuşmasının başında yargı günü ve haftası dolayısıyla tebriklerini bildiren, ayrıca yargı gücü başkanı Ayetullah Amoliyi Laricani’nin sunduğu rapordan dolayı teşekkürlerini bildirerek, yargı gücü haftasının Ayetullah Behişti’nin şehadeti dolayısıyla ilan edilmesinin Allah yolunda fedakârlık esasının temel alındığını gösterdiğini belirten Ayetullah Hamanei, “Bu mesele, yargı gücünden olan beklentileri idari bir mekanizma olmaktan daha ziyade çok yönlü bir cihadı, fedakârlığı ve daha yüce hedefler için isarda bulunmayı gerektirmektedir” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, insanların güvenini kazanmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: Kötü niyetli, komplocu ve iftiracı düşmanlara karşı somut ve sert bir şekilde tavır göstermeliyiz, fakat kendi halkımıza, alçakgönüllülük, merhamet ve sevgi ile davranılmalı böylece kamuoyuna güven sağlayabiliriz.

Yargı gücünün kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmede, adaletli bir yargı, ihtilaf ve anlaşmazlıklara son vermede, kanun karşısında suç işleyenlerin yargılanmasında iyi bir performans gösteren bir yargıdan halkın da razı olacağını, görevlerin noksan yerine getirilmesi ve tam olarak ifa edilmemesi durumunda halkın da yönetimden rahatsız olacağını belirten İslam İnkılâbı Rehberi, yargının kararlı olarak kendi görevini yerine getirmesinin halkın yaşamında etkisini göstereceğini belirterek, “Yargı, adaletin tecellisi ve halka güvence sağlayan bir sığınak olmalı” dedi.

“Bugün yargı, düşman medyası ve bazı yerli gafillerin hedefinde. Örneğin (Tahran'daki Pasdaran olaylarında) birkaç güvenlik görevlisini katleden bir suçluyu mazlum yerine koyuyorlar ve masum insanların hakkını savunmak için canı gönülden çalışan yargıyı zalim konumuna koymaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanan İslam İnkılâbı Lideri, "Böyle bir kara kampanyaları boşa çıkartmak için güçlü bir medya kadrosuna ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

Yolsuzlukla mücadele alanında yargının büyük bir role sahip olduğunu dile getiren İnkılâp Lideri, “Ülkenin temel meselelerini çözme konusunda yürütme organı büyük bir rol oynar, fakat yasama ve yargı organlarının da rolü etkindir” dedi.

Ayetullah Hamanei bugün dünyada çok karışık propaganda sistemleriyle siyahın beyaz ve beyazın ise siyah, hakkın batıl ve batılın hak gösterildiğini, ama ne yazık ki bizim ilgili organlarımızdan önemli bir bölümün halkın genel güvenini kazanacak ciddi ve etkili girişimde bulunmaya önem vermediklerini bildirdi.

Doğru propaganda zaruretine vurgu yapan Ayetullah Hamanei, "Bugün İran Yargı Erki, dış düşmanlar ve içerideki gafiller tarafından en şiddetli propaganda ve medya çalışmalarının baskısına maruz kalmıştır, öyle ki bu propagandada, güvenlik görevlisi birkaç genci katleden ve aylar süren yasal ve adil işlemler sonucu yargılanıp, hüküm giyen acımasız katil, mazlum olarak gösteriliyor ve mazlumların hakkını takip eden Yargı Erkini, zalim ve mütecaviz olarak tanıtılıyor" diye konuştu.

İslam İnkılâbı Rehberi, tüm organlarda sistematik yolsuzluk algısını doğrudan veya dolaylı olarak kamuoyuna telkin eden konuşmaları eleştirerek, bazı organlarda ve iş ortamlarında yolsuzluk olduğunu, ancak "sistematik yolsuzluğun" gerçek olmadığını ve kamuoyuna bu yanlış telkinde bulunmamak gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılâbı Rehberi, düşman, komplocu ve iftira atanların karşısında kudretle durup, karşı koyarken, halkın karşısında sevgi, muhabbet, şefkat ve tevazu ile davranmak ve uzlaşma gerektiğini, böylece kamuoyunun güvenini kazanılabileceğini kaydetti.

İslam İnkılâbı rehberi, “Ekonomik alanda güvenliğin oluşturulması yargının önemli vazifesidir. Halkın çalışma alanları ve geçim kaynaklarının güvenliği sağlanmalı. Yargı organı ekonomik ortamın güvenliğine zarar vermeye kalkışanlarla mücadele etmelidir” açıklamalarında bulundu.

Ayetullah Hamanei, ekonomik sorunları giderme hususunda yargı organının hükümetle birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

İslam inkılâbı rehberi ayrıca ABD'nin dünyanın muhtelif noktalarındaki insan hakları felaketlerine ve de Fransızlar ve İngilizlerin, Afrika kıtası ve Hint Yarımadası'nda geçmişteki cinayetlerine işaretle, son yıllarda Batılıların IŞİD'e desteği ve Suriye, Myanmar ve diğer noktalardaki karnesinin insan haklarını savunduğunu iddia eden küstahların, tekrardan ibaret yalanlarını gösterdiğini kaydetti.

İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasından önce bir konuşma yapan İran İslam cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amoliyi Laricani yargı gücünün faaliyetleri hakkında sunduğu bir raporda, duruşmalar, genel hizmetler, insan kaynakları, denetimlerin sertleştirilmesi, umum hukuku, suçların engellenmesi, genel eğitim, cezaevleri ortamlarında ahlakın tebliği, kanunların ıslahı ve yenilerinin eklenmesi, uluslar arası yargıyla ilgili meseleler, enformasyon teknoloji ve araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve yargı kurumunda değişim gibi konulara değindi.

Geçen yıl yargı kurumunda 16 milyonu aşkın dosyanın görüşüldüğünü belirten Ayetullah Laricani, yargı gücünün Amme hukukun sağlanması yeni bir hareket başlattığını, doğal kaynaklara uzanan saldırgan ellerin kesilmesi, caddelerin sorunları ve hava yollarındaki uçak rötarları gibi meselelerini takip ederek halkın haklarını savunduğunu söyledi.

Yargı Erki yargıçları ve çalışanları üzerindeki denetimlerin daha da sıklaştırıldığını belirten yargı gücü başkanı, yargı kurumu içinde var olan yolsuzluklara karşı mücadele sürecinde geçen yıl 167 yargıcın görevden alındığını ve 465 yargıca da idari cezaların verildiğini belirtti.

Ayetullah Laricani, gerek erkler başkanları düzeyinde ve gerekse yargı kurumu üst düzey yetkilileri düzeyinde geçen yıl halkın sorunlarının çözümü ve giderilmesi yönünde daha fazla teamülün sağlandığını belirterek, yargı gücüne yönelik tüm yıpratma girişimleri ve iftiralara rağmen, yargı gücünün gayretli ve sorumlu tüm müdür ve çalışanlarının halka hizmet yolunda kendi tüm gayret ve çabalarını kullanmakta olduklarını belirtti.

700 /