İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunu kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Ekonomik yol haritası hazırlanmalı halk huzur hissetmeli

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün (Pazar) kendi daveti üzerine Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunu kabul ettiği görüşmede, halk fertlerinin yakın işbirliği ve desteğiyle ve yetkililerin sürekli gayret, çaba ve inkılapçı ruhuyla ülkenin ekonomik sorunları geride bırakabilecek güce sahip olduğuna vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerini kabul ettiği görüşmede, tüm alanlarda başarının ana şartının, “güçlü bir moral, hedef, cesaret ve sarsılmaz irade” olduğunu belirterek, tüm devlet yetkililerinin sorunlar karşısında, daha fazla gayret ve sorumluluk hissi içinde amel etmeleri gerektiğini söyledi.

Sorunlara galebe çalmanın bir başka şartının da hükümetten güçlü bir tablonun sergilenmesi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “hükümet halk gözünde güçlü, işbilir, gayretkar bir tablo görünümünde olmalıdır” dedi.

Radyo, televizyon ve öteki medya organlarının da hükümetin çalışmaları ile ilgili doğru dürüst bir tablo göstermeleri tavsiyesinde bulunan İslam inkılabı rehberi, “Elbette mantıklı eleştirilerin yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur, özellikle hükümetten olumlu bir tablonun gösterilmesi de yine hükümetin tutum ve çalışmalarına bağlıdır. Yetkililer, halkın, işçilerin ve sanayi sahiplerinin arasına gitmeli ve yakından onlarla iletişim içinde olmalılar” dedi.

İran Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'daki açıklamalarını muktedirce niteleyerek, Amerikalılar başta olmak üzere yabancılar karşısında muktedir davranmanın bir zaruret olduğunu, bu işin zamanında, sarih ve kararlı şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei, "ülkenin potansiyel ve imkanlarını kullanmak suretiyle işlerin ciddiyetle takip edilmesi"ne vurgu yaparak, Avrupalı tarafların nükleer anlaşma ile ilgili gereken garantileri vermesi gerektiğini, ancak ülke ekonomisini bu konuya endekslememek gerektiğini kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi, dış ilişkiler ve diplomasinin güçlendirilmesine vurgu yaparak, ABD gibi çok az örnekler dışında, Batılı ve Doğulu ülkelerle ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ve diplomasinin operasyonel ve hedefli çalışmalarının artması gerektiğini ifade etti.

İslam İnkılabı Rehberi ayrıca, ülke için "istikrarlı ekonomi yol haritası"nın hazırlanması zaruretine temasla, ekonomi yol haritasının hazırlanması halinde halk, işadamları ve girişimcilerin ne yapacaklarını bileceklerini ve huzur içinde hükümete yardım edeceklerini belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi, “Avrupalı ülkeler, nükleer anlaşma konusunda gereken güvenceyi vermeli. Ülkemizin ekonomisini bu konuya bağlamamız gerekir” ifadelerinde bulundu.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından sonra bir konuşma yapan cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İnkılabı rehberine hitaben, dile getirdikleri hususların hayata geçirilmesi ve aynen icra edilmesi için kendi tüm çaba ve gayretlerini sarf edeceğini bildirdi.

Düşman’ın halkı kaygılandırmak istediğini ve toplumda enflasyon beklentisini yükseltmek için çaba harcadığını belirten cumhurbaşkanı Ruhani, İran düşmanlarının psikolojik ve ekonomik tüm çabalarına rağmen, yılın ilk üç ayında ülkenin döviz ve riyal gelirinin, geçen yılın ilk üç alına oranla daha fazla olduğunu, bayındırılık alanında da bir önceki yıla oranla 22 kat daha fazla kredi tahsis edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Amerikanın komplolarının etkisiz kılınması için tüm erkler ve devlet kurumlarının koordineli çalışması gerektiğini bildirdi.

700 /