İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Aylık Soru ve Cevaplar (Eylül Ayı)

 
Kadının Kendi Parasından İnfak Etmesi
Soru1: Kadının, kocasının izni olmaksızın kocasının kendisine vermiş olduğu nafakadan ya da kendi gelirinden müstehap infakta bulunması caiz midir?
Ceva: Sakıncası yoktur, kocanın izni şart değildir.
 
Tecafi Halinde Teşehhüt
Soru2: Cemaatle namaz kılan kimse tecafi halindeyken (tecafi haleti: imam teşehhüt okurken kişinin el ve ayak parmaklarının ucu üzerinde, kalkmaya hazır bir pozisyonda beklemesi) imamla birlikte teşehhüdü okumalı mıdır, yoksa imamın teşehhüdü bitinceye kadar sessiz mi beklemelidir?
Cevap: Teşehhüdün okunması her ne kadar müstehap olsa da, farz değildir
 
Renkli Ayakkabı veya Baş Örtüsü
Soru3: Genç bir kızım, renkli ayakkabı giymenin veya renkli başörtüsü takmanın hükmünün ne olduğunu öğrenmek istiyorum?
Cevap: Örtü ve tesettür, bayanın bütün bedenini (yüz ve eller bileklere kadar hariç) örtmekle beraber namahremin dikkatini çekmeyecek şekilde olmalıdır.
 
Dua Esnasında Bayanın Örtünmesi
Soru4: Kadının, dua etme esnasında tesettürlü – örtülü olması gerekir mi? Kastım Ahd duası veya Ziyaret-i Camiayı Kebire gibi masumlara selam gönderdiğimiz ziyaretler ve dualardır.
Cevap: Zikredilen durumlarda namahremin olmaması durumunda, tesettürlü – örtülü olması farz değildir.
 
Müstehap Namazları Kaza Namazı Niyetine Kılmak
Soru5: Müstehap namazlar, kaza namazı niyetine kılınabilir mi? Örneğin iki rekât gece namazı, iki rekât sabah namazının kazası niyetine kılınabilir mi?
Cevap: Bu durumda gece namazının nafilesi değil, kaza namazı sayılır.
 
Babanın Çocuğuna Hediye Verdiği Paranın Humusu
Soru6: Öğrenciyim, babam her hafta bana cep harçlığı olarak bir miktar para vermektedir ve ben o paraları bankada biriktirmekteyim. Bu paranın humusunu vermeli miyim?
Cevap: Babanızın size cep harçlığı olarak verdiği paranın humusu yoktur, ancak eğer üzerine kar gelirse ve humus yılının başına kadar yaşam giderleri için harcanmazsa, o paranın karına humus düşer.
 
Büyüklerin Gıybet Ettiği Oturmalar
Soru7: Örneğin anne, teyze ve…. gibi büyüklerin gıybet yaptığı oturmalarda uyarıda bulunmalı mıyım? Nasıl?
Cevap: Eğer bir toplantı - sohbette gıybet yapıldığını biliyorsanız, orada bulunmanız caiz değildir ve eğer bir kimse oturmada gıybet etme kastı taşıyorsa ya da gıybet etme halindeyse, münkerden nehiy etme şartlarının bulunması durumunda dille nehiy etmesi farzdır. Her halükarda bir Müslümanın gıybetinin edildiğini duyarsanız, redd-i gıybet* ediniz.

* Redd-i gıybet; yani gıybet edenin, gıybetini ettiği kişiye verdiği nispetin reddedilmesi demektir. Örneğin “Falan kimse haksız yere başkasının malını yemiş” denildiğinde “Nereden belli, belki muamele yapmış ya da helaldir” söylenmelidir. Eğer onu tevil edebilecek şekilde de değilse örneğin “belki bu güne kadar tövbe ve istiğfar etmiştir” denmelidir.
 
Akika Kurbanı
Soru8: Eti helal olan her hayvanı akika olarak kurban edebilir miyiz?
Cevap: Akika kurbanı koyun (koyun veya keçi), inek ya da deve olmalıdır. Tavuk ve benzeri hayvanların akika olarak kurban edilmesi yeterli değildir.
 
Kız ve Erkek Çocuğun Akikasının Farkı
Soru9: Kız ve erkek çocuğunun akika kurbanı arasında fark var mıdır?
Cevap: Kız ve erkek çocuğun akika kurbanı arasında bir fark yoktur, fakat erkek çocuk için erkek ve kız çocuk için dişi hayvanın akika olarak kurban edilmesi müstehaptır.
 
Gayri Müslime Murdar Hayvan Satmak
Soru10: Eğer bir hayvan murdar olursa ya da şer’i hükümlere uygun olarak kesilmemişse, onun eti ve et ürünleri gayri Müslimlere satılabilir mi?
Cevap: Onun yenilmesi amacıyla, ister Müslüman olsun ister gayri Müslüman, hiçbir ferde satılması caiz değildir.
 
Deniz Bitkileri
Soru 11: Gıda veya yemek hazırlamak için deniz bitkileri kullanılabilir mi?
Cevap: Sakıncası yoktur.
 
İbadetlerde Vesveselere İtina Etme
Soru 12: İbadetlerde vesveselere itina etme haram olmakla beraber, amelin batıl olmasına da sebep olur mu?
Cevap: Namazda, vesveseler nedeniyle fiillerin tekrar edilmesi caiz değildir ve namazı batıl eder. Aynı şekilde vesveseden dolayı zikir ve kıraatlerinde tekrarlanması caiz değildir ve farz ihtiyat gereği namazı batıl eder. Fakat abdest ve gusülde, vesveseye dayalı olarak amellerin tekrar edilmesi her ne kadar haram olsa da, amelin batıl olmasına sebep olmaz. Ancak sıhhat şartlarından birine uyulmadığı takdirde (Örneğin abdestte sol elin iki defadan fazla yıkanması veya meshin, abdest suyunun dışında bir suyla gerçekleştirilmesi gibi…) batıl eder.
700 /