İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yargı erki başkanının mektubuna cevap veren İslam inkılabı rehberi:

Ekonomik yolsuzluk yapanların cezası hızlı ve adilce olmalıdır

İran İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Laricani’nin mektubuna verdiği cevapta, ekonomik yolsuzluk yapanların cezalarının hızlı ve adilce yapılması direktifini verdi.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani, İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye yazdığı mektupta, ülkedeki ekonomik yolsuzluklarla mücadele için yasalara uygun olarak acil eylemlerde bulunmak için izin istemişti.

Bu mektupta ayrıca ülkenin ekonomisini bozmaya çalışan kişilerin cezalarının hafifletilmemesi, kesin ve hızlı bir şekilde adil şartlarda cezalandırılmaları önerilmişti.

Ayetullah Laricani’nin mektubunun bir bölümünde şöyle denilmektedir:

Saygılarımla!

Bir nevi ekonomik savaş sayılan ve bir grub ekonomik ifsatçılar sabotajcıların düşman’ın plan ve hedefleri doğrultusunda hareket ettikleri ve ciddi suçlar işledikleri ülkenin mevcut ekonomik şartları nedeniyle onlara karşı ciddi ve acil bir mücadele ve tutumu gerektirmektedir. Uygun görmeniz durumunda yargı erki başkanına ülkenin mevcut ekonomik yolsuzluklarla mücadele kanunu doğrultusunda gerekli yetkiyle aşağıdaki hususları yerine getirsin:

 1. Mezkur kanunun 2. Maddesinin 6. eki uyarınca İslam İnkılabı Mahkemeleri bünyesinden 20 yıllık yargıçlık geçmişi bulunan 3 yargıcın oluşumuyla bir şube açılsın.
 2. Bu şubenin oluşum yeri Tahran olsun ve ilgili tüm dosyalar yargı erki başkanı birinci yardımcısı vasıtasıyla bu şubeye aktarılsın ve yargı erki başkanının münasip görmesiyle bu mahkemenin öteki gerekli illerde de şubesi açılabilsin.
 3. Mahkeme başkanının onayı ile mahkemenin içeriği açıklanabilir ve medyada yayınlanabilir.
 4. Mahkeme kararının tebliğ edilmesi ve karara itiraz en fazla beş gün içinde yapılmalıdır.
 5. Avukatla ilgili yargı kanunun 48. maddesi içeriği bu yargılamalarda da geçerlidir.
 6. Yargı esnasında araştırmalarda noksanlığın belirlenmesi durumunda bizzat mahkemenin kendisi de re’sen araştırma dosyasının tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatabilir.
 7. Özel ve tüzel kişilerin tüm suçlamaları duruşmaları tek bir şubede yapılmalıdır.
 8. Ekonomik suçlular ve yolsuzlukta bulunanlara karşı ceza indirimi veaskıya alınması kesinlikle yasaktır.
 9. Mezkur suçlarla ilgili duruşmalar boyunca yeterli kanıtların mevcut olması durumunda yargıç ve mahkeme başkanı duruşmanın kesin sonuçlanmasına kadar söz konusu kişi hakkında geçici tutuklama hükmü verebilir.. Bu karar hakkında başka mahkemelerde dava açılamaz ve itiraz olunmaya kapalıdır. Davayla ilgili her türlü karar bizzat aynı mahkeme tarafından verilebilir.
 10. Bu mahkeme tarafından verilen idam harici tüm hükümler kesin ve icrası gereklidir. İdam hükmü ise 10 gün itiraz süresinin tanınması ile yargıtayda temyize götürülebilir.
 11. Bu Kararın Yürütme Emri, bizzat yargı erki başkanı tarafından hazırlanarak kabul edilebilir.
 12. Bu karar tasvip olduğu günden itibaren iki yıl süreliğine geçerlidir.

Vel Emri İleyküm vesselamu aleyküm ve rahmetillah ve beekatuh

Sadık Amoli Laricani

 

İran İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamanei, Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Laricani’nin mektubuna verdiği cevapta düşmanların İslam inkılabı aleyhindeki ekonomik savaşı ve bu doğrultuda bazı ihlalcilerin ve ekonomik yolsuzluk yapanların şimdiki ortamda düşmanın hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerine işaretle, “Teklifiniz kabul edildi. Ekonomik yolsuzluk yapanların cezaları hızlı ve adilce verilmeli. Mahkemelerin verdiği kararlar konusunda oldukça dikkatli olunuz” cümlesine yer verdi.

İslam inkılabı Rehberinin cevap mektubu şöyledir:

Allah’ın adıyla

Teklifin kabul edilmiştir. Gaye, ekonomik yolsuzluklarda bulunanların cezasının çok acil ve adilce yapılmasıdır. Mahkemelerin kararlarını daha güçlü olabilmesi için gerekli dikkatliliğin gösterilmesi tavsiye olunmaktadır.

 

Seyyid Ali Hamanei

11 Ağustos 2018

20 Mordat 1397

700 /