İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunu kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi:

Amerika'nın küstah yetkilileriyle hiçbir müzakere olmayacak

İslam inkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde hükümet haftası dolayısıyla cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, alevi devletin kriterleri olan, adalet, erdemlilik, dindarlık ve halkçı olma gibi özelliklerinin, yetkililerin girişimlerinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi kriterleri olduğunu belirterek, ülkenin ekonomik meseleleri, dış siyaset ve ülke içi birlik ve dayanışma hakkında önemli konuşmada bulundu ve “ekonomi alanında tam güç, kapasite ve kaliteli çalışmak gerekir. Yetkililer halkın sorunlarını çözmek için gece gündüz tanımamalılar” dedi.

Konuşmasında ilk olarak mübarek “Gadiri Hum” bayramı dolayısıyla tebriklerini dile getirerek, Hz. İmam Ali (as)ın Allah resulü (saav)in vasisi ve İslam ümmetinin Veliyi emri olarak seçilmesinin çok büyük ilahi bir nimet olduğunu belirtti ve “İslam devleti olarak bizlerin en önemli görevimiz, İmam Ali (as) yönetimini model ve kriter olarak kabul etmektir” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei ayrıca hükümet haftası dolayısıyla da tebriklerini bildirerek, hükümet haftası isminin, şehid Recai ve şehid Bahüner’i tedai ettirdiğini, hükümet haftasının hükümet yetkililerinin kendi çalışmalarını değerlendirmeleri için bir fırsat ortaya çıkardığını, hükümet yetkililerinde görevli tüm bacı ve kardeşlere muhtelif etnik özellikteki 80 milyonu aşkın bir toplumun idaresinde çok ağır ve çetin sorumluluk üstlendikleri için de ayrıca teşekkür etmek gerektiğini söyledi.

12. Hükümetin son bir yıllık icraatını değerlendiren İslam İnkılâbı Rehberi, bu bir yıl içinde hükümet tarafından ekonomik kalkınma, enerji, petrol dışı mamullerin ihracatındaki artış ve ithalatın azalması alanında başarılı icraatların gerçekleştiğini, ihracatın artışı ve ithalatın azalışı sürecine daha da hız verilmesi ve bu hizmetlerin uygun dille halka açıklanması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının devamında ülkenin ekonomik meselelerine temas ederek, üç erk başkanlarının rutin oturumlarının düzenlenmesine değinen Ayetullah Hamanei, bu oturumların düzenlenmesindeki gayenin, temel ekonomik meselelere odaklanmak, sorunların çözümü hususunda daha fazla koordine sağlanması ve bunun için de bu gibi toplantılarda ortak görüşlerin daha da artırılmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi, düşman’ın, mevcut bir takım ekonomik zaaflar ve boşluklar nedeniyle bu meseleye odaklandığını, bunun için ekonomik alanda çok güçlü çalışmak ve gayret göstermek, tüm zaaf ve boşlukları gidermek gerektiğini belirterek, “ülke ekonomisinin idaresinde elbette ki çıkmaza sürüklenmemişiz. Ülkenin ekonomi yetkilileri bu zaaflar ve sorunların giderilmesi yönünde gece gündüz tanımamaları, çalışmaların ana ekseni de temeli yerli üretime dayalı direniş ekonomik siyasetler olmalıdır” dedi.

“Direniş ekonomi siyasetleri, hem düşman karşısında savunma mevzilerinin hazırlanması ve güçlenmesidir ve hem de ileriye dönük hareketin daha güçlü ilerletilmesidir. Bunun için ülke içi üretim eksenli direniş ekonomisi hem savunmadır ve hem de saldırı” ifadesini kullanan İslam İnkılâbı Rehberi, üç erk başkanları koordine oturumlarında ülke içi üretim ve engellerinin giderilmesinin gündeme getirtilmesinin temel konulardan olduğunu hatırlatarak, “ üretim önündeki sorunların çözüm yolu var ve ekonomistler de bu sorunlar için gerekli çözüm yollarını açıklamışlardır, bu çözüm yollarının dikkate alınması durumunda, şu anda toplumun önemli bir kesimini kapsayan geçim sıkıntısı meselesi daha iyileşecektir” dedi.

Fabrikaların kapanması veya üretim kapasitelerinin azalmasını engellemek için azami tüm gayretlerin gösterilmesi gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei, hükümetin asli görevinin ekonomi işlerinin idaresi olduğunu, elbette bu idarenin tüm işleri tekeline almak anlamında olmadığını ve 44. maddenin genel hatlarının amacının da bu konuya açıklık getirdiğini söyledi.

Ülke içinde muhtelif dönemlerde bir takım ürünlerin piyasadaki kıtlığının bizzat düşmanlarca yapılmış komplo ve bozgunculuk olduğunu ve bu gibi komplo ve girişimlerinin daha basiretli olarak takip edilmesi ve onlara karşı mukabele edilmesi gerektiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının devamında, “ülkenin seçkin ve zengin ekonomik kapasitelerinden yararlanılması” mevzuuna vurgu yaparak, uluslararası araştırma merkezlerinin raporlarına temasla, İran’ın kullanılmamış kapasiteler alanında dünyada ilk sırada yer aldığını bildirdi.

“Uluslararası enstitülerin raporları uyarınca şu anda İran, 200 küsur ülke içinde gayri safi üretim kriteri alanında 18. sırada yer almaktadır. Ülke içi üretim alanında gayretlerin artırılması ve azami istifadenin sağlanması durumunda dünya sıralamasında daha bir üst sıraya yükselebiliriz” ifadesini kullanan İslam İnkılâbı Rehberi, ülke içi kapasite ve kaynaklardan kötü yararlanmanın ülkenin diğer ekonomik sorunlarından olduğunu, halı hazırda gerekli rafineriler oluşturarak dünyaya benzin ihraç etmesi gerekirken İran’ın benzin ithal etmesinin anlamsız olduğunu belirtti.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin konuşmasının ikinci bölümü ise ülkenin dış siyasetiyle ilgili bir takım meselelere aitti. İslam İnkılâbı Rehberi bu bölümde komşu devletlerle ilişkilerin daha da artırılması ve güçlendirilmesi meselesine vurgu yaptı.

Avrupa ülkeleri ile ilişkilere değinen Ayetullah Hamanei, “Avrupa ülkeleri ile ilişkinin varlığı ve sürdürülmesinin hiç bir sakıncası yoktur. Ancak bu ilişkilerin devam etmesi yanında KOEP nükleer anlaşma veya ekonomi gibi konularda onlara olan umutlarınızı bir kenara bırakmalısınız” dedi.

Avrupa'nın nükleer anlaşma ve yaptırımlar gibi meselelerde uygun olmayan tavrını eleştiren İslam İnkılâbı Rehberi, onların vaatlerine şüpheyle yaklaşarak, işlerin gidişatını ciddi şekilde gözetmek gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, nükleer anlaşmayı, ulusal çıkarın korunması için bir araç olarak niteleyerek, nükleer anlaşmanın hedef değil, araç olduğunu ve bu araçla ulusal çıkarın korunmasının mümkün olmadığı kanaatine varmaları halinde doğal olarak ondan çekileceklerini belirtti.

İslam İnkılâbı Rehberi, Avrupalıların İranlı yetkililerinin söylem ve eylemlerinden, onların girişimlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin uygun tepki ve tedbirlerini beraberinde getireceğini bilmeleri gerektiğini kaydetti.

“Avrupa ise İranlı yetkililerin konuşmalarıyla davranışlarını göz önünde bulundurarak yapacağı her şeyin ülkemizin uygun tedbiriyle karşılık bulacağını bilmeli.” İfadesini kullanan Ayetullah Hamanei; Amerikalılar ile her türlü müzakereye kapalı olduklarını hatırlatarak, “küstah ve saygısız ABD’lilerle hiçbir şekilde müzakere yapılmayacak. Sözde uygun davranan eski ABD’li politikacılarla yaptığımız müzakerelerin sonucu buysa İran’ın üzerine kılıç çekmeye hazır olan şimdiki yetkililerle konuşacağımız ne var ki?” dedi.

İran’la görüşme masasına oturmanın tüm Amerikan yönetici ve başkanlarının ihtiyacı olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “onlar bizi müzakere masasına çekme konusunda manevra yapmak istiyorlar bu yüzden daha önce de izah ettiğim üzere hiçbir müzakere girişiminde bulunmayacağız.

Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde ise “Ülke yetkililerinin birlik ve dayanışması”nın tüm zamanlara oranla daha bir önem taşıdığını belirterek, “Kuvvetler başkanlarıyla çeşitli alanlarda çalışan yetkililer birbirine yardımcı olup özellikle de sahanın ortasında hazır bulunan hükümet ile işbirliği yapmalılar. Yöneticiler arasındaki fikir ayrımı basına yansımamalı zira milletin kaygı duymasına neden olur” dedi.

Ayetullah Hamanei ayrıca İslami Şura Meclisinin dünkü oturumuna da değinerek, “Meclisin dünkü oturumu, İslam Cumhuriyetinin iktidar ve istikrarının sergilenmesiydi. Allah, ortaklaşa böyle bir gösterimde bulundukları için sayın cumhurbaşkanı ve yargı gücü başkanına hayır versin” ifadesini dile getirdi.

“Milletvekilleri, 23 milyon oyla seçilen cumhurbaşkanını meclise getirterek soru önergesi verebilmekte ve cumhurbaşkanı da metanet ve soğukkanlılık içinde tüm sorulara gerekli cevabı vermektedir ve dini halk demokrasi işte budur” diyen İslam İnkılâbı Rehberi, milletvekillerinin beklentileri ile mevcut gerçekler arasında mesafe olduğunu ve bu mesafenin kapatılması gerektiğini, ancak meclisteki olayın İslam cumhuriyetinin kudret ve azametinin bir tecellisi olarak ortaya çıkmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Düşman’ın, meclisin dünkü oturumundan bir takım farklı hedefler beklentisi içinde olduğunu belirten İslam inkılâbı rehberi Ayetullah Hamanei, bu oturumun çok güzel bir tablo ortaya çıkardığını, hem cumhurbaşkanı ve hem de meclisi güçlendirdiğini ve muhtelif farklı görüşler arasında daha yakın bir işbirliği ortamını güçlendirdiğini söyledi.

İslam inkılâbı Rehberinin konuşmasından önce kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin girişim ve programları hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm çaba ve gayretlerinin ülkeyi olumlu bir konuma taşımak olduğunu ve son beş yıllık icraatı boyunca enflasyonun azalması, ekonomi kalkınma ve gayrı safi milli hâsılanın artırılması konusunda önemli başarılar elde ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin muhtelif alanlarındaki hizmet ve faaliyetlerine temasla, bugün tüm ülkede 10 haneden çok tüm köylerin elektriğe kavuştuğunu, köylerin önemli bir bölümüne gaz ulaştığını ve ülke iletişim şebekesine bağlı olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Amerika’nın yaptırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Günümüz şartlarında artık siyasi çözüm yolu kapalı gözükmekte. Zira tüm uluslar arası kuralları ihlal ederek İran’a karşı yeniden yaptırım girişiminde bulunan bir yönetim kuşkusuz hiçbir anlaşmaya da bağlı kalmaz” dedi.

Amerikalıların İran’a karşı ekonomik yaptırımlardan daha farklı bir hedefi gözettiklerini ve bir kez daha İran’a geri dönerek İran’ı kendi sultaları altına almak istediklerini belirten Ruhani, “Onlar bir kez daha İran’ın bağımsızlığını ayaklar altına almak ve İran halkına efendilik yapmak istemekteler. Fakat halkımız asla bir daha böyle bir şeyi kabul etmeyecek ve bunu kendi direniş ve mukavemeti ile tüm dünyaya gösterecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşmasının son bölümünde ise, tüm İran halkının, İslam İnkılâbı Rehberinin arkasında ve onun hidayet ve irşadatı sayesinde düşmanların komplolarının tahakkuk bulmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

 

700 /