İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Rehberlik Fakihler Meclisi Başkanı ve Üyelerine Hitaben Konuşan Ayetullah Hamanei:

Düşmanın hedefi, halk arasında ümitsizlik oluşturmaktır

Bugün sabah (Perşembe) Rehberlik Fakihler Meclisi Başkanı ve Temsilcileri’ni kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ülke şartların hassas olduğunu fakat bu hassas şartların düşmanların çokluğu ve güçlerinden olmadığını zira İslam İnkılâbı zaferinden bu yana düşmanların her zaman var olduklarını ve düşmanların fiziki savaş, ekonomik savaş ve ambargo dahi her şeyi yaptıklarını fakat yaptıklarında başarılı olmadıklarını belirterek, İran halkı düşmanlarının ekonomik savaşa paralel olarak medya ve propaganda savaşını da kendi gündemlerine aldıklarını bunun için de eleştirilerin yapıcı ve toplumun ıslahı yönünde olması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ilk bölümünde zilhicce ayının ikinci yarısındaki mübahele olayı ve Dehr suresinin nazil oluşu gibi önemli olaylar ve gelişmelere temasla, Mübahele gerçekte, iman gücünün ve hakkaniyetin tecellisidir ve bizler her zaman dünya müstekbirliği karşısında İslam nizamının hakkaniyetine dayanmaya ve iman gücüne muhtacız ve mevcut şartlarda da kamuoyunun eğilim süreci İslam nizamının hareket ve istikametinin hak üzere oluşu konusunda tam güven elde etmeleri üzeredir” dedi.

Toplumda birlik ve dayanışmanın önemine ve toplumun bu yönde şartlandırılması zaruretine değinen İslam İnkılâbı Rehberi, “Günümüz şartları çok kritik şartlardır ancak bu kritiklik düşmanların sayısının fazlaca oluşundan veya onların gücünün üstün oluşundan dolayı değil. Çünkü bu düşmanlar İslam İnkılâbının daha ilk başından beri var olmuş ve hatta o dönemde daha da güçlü bulunmaktaydılar. Ancak Tabes askeri saldırısı, sekiz yıllık zoraki savaş, yolcu uçağının düşürülmesi ve ekonomik abluka gibi tüm düşmanca girişimlerine rağmen hiçbir başarı elde edemediler ve şu anda İslam nizamı, müstahkem temeller üzerinde sürekli büyümekte ve meyve vermekte olan bir “Şecere-i Tayyibe” gibidir” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi ayrıca, ülkenin şimdiki durumunda "halk ve ülkenin yönetim organları dayanışması" gibi önemli bir noktaya dikkat çekerek, güven ortamı oluşturmanın önemli bir bölümünün muhtelif organların girişimlerine bağlı olduğunu, ancak kürsü sahiplerinin buna yardım etmeleri gerektiğini ifade etti.

İslam nizamının, dünyadaki mevcut düzenlerin tersine ve yeni bir yolda adım attığını ve bu şartlar karşısında dikkatli olunması gerektiğini ifade eden İslam İnkılâbı Rehberi, İslam nizamının bugün ekonomik bir savaşla karşı karşıya kaldığını bu savaşın bir savaş odasından yönlendirildiğini fakat bunun yanında medya ve propaganda savaşının da olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei, mevcut şartlar ve gereksinimler karşısında başta elitler olmak üzere toplum fertlerinin, nizamın konum ve şartlarına karşı sorumsuz kalmaları durumunda kesinlikle darbe alınacağını belirtti.

Ayetullah Hamanei, ulusal birlik ve beraberliğin korunması ve kamuoyunun yönlendirilmesine vurgu yaparak, bugün İslami nizamın kapsamlı bir ekonomik savaş ile karşı karşıya olduğunu, bunun bir savaş odasından yüksek dikkat ve özenle yönlendirildiğini ancak bu savaşın yanında, önemli bir medya ve propaganda savaşının cereyan etmekte olduğunu ancak çoğu zaman bundan gafil olunduğunu ifade etti.

İslam İnkılâbı Rehberi, bu medya üzerinden yürütülen savaşın eskinden de var olduğunu, ancak bugün şiddetinin arttığına temasla, "elimizdeki bilgilere göre, Amerika ve Siyonist rejimin casusluk servisleri İran'ın çevre bölgesindeki Karunlar'ın mali yardımı ile bu medya savaşını başlatmıştır ve ciddi şekilde camianın düşünce ve propaganda atmosferini kirletmek ve planlama yapmak için çalışıyor." açıklamalarında bulundu.

Halkın yardım ve desteği olmaksızın hiçbir hükümetin, faaliyette bulunma gücüne sahip olamadığını, bunun için de halkın hükümete, yargı gücüne ve silahlı kuvvetlere olan destek ve güveninin yok olmaması gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei, hükümete desteği çekmek ve yetkili kurumların faaliyetinden kendini soyutlandırmanın ülke sorunlarının çözüm yolu olmadığını, bilakis kamuoyu ile yetkili kurumlar arasında sağlıklı ilişkinin oluşturulması, diyalog kurulması ve eleştiride bulunulması, aynı zamanda fikir ve pratik olarak yardımda bulunulmasının sorunların çözüm yolu olduğunu bildirdi.

Hükümet yetkililerinden de halkın görüşlerinden ve başta ulusal paranın değer meselesi ve toplumdaki nakit sorunu olmak üzere ekonomistlerin çözüm yollarına gereken ilgiyi göstermeleri gerektiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, toplum içinde bazı meselelerle ilgili halkı kaygılara temasla, “Görevimiz, hükümet yetkililerinin uzmanlarca ileri sürülen çözüm yollarına yönelik yönlendirilmesi, sorunların çözümü ve halkın onların girişim ve faaliyetlerine karşı daha iyimser olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kendisinin medyadan aktarılan genel görüşmelerinden 10 kat daha fazla hükümet, yargı gücü ve askeri yetkililerle özel toplantılarının olduğunu ve bu toplantılarda muhtelif mesele ve sorunların masaya yatırıldığını ve bu toplantıların içeriği ve haberinin halka aksettirilmediğini belirten Ayetullah Hamanei, ülke sorunlarını çözmenin yolunun kavgalı olmak olmadığını, keza hükümete paralel örgütlenmeye gitmenin de çözüm olmadığını ve başarılı olamayacağını, tecrübenin, yetkililer aracılığı ile işlerin kendi yasal mecrasında yapılmasıyla başarılı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Düşmanların tüm propagandasına ve tüm sorunlara rağmen İnkılâp ve ülkenin gelişmekte olduğuna dikkat çeken Ayetullah Hamanei, gençlerin Erbain yürüyüşü, İtikâf, üniversitelerde cemaat namazları ve Ramazan'daki oturumlara yoğun şekilde katılmalarının manevi alanlardaki ilerlemeyi gösterdiğini beyan etti.

İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının son bölümünde ise manevi alandaki ilerlemesinden bazı örneklere temas ederek şu ifadelere yer verdi: “Eğer düşmanlar karşısında duracak olursak, geri çekilmeye mecbur kalacaklar ve Allah’ın yardımıyla müstekbirliği dize getirerek, tüm dünya için, İslam yandaşlarının müdafaada bulunma gayreti içinde olmaları durumunda kesinlikle zafer kazanacakları modelini ortaya koyacağız.”

İslam inkılâbı Rehberinin konuşmasından önce bir konuşma yapan Rehberlik Fakihler Meclisi Başkanı Ayetullah Cenneti, bu meclis kapsamı altında “Düşünce Ekipleri”nin kurulduğuna dikkat çekerek, bu düşünce ekiplerinin yanı sıra aynı zamanda din, kültür, ekonomi, sosyal, siyasi, bilim, teknoloji, hukuk ve yargı gibi başlıklar altında grupların da oluşturulduğunu ve şu anda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Döviz meselesi ve pahalılıkların ülkenin şu anda karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan olduğunu belirten Ayetullah Cenneti, bu şartlarda mevcut sorunları alt edebilmek için inkılâpçı ve cihatçı bir hareketi gerekli olduğunu söyledi.

Rehberlik Fakihler Meclisi Başkan Vekili Ayetullah Muvahhidi Kirmani de bu toplantıda yaptığı konuşmada, bu meclisin son oturumunda ele alınan ana başlıkları hatırlatarak, halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle, “Rehberlik Fakihler Meclisi”nin son oturumunun ana konusunun, ekonomik meseleler ve bu sorunların çözümünde üç erk’in elde ettiği başarı oranlarının ele alınarak değerlendirildiğini söyledi.

700 /