İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Hac yetkililerini kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi:

Haccın siyasi mesajını İslam dünyasına ulaştırmalısınız

Bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde İran hac kurumu başkanı ve yetkililerinden bir grubu kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Allah-u Taala’nın Müslümanları belli zamanda ve mekânda toplamasının, Müslümanların irtibatı ve kaynaşması, İslam ümmetinin iktidarını göstermek gibi önemli siyasi mesajları olduğunu belirterek, Hac merasiminin manevi boyutunun yanında bu önemli İslami gerçeklerin de planlamalarla uygulanması ve hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Hac merasiminde İslam ümmeti ile irtibat, İslam İnkılâbı mesajının iletilmesi ve şüphelerin silinmesi, İran ve diğer İslam ülkeleri arasındaki irtibatların güçlendirilmesi ve sağlanmasını Hac için verilmesi gereken önemli siyasi mesajlar olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Hac, İran için haysiyet kaynağı olmalı, bundan dolayı Haccın siyasi yönleri unutulmamalı ve İslam Devrimi öncesi Hac ile İslam ve İslami Devrim’in kokusunu alamayan ülkelerin Haccı farklıdır’’ dedi.

Arabistan yönetiminin Komeyl duası merasiminin düzenlenmesi önünde oluşturduğu engellere değinen İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, gayret ve çabalarla bu engellerin aşılması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan rejiminin hac mekânlarının genişletilmesi bahanesiyle İslam Peygamberi (saav), Hz. İmam Ali (as), İslam halifeleri ve asrısaadet dönemi mücahitlerine ait İslami eserlerin geniş biçimde tahrip edilmesini sert bir dille eleştiren İslam İnkılâbı Rehberi, “muhtelif ülkeler kendi tarihi eserlerini çok dikkatle korudukları ve hatta bazen kendi tarih ve tarihi eserlerini daha görkemli göstermek için bir takım sahte eserleri oluşturdukları bir dönemde şimdiye kadar Mekke ve Medine’de çok sayıda İslami eser tahrip edilmiştir” dedi.

Ayetullah Hamanei Hac ve Ziyaret Kurumu ve öteki ilgili kurumların yetkililerinden öteki İslam ülkeleri hac kurumları yetkilileri ile yakın temas ve irtibata geçerek Arabistan’da İslami eserlerin tahrip edilmesini engellemelerini istedi.

Ayetullah Hamanei ayrıca Hac Kurumu yetkililerinden hac merasimi döneminde öteki ülkelerin hacıları ile bağlantı kurulması ve ilişkilerin artırılması amacıyla özellikle sanal ortamda yeni araç ve gereçlerden yararlanılmasını ve bu husustaki çaba ve gayretlerin daha da artırılmasını istedi.

İslam inkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce İranlı hacılar başkanı ve Veliyi Fakih’in Hac kurumundaki temsilcisi Huccetul İslam Gazi Asker ve İran Hac ve Ziyaret Kurumu başkanı Muhammedi bu yılki hac merasimi ile ilgili birer rapor sundular.

700 /