İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

100 bin kişilik Azadi stadyumunda seferberlik güçlerine konuşan Ayetullah Hamanei:

İran halkı Amerika’ya yeni bir tokat daha atacak

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Perşembe) başkent Tahran’da 100 bin kişilik Azadi stadyumunda on binlerce gönüllü seferberlik gücüne hitaben yaptığı konuşmada gençlerin ülke sorunlarının çözüm yolu olduğunu belirterek, Amerikalıların boş yaygaralar, değersiz açıklamalar ve vahi iddialarla, İran’ın mevcut durumun ve kendi gücünü tamamen ters göstermeye çalışmakta olduğunu, fakat yüce İran halkının ve büyük potansiyel gençlerin, düşman’ın en son kozu yaptırımı da etkisiz kılmak suretiyle Amerika’ya başka bir tokat vurmaları gerektiğini farkında olduklarını bildirdi.

Hz. İmam Hüseyin (as)ın şehadet yıl dönümünün Erbaini ve kırkıncı gününün yakınlaşması dolayısıyla Aşura kıyamını canlı tutmada ve günümüze taşımada Hz. Zeynep (sa) ve Hz. İmam Seccad (as)ın muhteşem ve nurlu hareketine temas eden İslam inkılâbı Rehberi, her yıl İran ve Irak halkları ve öteki ülkelerden sayısız Müslüman’ın katılımıyla düzenlenen Erbain hamasetinin çok önemli bir olay olduğunu ve Allah’ın inayet ve yardımı sayesinde İslam dünyasının en fazla gereksinim içinde olduğunu bir dönemde tahakkuk bulduğunu bildirdi.

Dünya müstekbirliği ve Amerikan sömürge devleti liderlerinin boş yaygaralarına buna karşı tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen İranlı mümin gençlerin güç gösterisi ve muhtelif sahalardaki üstün başarılarına değinen İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran'ın azametinin bir tarihi gerçek olduğunu kaydederek, İran'ın bilim, felsefe, siyaset ve sanat alanında ve ayrıca insani bilimler bayraktarlığında Müslüman milletler ve dünya milletleri arasında başı dik durabildiğini ifade etti.

Ülke sorunlarının çözüm yolu gençlerdir. Aziz İran’ı onurun en üst zirvesine taşımaya karar vermişlerdir.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ise, “İran’ın azameti, İran İslam Cumhuriyeti Devletinin İktidarı ve İran halkının yenilgi kabul etmezliği” gibi İran ile ilgili mevcut üç gerçeğe temas ederek, “Bunlar, boş atıp tutmalar değil, düşmanların, İran halkının bu gerçekleri bilmemesini ve kendi ülkelerinin sahip olduğu üstün kabiliyetten habersiz olmalarını arzuladığı bir husustur” dedi.

Bu üç gerçeğin açıklanmasında İslam inkılâbı Rehberi, İran’ın azametinin tarihi bir gerçek olduğunu belirterek, İslam inkılâbının zaferine dayanın son 200 yıl hariç İran’ın har zaman muhtelif alanlarda tüm Müslüman halklar ve hatta bazı durumlarda tüm dünya halklarından önde geldiğini söyledi.

İran İslam cumhuriyetinin ülkeyi İngiltere ve Amerika'nın sultasından kurtarmasının nizamın iktidarının göstergesi olduğunu kaydeden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, "İran milletinin yenilmezliği İslam'ın bereketi sayesindedir ve bu yenilmezliğini, İran halkının büyük İslam inkılâbındaki zaferi, İran halkının kutsal savunma dönemindeki zaferi ve düşmanların 40 yıllık komploları süresince sergilenen direnişte görmek mümkün" ifadesini kullandı.

İslam İnkılâbı Rehberi İslam Cumhuriyeti ile birlikte İran’ın İngiltere ve Amerika sultasından kurtulduğuna işaret ederek ;” 19. yüzyılın başlarında kendisini gösteren bu sömürü düzeninde zayıf ülkeler üzerinde sulta kuruldu. İslam Cumhuriyeti Amerika ve İngiltere’nin bu sömürü düzeninden İran’ı kurtarmıştır. Aynı zamanda İslam Cumhuriyeti İran’ın bu sömürü düzeninde parçalanmasının önünü de almıştır” ifadelerini kullandı.

İran halkının yenilmezliğinin sırrının aziz İslam dininin bereketi sayesinde olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, İran halkının bu yenilmezliğini, İslam İnkılâbında, kutsal savunma savaşı döneminde ve yine 40 yıl boyunca dünya müstekbirliğinin tüm komploları karşısındaki direnişindeki yüce İran halkının elde ettiği zaferde görmenin mümkün olduğunu ve tüm bu süre içinde İran halkının asla direnişten geri adım atmadığını ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Siyasi ve ekonomik alanlardaki savaşın da askeri savaş gibi olduğunu ve mağrurluğa kapılmanın tüm bu alanların en önemli afeti olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, “Mağrurluğa kapılmak, bizleri amelsizliğe, yeni girişimlerde bulunmamaya ve gerekli plan ve proje hazırlamamaya iter ve düşman’ın zafer elde etmesine sebep olur” ifadesini kullandı.

Gençlere hitaben, henüz yolun başında bulunulduğunu, büyük gayret ve mücadele azmi ve mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılmasıyla bu yolun sürdürülmesi, halk ve İslam inkılâbının amacı olan en üst zirveye ulaşılması gerektiğini bildiren İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının devamında son 40 yıl içindeki gelişmelerde gençlerin rolüne hatırlatarak, “Aziz gençler bilmelisiniz ki sizler büyük ulusal hareketin okunun tam uç kesimisiniz, asıl sizler yolu açmanız gerekir. Tecrübe sahibi yaşlılar da yorgun, bitkin ve halsiz olmamaları durumunda sizlere gerekli tavsiyelerde bulunabilir ve yolu gösterebilirler ama bu trenin çeken asıl lokomotif siz gençlersiniz” dedi.

Ayetullah Hamanei, son yıllarda da gençlerin tekfiri terörizme karşı mücadele ve cihad’da öncü olduklarını hatırlatarak bugün ülkede on binlerce genç cihatçı grubun bulunduğunu ve bunların kendi üstün ve sonsuz hizmetleri ile ülkeye daha iyi ve parlak bir gelecek müjdelediklerini söyledi.

Gençlerin ülkenin sahibi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Bazıları benim, bir takım gençlerin yanlış davranışlarından habersiz olduğumu zannediyorlar. Ama bu gibi gençler yol boyunca yaşanan kırıntı ve döküntülerdir ve yeni gövermeler bunları alt etmekte, işte ben tam bir bilinç içinde bu gibi meselelerden haberdar olarak gençleri takdir etmekteyim” dedi.

Ülkenin ilerleme ve kalkınma yolunun açık olduğunu ancak bu yolun bir takım iniş ve çıkışlarla beraber olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bu ilerleme yolunu kaydetmek ve mevcut engelleri kaldırmanın bir takım şartları ve gerekleri olduğunu, “düşman’ın varlığını idrak etmek”in ise bu hususta atılması gereken ilk adım olduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için gerekli olan ikinci şartın, “özgüven ve direniş azmi” olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, iradesiz, korkak, umutsuz, tembel, fırsatçı, kendi değerini önemsemeyen kimselerin kendisi bu yolda bizzat kendileri sorunun bir parçası olmasalar bile kendilerinden hiçbir yetenek gösteremeyeceklerini söyledi.

Ayetullah Hamanei, İranlı gençlerin son 40 yıl içinde gerek İslam İnkılâbı yılları döneminde ve gerekse ondan sonraki yıllarda muhtelif kesitlerde böyle bir belaya duçar olmadıklarını ve her zaman korkusuz, kaygısız, paniksiz olarak özgüven içinde kendi yiğitliklerini sergilediklerini söyledi.

Düşman’ın tehditlerini sahih bir şekilde idrak ve mücadele alanını layıkıyla tanımanın ilerleme ve mevcut sorunları alt etmek için gerekli üçüncü şart olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “İlk mücadele sahası, “İslam ve İslami İman”dır, çünkü Amerika İslam ve İslam İnkılâbından ağır bir tokat yemiştir ve İslam İnkılâbı, tek söz sahibi oldukları İran ülkesinden kesmiştir” dedi.

Amerika başkanı, İran İslam Cumhuriyetinin artık işinin bittiğini söylemiştir, “aç tavuk rüyasında darı görür”

İran milletinin her sahada iktidar ve gücünü ispatladığını kaydeden İslam İnkılâbı Rehberi;” Düşmanın bize yönelik tehditlerini iyi anlamalıyız. Eğer düşman Doğu sınırlarımızdan bize saldırırken birliklerinizi batıya yönlendirir iseniz bunun bir faydası olmaz. Düşmanın ne yapmak istediğini görebilmeliyiz. Unutmayın ki Amerika İslam İnkılâbından büyük bir tokat yemiş ve içinde bunun kinini tutmaktadır. İslam İnkılâbı öncesinde İran’ın siyasetini, ekonomisini ve neyin nasıl olacağını Amerikalılar belirlemekteydi. Onlar İran milletinin azamet ve gücünden korkmakta ve kin beslemekteler” şeklinde konuştu.

Ülkede var olan mevcut ekonomik sorunlara değinen Ayetullah Hamanei, Amerikalıların bu sorunları bir fırsata çevirmek istediklerini belirterek, “Amerika Başkanının AB ülkelerinden biraz daha sabretmeleri halinde İslam Cumhuriyetinin yok olacağını göreceklerine dair konuştuğu haberini aldım. Bu bana 40 yıl önce yine İslam Cumhuriyetinin 6 ay içerisinde yok olacağını söyleyen eski ABD Başkanlarını hatırlattı. Onlar birbirlerine bunun müjdesini vermekteydiler. Bugün İslam Cumhuriyeti hala ayakta ve daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Amerika'nın İslam'dan tokat yediğini ve İslam İnkılâbına karşı kinci olduğunu kaydeden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, düşmanların bölgede tamahkârlıklarına karşı dik duran büyük bir İslami gücün varlığından korktuklarını söyledi.

Amerika başkanının İran'ın teslim olduğu yönünde son ifadelerine değinen Ayetullah Hamanei, " İslam İnkılâbı fidanı bugün 40 yılın ardından güçlü bir ağaca dönüşmüştür ki düşman İnkılâp ve İran halkının devrimci ve imana dayalı ruh haline anlayamamasından dolayı, yanlış yorumlar temelinde yanlış yola sapmıştır" diye kaydetti.

Konuşmasının devamında Amerika tarafından uygulanan ağır yaptırımları kıracaklarını belirten İslam İnkılâbı Rehberi;” Şüphesiz bu yaptırımların da altından kalkacağız. Yaptırımları kırmak Amerika’ya ağır bir darbe vurmak demektir. Amerika İran milletinden yeni bir tokat daha yiyecektir” dedi.

Amerika’nın İran’a karşı yürüttüğü kara propaganda ve medya gücüne değinen İslam İnkılâbı Rehberi verilen yanlış bilgiler ve iftiralar ile halkların yönlendirildiğine işaret ederek;” Amerika hala kendisini dünyada süper güç olarak görmekte. Bu artık gerçek değil. Onların teknolojide önemli bir güce sahip oldukları doğrudur. Ancak dünyada sözü dinlenen bir ülke olmak ancak söyleyecek bir sözünüzün olması ile mümkündür. Yani felsefe, mantık ve yeni bir söylem ile” dedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde ise gönüllü güçlerin ve halkın birlik, sarsılmaz irade ve kudret içinde olmaları zaruretini hatırlatarak şöyle dedi: “Başta imanlı gençler olmak üzere halkın sahnedeki muktedir varlığı, yetkililerin dayanışması ve birlikte hareket etmesi, halk ve yetkililerin gönül birlikteliği ile düşman’a güçlü bir mesaj verilmelidir. Çünkü düşman kendi karşısında güçlü, dayanışma içinde bir halkı görmezse daha da cüret kazanmış olur. Ülkenin gerçekleri şunu gösteriyor ki halk ve genç nesli artık aşağılanmamaya, yabancı güçler ve düşman’ın izinden gitmemeye ve ülkeyi onur ve iftiharın en üst zirvesine taşımaya karar vermiş bulunmaktalar ve Allah’ın yardım ve lütfüyle inşallah bunda da başarılı olacaklardır.”

700 /