İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Aylık Soru ve Cevaplar (Ekim Ayı)

Döviz ve Altın Alım Satımı
Soru 1: Eğer yasal yollardan döviz veya altın satın alır ya da önceden bir miktar döviz ve altınımız varsa, sermayenin değerini korumak hedefiyle ve hatta mevcut durumda onu muhafaza etmenin, şer’i bir sakıncası var mıdır?
Cevap: Bu tür işler, ilgili kanun ve yasalara tabidirler, eğer kanuni açıdan yasaklama yoksa haddi zatında bir sakıncası yoktur.
 
Fazla Karla Satmak
Soru 2: Mal / ürün satımında ne oranda kar almak caizdir?
Cevap: Kar alımı haksızlık haddine ulaşmadığı ve devletin kanun ve yasalarına aykırı olmadığı sürece sakıncası yoktur, ancak en iyisi, belki müstahap olanı, satıcının harcamalarını temin edecek oranda karla yetinmesidir.
 
Gözler Önünde Köpek Alım ve Satımı
Soru 3: Köpek alım ve satımı ve evlerde köpek beslemenin hükmü nedir?
Cevap: Bekçi köpeği, çoban köpeği ve av köpeğinin alım ve satımı ve bu hayvanlara özel bir yerde barındırılmasının bir sakıncası yoktur. Yozlaşmış batı kültüründe yaygın olan köpek besleme şeklinden kati bir şekilde uzak durulması en uygun olanıdır.
 
Yarışmaların Sonuçlarını Tahmin Etmeye Katılmak
Soru 4: İnternet üzerinden yarışmaların sonucunu tahmin etmek için katılım göstermenin sakıncası var mıdır? Bu yoldan elde edilen para helal midir yoksa haram mı?
Cevap: Her ne kadar haram olmasa da ihtiyat bu yarışmalara katılmamaktır ve yarışmaların sonucunu tahmin ederek kazanan kimse de, şer’i olarak kazanılan ödülün sahibi olmaz. Ancak ödülün sahibi hediye veya sulh gibi şer’i bir akitle ödülü kazananın mülküne geçirirse, ödül kazananın olur.
 
Sahipsiz Zeminlerde Koyun Otlatmak
Soru 5: Acaba insanlara ait ölü alanlarda arazilerde koyun otlatmak caiz midir?
Cevap: Her halükarda eğer belli bir sahibi varsa sahibinin rızası ihraz edilmeden o zeminde tasarrufta bulunmak caiz değildir.
 
Cenaze Namazının Ortasında Cenaze Namazına Katılmanın Şartları
Soru 6: Cenaze namazının ortasında cenaze namazına katılmanın şartları nedir?
Cevap: Bir kimse cenaze namazı esnasında imama bağlanmak isterse, ona bağlanabilir - iktida edebilir ve tekbir de imama uyar ve kendisinin ilk tekbirini namazının ilk tekbiri olarak karar kılar ve kendi vazifesine amel ederek şehadeteyni okur ve imamın örneğin üçüncü tekbiri söylediğinde o da imamla tekbir söyler, ancak bu tekbir onun ikinci tekbiri olmalı ve dolayısıyla da Muhammed ve Al-i Muhammed’e (s.a.a) salavat göndermelidir. İmam namazı bitirdiğinde de geriye kalan tekbir ve duaları kısa da olsa imkan dahilinde okumalıdır ve eğer halk buna izin vermezse sadece tekbirleri, dualarını söylemeden artarda durduğu yerde söylemelidir.

 

Borç Yerine Sadakadan Yararlanmak
Soru 7: Muhtaç birisine borç olarak bir miktar para verdim. Diğer taraftan bir miktar parayı da kendisine sadaka olarak vermek için ayırdım. Acaba sadaka niyetiyle ayırmış olduğum parayı kendisine borç verdiğim paranın yerine alabilir miyim?
Cevap: Alacağınızı sadaka niyetine sayabilir ve ayırdığınız müstehap sadakayı kendiniz için alabilirsiniz.
 
Yanmış Cenazelerin Gusül, Kefen ve Defni
Soru 8:
A) Bir yangında Müslüman ve gayri müslim olan bir kaç kişi yanmış ve (cesetleri) birbirine karışmıştır ve bunları birinden ayırma ve tanımlama imkânı da yoktur. Bu cenazelerin gusül, cenaze namazları ve definleri konusunda vazife nedir? B) Aynı varsayımda eğer bir kadın da onların aralarında olsa ve teşhis edilemezse, vazife nedir?
Cevap
A) Varsayılan soruda ihtiyat gereği, bütün cenazeler için gusül, kefen ve diğer farzları yerine getirmek farzdır.
B) Müslüman erkek ve kadından her biri onlara elbiselerinin altından gusül versinler.
 
Meyyitin Cebire Guslü ve Teyemmümü
Soru 9: Acaba yaralanma ve kanamadan dolayı ölüye cebire guslü verebilir mi? Caiz olması durumunda cebire guslü verme şekli nasıl olmalıdır?
Cevap: Ölüye fevri olarak (hemen) gusül verilmesi farz değildir; dolayısıyla cenazeyi kanamanın durmasına kadar bekletmeli ve eğer kanama durmazsa alçı gibi şeylerle kanamayı durdurmalı ve alçının yıkanmasının sonra ölüye gusül verirler.
 
Meyyitin (Ölünün) Teyemmümü
Soru 10: Suyun bulunmadığı durumda, ölü guslü için kaç teyemmüm gereklidir?
Cevap: Cenazeye gusül vermek için su bulunmazsa, ölüye sıralamaya (tertibe) dikkat ederek üç gusle bedel olarak üç teyemmüm vermeli ve müstehap ihtiyat gereği her üç gusülden bedel olarak bir teyemmüm daha verilmelidir.
 
Meyyite İrtimasi Gusül
Soru 11: Ölüye irtimasi gusül verilebilir mi?
Cevap: Farz ihtiyat gereği, bu üç gusülde, her biri için cenazeyi bir defa suya daldırmak suretiyle irtimasi gusül vermek yeterli değildir. Ancak bu üç gusülde üç azanın her birinin yıkanmasında, her bir azanın, tertibe riayet ederek suya daldırılması caizdir.
700 /