İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yeni Fetvalar (Ocak Ayı)

 
Cemaat Namazı Saflarında Engelin Varlığı
Soru 1: Cemaat namazında, eğer ikinci veya üçüncü saflardaki bazı kimselerin, duvar ya da başka bir engel nedeniyle ön saftaki şahıslardan hiç kimseyi görmemeleri durumunda – her ne kadar yanındaki fertler vasıtasıyla cemaate bağlı olsalar da - cemaat namazına bağlantıları sahih midir?
Cevap: Cemaate bağlantıları sahih değildir.
 
Borsadaki Yatırımın Humsu
Soru 2: Borsaya veya başka bir yere yatırılmış sermayeye, humus yılbaşı geldiğinde, humus düşer mi ve humusu verilmeli midir?
Cevap: Yatırılmış sermaye, eğer kazanılan gelirdense humus düşer.
 
Kişi veya Kurumların Haklarını Zayi Etme İhtimali
Soru 3: Hesaplardaki özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle, yaklaşık 500 ya da 600 bin tümen kişi veya kurumlara borçlu olduğuma, ihtimal veriyorum. Tam olarak kime ve ne kadar borçlu olduğumu da bilmiyorum. Bu durumu nasıl telafi edebilirim?
Cevap: Salt ihtimal nedeniyle üzerinize bir şey farz olmaz. Ancak ihtiyat etmek için, ihtimal verdiğiniz meblağı sahiplerinden taraf fakire sadaka verebilirsiniz ve eğer (ihtimal verdiğiniz meblağ) devlet kurumlarıyla ilgiliyse, meblağı devlet hazinesine yatırınız.
 
Tek Taraflı Bahis
Soru 4: Ben ve kardeşim bazen oyun oynuyoruz ve kardeşim, eğer sen kazanırsan sana şu kadar para vereceğim diyor, ancak ben bir şey demiyorum. Bu tek taraflı bahis, kumar sayılır mı ve haram mıdır? Parayı kazanırsam, para haram mıdır?
Cevap: Eğer zikredilen şarta göre, para verilirse, kumar ve haramdır.
 
Ziyaret Kervanı Görevlisinin Namaz ve Orucu
Soru 5: Mukaddes mekânlara düzenlenen ziyaret kervanın âlimi, meddahı veya müdürü unvanıyla ayda iki ya da üç defa yolculuğa çıkan ve işi bu sayılan kimsenin oruç ve namaz konusundaki görevi nedir? İlk yolculuktan itibaren namazları tam mıdır?
Cevap: Sorudaki varsayımda örfe göre işi sayılmaktadır, namazı yolculuk boyunca ve hatta yolculuğunun ilk seferinde bile tamdır. Eğer on gün bir yerde kalırsa ilk yolculukta, ikametten sonra, namazı seferi kılmalı ve daha sonraki iş seferlerinde namazı tam kılmalıdır.
 
Evin Fazla Katlarının Humusu
Soru 6: Bir şahsın üç katlı apartmanı vardır. Onun bir katında kendisi ve diğer katında ise oğlu ailesiyle birlikte oturmaktadır. Üçüncü katını da kiraya vermiştir. Kendisinin oturduğu kat hariç zikri geçen apartmanın fazla olan diğer iki katına humus farz olur mu?
Cevap: Oğlunun orada oturması, örfe göre babasının karşılaması gereken şeylerden ve şanından sayılıyorsa, ikinci katın humusu yoktur. Ancak üçüncü katı eğer kazancından elde ettiği gelirle yapmışsa ve ilk başta ihtiyaç duyulmamış ve onu kiraya vermişse, humusu vardır.
 
Yanlışlıkla Hesaba Yatırılmış Parayı Kullanma
Soru 7: Yaklaşık 3 ay önce 109 milyon tümen hesabıma yatırıldı. Hesabıma yanlışlıkla parayı yatırmış olabileceğine ihtimal verdiğim merkeze defalarca bilgi verdim, ancak onlardan bir yanıt ve tepki almadım. Bu para konusunda görevim nedir ve bu sürede içerisinde bu paraya gelen cüz’i karın hükmü nedir?
Cevap: Her halükarda hesabınıza yatırılan parayı ve karını kullanmanız caiz değildir ve sahibine geri döndürmelisiniz. Ancak sahibini bulmanız mümkün değilse, sahibi tarafından fakire sadaka veriniz.
 
Başkalarının İnternetini Kullanma
Soru 8: Şifrelenmemiş ve sürekli açık olan ve sahibinin de haberdar olduğu ihtimali olan interneti kullanmak, kul hakkı sayılır mı? Eğer kul hakkı sayılırsa ne yapılmalıdır?
Cevap: Sabinin razı olduğundan emin değilseniz, o interneti kullanmanız caiz değildir ve kullanmış olduğunuz miktarın ücreti noktasında kefilsiniz.
 
Gusülde Engel Teşkil Edecek Şey Hakkında Araştırma
Soru 9: Gusül esnasında tırnağın üzerinde bir şey varsa ve o şeyin suyun ulaşmasına engel olup olmadığını bilmiyorsa, araştırması gerekli midir? Önemseyebilir mi?
Cevap: Araştırmalıdır ve onun engel teşkil etmediğinden emin olmalıdır, yoksa suyu o şeyin altına ulaştırmalıdır.
 
Bahis Malını Kullanmak
Soru 10: Bir toplulukta başkalarının bahis oynamalarından her ne kadar az da olsa bir mal veya yiyecek, bahis anında orada olmayan ve hatta bahis oynanmasını kabul etmeyen birine ulaşırsa, o yiyeceğin hükmü nedir ve acaba o malın bahis oynanarak haram yoldan kazanılan mal sayılmaması için bedelini ödemeli midir?
Cevap: Diğerleri de bahisten elde edilen haram malı kullanamazlar.
700 /