İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen binlerce vatandaşla görüşen İslam İnkılabı Rehberi:

Yetkililer Avrupa'lıların hileleri konusunda dikkatli olmalıdır

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen binlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmada, İran milletine 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşlerine bilinçli bir şekilde muhteşem katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, bugün İran İslam Cumhuriyeti nizamı en iyi konumda ve başını ABD’nin çektiği küresel istikbar en zayıf konumda olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, vatandaşlar ve özellikle gençler ve ayrıca yetkililer zamanı doğru tanımak ve zamanında harekete geçmekle ülkenin bol kapasitelerinden ülke sorunlarını çözmekte yararlanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının başında bu yılki 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşüne temas eden Ayetullah Hamanei, bundan bir kaç gün önce yayımladığı mesajında İran milletine teşekkür ettiğini, fakat bu teşekkür İran milletinin hakettiğinden çok daha az olduğunu ve bu millet daha fazlasını hakettiğini, zira İran milleti 22 Behmen yürüyüşünde büyük bir iş başardığını belirtti.

Vatandaşların bu yılki 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşüne geniş çapta ve daha yoğun bir şekilde katıldıklarını belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, raporlar ve değerlendirmeler, bu yıl ülkenin tüm kentlerinde halkın bu yürüyüşe katılımı önceki yıllara nazaran daha gür ve daha coşkulu olduğunu gösterdiğini ve bu yüzden büyük İran milletine teşekkür etmek istediğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Gerçi düşmanlar propagandalarında bu katılımı örtbas etmeye veya önemsiz gibi göstermeye çalışıyor, fakat onlar bu gerçeği görüyor ve halkın bu muazzam katılımının anlamını da çok iyi biliyorlar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında hangi ülkede halkın katılımı bu denli yoğun olursa o ülke düşmanların her türlü zararından korunacağını belirterek şöyle dedi: Halkın bu yılki 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşüne geniş katılımı gerçekte siyasi, güvenlik, inkılapçı, bilinçli ve anlamlı bir hareketti ve halk esas sloganı, yani sultacılığa, ve komploculuğa ve tecavüze ve milletlerin haklarına el uzatmaya ölüm anlamına gelen “Kahrolsun Amerika” sloganını attılar. Bunun için Allah tealaya şükretmek gerekir, zira halkın gönülleri O’nun elindedir ve gerçekte halkı sokaklara getiren yine yüce Allah’tır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı zayıf ve pasif karakterli ve kendi zafiyetlerinden halkı sorumlu tutan ve inkılabın da zayıfladığını iddia eden zümreye işaret ederek şöyle devam etti: Halk, şu 22 Behmen günü sokaklarda gördüğünüz insanlardır ve Allah teala basiretleri ile kendi kimliklerini ve ülkelerini savunan bu millete merhamet eder.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ülke sınırlarını ve güvenliğini koruyan askerlerimizin şehadetine işaret ederek şöyle dedi: Bu şehadetler bizi, ülkenin güvenliğinin vatanın en iyi evlatlarının kanı pahasına elde edildiği konusunda uyandırmalı ve bilinçlendirmelidir ve hepimiz bu fedakarlıkların kıymetini bilmeliyiz.

Ayetullah Hamanei 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşü gibi merasimlerin güvenliğini ve ülke güvenliğini İslam inkılabı muhafızlar ordusu, klasik ordu ve güvenlik güçlerinde canı pahasına ve fedakarlık yaparak  temin eden gençlere borçlu olduğumuzu vurguladı.

İsfahan halkının ülkenin güvenliği uğruna şehit düşenlerin cenaze törenine muhteşem bir şekilde katılmalarından dolayı şükranlarını sunan Ayetullah Hamanei, İsfahan halkı her zaman İslam inkılabının öncü güçleri olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmasının devamında hş. 29 Behmen 1356 gününü ve Tebriz halkının bu günde kıyamını gerçek ilahi gün olarak değerlendiren İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Tebriz ve Azerbaycan halkının inkılap sürecinde önemli olaylara öncülük ettiklerini ve basiretli ve inkılapçı bir şekilde hareket ettiklerini belirterek, 29 Behmen’de gerçekleştirilen haklı kıyamın iki önemli özellikleri olduğunu, bunlardan biri zamanı doğru tanımak ve zamanında harekete geçmekten ibaret olduğunu vurguladı.

Azerbaycan halkı inkılabın ikinci merhalesinde de bir önceki merhale gibi öncü olmaları gerektiğinin altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, bugün İslam Cumhuriyeti nizamı fırsat ve konumu ve eylem zamanı bakımından en iyi şartlarda bulunduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamanei, bugün hükümetin, yetkililerin, milletin ve özellikle gençlerin çalışma ve hareket etme günü olduğunu ve ülkenin kullanılmayan bol kapasitelerini tespit ederek yararlanmaları zamanı olduğunu kaydetti.

Ülke kapasitelerinden yararlanmanın gençlerin “ateş serbest” anlayışı ile hareket etmelerine bağlı olduğunu kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, mümin ve inkılapçı gençler ülkenin yasaları ve maslahatları çerçevesinde  mümkün olan her işi yapmaları ve başkalarını beklememeleri gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, bugün İran İslam Cumhuriyeti nizamı en iyi konumda ve başını ABD’nin çektiği küresel istikbar en zayıf konumda olduğunu belirterek şöyle dedi: Biz kendimizi saflığa vurup düşmandan gafil olmak istemeyiz, fakat gerçekler, düşmanı şiddetle iç ve dış meseleleriyle uğraştığını ortaya koyuyor.

Ayetullah Hamanei sosyal sorunlar, gençlerin depresyonu, suç ve cinayet oranının artması, uyuşturucu madde bağımlılığının yaygınlaşması, Amerikalı elebaşıların arasında sürtüşmelerin artması, tuhaf borçlar,... Amerikalıların uğraştıkları bazı sorunlar olduğunu belirterek şöyle devam etti: Tüm bunlar Amerika içinden gelen resmi verilere ve raporlara dayanıyor ve zaten bu sorunlar ve sıkıntıların yüzünden Suriye ve Irak ve Afganistan’da şimdiki duruma düştüler ve bundan büyük öfke duyuyorlar.

Amerikalı yetkililerin Varşova’da düzenledikleri başarısız konferansa da değinen Ayetullah Hamanei şöyle dedi: Amerika’nın aklı kıt devlet adamları bazı işbirlikçi devletleri ve bir takım zayıf ve kukla rejimleri İran hakkında karar almak için Varşova’ya davet ettiler, fakat bu zirve hiç bir sonuca ulaşamadı ve tüm bunlar düşmanın zafiyetinin işaretleridir. Düşman zafiyet durumunda öfkelenince de yaygara koparmaya ve küfür savurmaya başlıyor.

Ayetullah Hamanei, "zafiyet yüzünden koparılan bu yaygaralar falanca yetkilinin yüreğini hoplatmamalı veya falanca genci hataya düşürmemelidir" dedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bu inkılap zayıfca bir fidanken, tüm düşmanlar birlik oldular, fakat bir şey yapamadılar. Dolaysıyla bugün bu fidan güçlü bir ağaca dönüştüğü bir sırada hiç bir halt edemezler.

Hz. Zeyneb’in -s- Yezid hakkındaki sözlerini hatırlatan Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı: Bugün de biz düşmana diyoruz: "Elinden gelen haltı işleyebilirsin, ama bil ki hiç bir halt edemezsin."

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Varşova’da başarısız olan zirve ve sözde Müslüman gözüken ülkelerin yetkililerinin siyonist rejimle oturup kalkmaları ve Amerika ile ittifak kurmaları onları rezil ettiğini belirterek, bu zümrenin kendi milletleri önünde onursuz olduklarını vurguladı.

İslam inkılabı kırkıncı yılında neşeli ve güçlü bir şekilde ileriye doğru hareket etmeye hazır olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, ülkenin pahalılık, milli para biriminin değer kaybı ve iç üretimle ilgili meselelerin tümü çözümlenebilecek türden sorunlar olduğunu, fakat bunun için sabırlı, tedbirli olmak ve yetkililerin birlikte ve ciddiyetle hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Ülkenin bol kapasiteleri ve düşmanın zafiyeti ve fırsatları değerlendirme zaruretine tekrar vurgu yapan Ayetullah Hamanei gençlere hitaben şöyle buyurdu: Siz aziz gençler ülkenin motoru sayılırsınız ve kendinizi ruhi, manevi, ahlaki, samimi, ilmi, yönetim ve teşkilat gibi açılardan hazırlanmalı ve ülkenin yönetimini ele almalısınız. Tabi bu süreçte ihtiyarların tecrübelerinden de yararlanmalısınız.

Geleceğin gençlere ait olduğunu kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, gençler ülkeyi zirveye taşıyabileceklerini ve bunun için hazır olduklarını pratikte ve sabit duruşları ile göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei konuşmasında yetkililere de tavsiyede bulunarak düşmanları iyi tanımalarını ve düşmanın hilelerine aldanmamalarını, bu tavsiyesi düşman ister dişini gösterdiği ister tebessüm ettiği zamanlar için geçerli olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei, Amerikalı yetkililerin durumu zaten açık ve belli olduğunu, yetkililerin asıl Avrupalılara dikkat etmeleri gerektiğini, zira onlar hile ile hareket ettiklerini, yetkilileri bu konuda uyarmak istediğini, Avrupalı yetkililere kanarak kendilerini ve milleti zor duruma sokmamalarını tavsiye etmek istediğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei yetkililere hitaben şöyle buyurdu: Düşmandan korkmayın ve bilin ki Allah’ın eli, tüm ellerin üstündedir ve Allah O’nun dinine yardım edenlerin yardımcısıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde şehitleri anmak ve şehit ailelerine saygı göstermek, iyi ve temel işlerden sayıldığını belirterek, şehitlerin ve ailelerinin adını ve itibarını ve konumlarını geliştirmek gerektiğini, zira şehitler inkılapçı hareketin göstergeleri olduğunu vurguladı.

İmam Humeyni’yi -ks- ve şehitleri ile saygı ile andığını ifade eden Ayetullah Hamanei, yüce Allah’ın inayeti ile sevgili gençler bir gün tüm hedeflerin gerçekleştiğine şahit olacaklarını ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce, veliyi fakihin Doğu Azerbaycan eyaleti temsilcisi ve Tebriz Cuma hatibi Hüccetülislam Al-i Haşim, Tebriz halkının 29 Behmen kıyamının üç büyük dersi zamanında eylem, tağuttan korkmamak ve inkılapçıların vahdetinden ibaret olduğunu beyan etti.

Hüccetülislam Al-i Haşim, mümin ve sorumlu gençler ülkenin kalkınması için önemli olduğunu belirterek, cesur Azerbaycan halkı inkılabın ikinci adımı stratejik bildirisinin gerçekleşmesi için öncü olacaklarını ifade etti.

700 /