İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yeni Fetvalar (Mart Ayı)

 
Şer’i Mesafenin Belirlenmesinde Hata
Soru 1: Bir kimse Ramazan ayı öğleden önce şer’i mesafeyi kat etme ya da şer’i mesafe uzaklığında olduğuna inandığı bir yere gitmeyi kastederek şehirden çıkar ve bu mesafeyi gittikten sonra iftar edip şehrine geri döner, ancak bir kaç gün sonra gittiği mesafenin şer’i mesafe olmadığını anlarsa, bu durumda acaba kaza orucuyla beraber kefaret de vermesi farz mıdır?
Cevap: Yalnızca orucun kazası farzdır.
 
Eşin Telefonunu Kurcalamak
Soru 2: Bir kimse eşinin cep telefonunu kurcalarsa ve bayan ve erkeklerle olan mesajlarını okursa, şer’i bir sakıncası var mıdır?
Cevap: Onun izin ve rızası olmaksızın, caiz değildir.
 
Ürün veya Malın Kusurlarını Alıcıya Söylememek
Soru 3: Otomobilimin bazı parçaları profesyonelce değiştirildi veya tamir edildi. Satış esnasında (alıcının sormaması durumunda) otomobilin ayrıntılarını alıcıya söylemezsem, yaptığım muamele ve ondan elde ettiğim paranın hükmü nedir?
Cevap: Sorudaki varsayımda muamele sahihtir ve elde edilen para helaldir.
 
Erkeğin Altınla Karışık Gümüş Kullanması
Soru 4: Müşterilerime altın ve gümüş karışımından oluşan yüzükler satıyorum. Altın yüzük kullanımının erkeklere haram olduğunu dikkate alırsak, o yüzüğün hürmetini (haram oluşunu) ortadan kaldırmak için yüzüğün en fazla yüzde kaçı altın olursa erkeklerin kullanması sakıncalı olmaz?
Cevap: Eğer yüzükte bulunan altın oranı, örfe göre ona altın yüzük denmeyecek kadar az olursa, erkeğin onu kullanmasında bir sakıncası yoktur.
 
Düğünde Kravat Takmanın Hükmü
Soru 5: Düğün akşamı kravat takmanın bir sakıncası var mıdır?
Cevap: Genel olarak gayrimüslimlerin giyim ve kuşamlarından sayılan ve giyildiğinde yozlaşmış batı kültürünün yayılmasına yol açan elbiselerin giyilmesi, caiz değildir.
 
Dövme Yaptırdıktan Sonra Abdest ve Gusül
Soru 6: Dövme yaptıran kadının kaşlarında yara ya da cerahat varsa, abdest veya gusül yerine teyemmüm alabilir mi?
Cevap: Eğer yaranın üzeri açıksa ve suyun ona bir zararı yoksa her zamanki gibi abdest ve gusül almalı ve onu yıkamalıdır. Eğer suyun ona zararı varsa, onun etrafını yıkamalı ve eğer yarının üzerine el çekmek zararlı değilse ihtiyat gereği yaranın üzerine ıslak elle el çekmelidir.
 
Kadının Mehriyesini İsteme Durumunda Musteti Olması
Soru 7: Eğer kadının mehriyesi farz haccının giderleri için yeterliyse, hacca gitmek ona farz mıdır ve mehriyesini kocasından istemeli midir?
Cevap: Kocanın, mehriyeyi ödeme gücü yoksa kadın mehriyesini talep edemez ve kadın müsteti (gerekli kudrete sahip olma (İstitaat)) değildir. Ancak eğer kocanın mehriyeyi verme imkanı olur ve mehriyeyi isteme kadın için bir mefsede oluşturmazsa, o zaman mehriyesini talep etmesi ve hacca gitmesi kadına farzdır. Eğer mehriyesini istemek kadın için mefsede oluşturursa, örneğin çekişme, anlaşmazlığa ve boşanmaya yol açarsa, müsteti değildir ve mehriyesini istemesi farz değildir.
 
Babadan Kalma Maaşın Humusu
Soru 8: Babam memurdu ve bir müddet önce vefat etti ve aylık maaşı ben ve annem arasında ayrı olarak hesaplarımıza yatırılmaktadır. Humusunu vermeli miyiz?
Cevap: Bunun humusu yoktur.
 
Faizli Borç
Soru 9: Annem birine bir meblağ borç vermek istiyor ve bu şahıs her ay aylık gelirinden bir meblağı anneme vereceğini söyledi ve bu karı da vermeye razıdır. Zikri geçen amelin bir sakıncası var mıdır, yoksa faiz mi sayılmaktadır?
Cevap: Kar elde etme şartıyla borç vermek faiz ve haramdır. Ancak borç verme esnasında kar vermesi ve borcun kar alınmasına bağlılığı şart koşulmazsa ve borcu alan kimse kendi rızasıyla fazladan bir meblağ verirse, bir sakıncası yoktur. Aynı şekilde alınan kar eğer mudarebe veya ortaklık gibi şer’i bir anlaşmayla olursa, sakıncası yoktur.
 
Televizyonda Okunan Ezan ve İkamenin Hükmü
Soru 10: Tam ilmihallerde şöyle yazmaktadır: “Başkasının okuduğu ezan ve ikameti işitmiş olan kimse, ister onunla tekrarlamış olsun, ister tekrarlamamış olsun, ezan ve ikamet ile kılmak istediği namaz arasında fazla fasıla olmamışsa, namaz için ezan ve ikamet okumayabilir.” Eğer televizyon ya da radyodan işitse bile bu hüküm geçerli midir?
Cevap: Eğer canlı olarak yayınlanırsa, aynı hükme tabidir.
700 /