İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei yeni yılı “Üretimin gelişme yılı” adlandırdı

Ekonomik sorunların çözüm yolu milli ekonominin geliştirilmesidir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei hş. 1398 yılı dolaysıyla yayımladığı mesajında tüm vatandaşların ve özellikle şehit ve gazi ailelerinin yeni yılını kutlayarak sağlıklı ve saadet dolu bir yaşam ve maddi ve manevi başarılar dileği ile yeni yılı “Üretimin gelişme yılı” olarak adlandırdı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei hş. 1397 yılını değerlendirdiği mesajında 1397 yılını macera dolu bir yıl niteleyerek şöyle buyurdu: Düşmanlar bu yılda İran için birçok plan yaptılar, fakat İran milleti gerçek anlamda çok iyi parladı ve büyük bir salabet ve basiret ve gençlerin çabaları ile bu planları boşa çıkardı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin Amerika ve Avrupa’nın siyasi ve iktisadi alanlarda ağır yaptırımlara tepkisini güçlü ve iktidarlı bir tepki niteleyerek şöyle devam etti:

Siyaset alanında bu tepkinin mazharı, 22 Behmen İslam inkılabının zafer yıldönümü yürüyüşü ve yıl boyunca İran milletinin sergiledikleri tutumlardı. İktisadi mücadele alanında da “bilimsel ve teknolojik yeniliklerin artışı”, “bilim temelli firma sayısının göz kamaştıran artışı”  ülkenin güneyinde çok sayıda doğalgaz sahalarında yeni ünitelerin ve büyük Benderabbas rafineriinin açılışı gibi altyapısal ve temelli üretimin artışı” ile İran milleti düşmanların düşmanlığı ve habaseti karşısında kendi gücünü ve heybetini ve azametini göstermeyi başardı ve milletin, inkılabın ve İslam Cumhuriyeti nizamının onuru artış kaydetti.

Ayetullah Hamanei mesajının devamında ülkenin esas sorunu halâ iktisadi sorun olduğunu belirtti ve son aylarda halkın geçim sorunlarında artış gözlendiğini belirterek şöyle buyurdu: Bu sorunların bazıları iktisadi meselelerde yetersiz yönetimlerle ilgilidir ki mutlaka telafi edilmelidir; gerçi bazı planlar hazırlanmış ve bazı tedbirler de alınmıştır, ki bu tedbirlerin yeni yılda sonuca ulaşması ve halkın bu tedbirlerin tesirlerini hissetmeleri gerekiyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin hş. 1397 yılında “İranlı ürünleri desteklemek” şiarını olumlu karşıladıklarını ve bunun da müspet tesirleri beraberinde getirdiğini belirterek şöyle devam etti:

Bu yıl esas ve eksen mesele “üretim” meselesidir, zira eğer üretim devam ederse, hem geçim ve hem istihdam sorunları çözümlenir ve hem ülkeyi ecnebilerden ve düşmanlardan korur ve hatta milli paramızın değer sorununu da büyük ölçüde bertaraf edebilir. Bu yüzden ben bu yılın şiarını üretimin gelişmesi olarak belirledim.

Ayetullah Hamanei mesajının devamında tüm herkesi ülkede üretimi geliştirme yolunda çaba harcamaya davet ederek bu çabanın yıl boyunca devam etmesi ile birlikte iktisadi sorunların halledilme yoluna girmesini temenni etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei mesajının sonunda rahmetli İmam Humeyni ve onurlu şehitlere selam vererek ve Hz. Mehdi’nin -s- huzuruna de selamla o hazretin duasını ve İran milleti ve Nevruz bayramını kutlayan tüm milletlerin saadetini yüce Allah’tan niyaz etti.

700 /