İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Hüccetülislam Mervi, Kutsal Rezevi Külliye'nin yeni Mütevellisi

Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi İslam İnkılabı Rehberi’nin hükmü ile Kutsal Rezevi Külliyesi mütevelliliğine atandı.

Astan News’un İslam İnkılabı Rehberi eserlerini koruma ve yayınlama bürosunun enformasyon sitesinden naklen bildirdiğine göre, İslam İnkılabı Rehberi yayınladığı kararnamede hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi’yi Kutsal Rezevi Külliyesi mütevelliliğine atadı.

İslam İnkılabı Rehberi’nin atama kararnamesinin metni şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Hüccetülislam Hac Şeyh Ahmet Mervi Cenapları

Kutsal Rezevi Külliyesinde hizmet verme tevfikine nail olmak, büyük bir keramettir ki bu tevfike nail olanlar, subhan Allah’ı sürekli olarak canı gönülden hamd etmeleri gerekiyor ve gelinen noktada hüccetülislam Reisi bu Kutsal Külliyede çok verimli çabaları ve kalıcı faaliyetleri ardından önemli bir göreve atanmaları ardından bu diyarda yetiştirilmiş ve bereketlerinden faydalanmış olan ve uzun süreli işbirliğinide emanettarlık ve takvası ispatlanan zati alinizi, bu azametli külliyenin mütevellilik makamına atarken, önemli bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum.

İlk olarak Reisi cenaplarının atama kararnamesinde tüm zikredilen noktaları hatırlatmak isterim. Bu hizmet fırsatını değerlendirerek, tüm çabanızı hizmet verme alanında yoğunlaştırmanız, ziyaretçiler ve Türbe civarında yaşayan kesimler, özellikle yoksul ve ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek, Kutsal Rezevi Külliyesinin kültürel kapasitesinden yararlanmak, binalardaki nevi şahsına münhasır mimari, hattatlık sanatının korunması, geniş ve zengin mevkufelerin korunması, hizmet ve ekonomi alanında faaliyet gösteren firmalara çeki düzen verilmesi, bu parlak güneşin maneviyatından yararlanılması, size verilen bazı tavsiyelerdir.

İkinci olarak Kutsal Rezevi Külliyesinin Meşhet dini ilimler merkezi ve din alimlerinin yanında yer alarak işbirliğinde bulunmasını tekraren tavsiye etmek istiyorum.

Üçüncü olarak kamu idareleriyle işbirliğinde bulunmak ve onlara yardım etmek, bir başka tavsiyemdir.

Dördüncü olarak çeşitli bölümlerde dindar ve devrimci uzmanlardan faydalanmak, her zaman vurguladığım diğer tavsiyemdir.

Sonunda Allah Teala’nın zati alinize tevfik inayet etmesini temenni ediyorum.

Seyyit Ali Hamanei

10 Mart, 2019

700 /