İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Dini ilimler merkezlerinden gelen talebeleri kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

inkılapçı söylemleri takviye ediniz

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülke genelinde kendisi ile görüşmeye gelen talebelere hitaben yaptığı konuşmada, toplumun marifetini geliştirerek inkılapçı söylemlerin takviye edilmesine vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü ülke genelinde dini ilimler merkezlerinden gelen iki bin kadar talebe, hoca ve yöneticileri kabulünde önemli beyanatta bulundu.

Ayetullah Hamanei, dini ilimler merkezleri ve din alimlerinin görevi İslam maarifini beyan etmek ve toplumda gerçekleşmesi için çaba harcamaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle buyurdu: Ulema enbiyanın varisi olarak toplumda tevhid ve eşitliğin sağlanması için mücadele etmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede yaptığı konuşmada, günümüz insanlarının dini seçkin maarife  olan ihtiyacı ve ayrıca İslam dünyası ve hatta İslam dünyası dışında bazı toplumların bu maarife yönelik ilgilerinin arttığına işaret ederek, bu yüzden dini ilimler merkezlerinin görevi geçmişe nazaran daha da ağır olduğunu belirterek şöyle dedi: Bugün ülkemizde dini meselelere ve ulemaya yönelik ilgi ve alaka, İslam inkılabından önceki döneme nazaran asla karşılaştırılamaz düzeydedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlar dini maarife yüz çevirdiği düşüncesi yanlış bir düşüncedir; bilakis dini maarife yönelik ilgi ve alaka daha da artmıştır.

Ayetullah Hamanei, mazlumane bir şekilde şehit düşen Hemedanlı talebenin muhteşem cenaze törenine işaret ederek bu etkinlik insanların dine ve din adamlarına olan ilgi ve saygılarının en somut örneği olduğunu hatırlattı ve şöyle buyurdu: Bu cenaze töreni gibi örnekler veya başta gençlerimiz olmak üzere halkın cemaat namazına yoğun ilgileri veya ulemanın minberlerine ve derslerine katılmaları, İslami İran’ın gerçeklerini ve halkın dindarlığını ve din adamlarına olan inancını yansıtır, nitekim düşmanların halkın dindarlığı ve iman gücü hakkındaki bazı propagandaları veya din adamlarına yüz çevirdikleri yönündeki iddiaları gerçek dışı ve her türlü bilimsellikten uzak bir iddiadır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında dini ilimler merkezleri İslam’ı öğretme ve toplumda derinleştirme merkezleri olduklarını belirterek şöyle dedi:

Dini maarifi halka tanıtmak, dini ilimler merkezlerinin görevlerinden biridir ve bir başka görev, halkın yaşamında dini maarifi hayata geçirmektir.

Ayetullah Hamanei Kur'an'ı Kerim’in ilahi enbiyanın verdiği mücadeleye ve bu uğurda canlarını feda etmelerine işaretle şöyle devam etti:

Peygamberin görevi sadece İslam maarifini beyan etmek değildir. Bu yüzden İslam Peygamberi -s- toplumda tevhid ve eşitliğin sağlanması için mücadele ediyor ve böylece İslam’ı gerçek anlamda ve tam olarak gerçekleştiriyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ulema de enbiyanın varisleri olarak İslam’ı halkın yaşamında gerçekleştirmeleri için çaba harcamalıdır. Bu çabayı doruk noktada rahmetli imamımız hakiki bir alim olarak gerçekleştirdi.

Ayetullah Hamanei, bazılarının dini ilimler merkezlerinin İslami nizamın kurulması için İmam Humeyni’ye -ks- eşlik etmeleri bu merkezlerinin görev alanının dışında olduğu yönündeki yorumlarını eleştirerek şöyle dedi: Dini ilimler merkezleri ve önde gelen büyükleri, İslam Cumhuriyeti nizamının kurulması ile sonuçlanan süreçte yaptıkları, kesinlikle dini ilimler merkezlerinin zati ve kimliğinden kaynaklanan görevdi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dini ilimler merkezlerinin şimdiki görevlerini de şöyle beyan etti:

İslami nizam kurulduktan sonra İslami devlet ve ardından İslami toplum ve daha sonra da İslami hakiki medeniyet kelimenin tam anlamı ile oluşturulmalıdır. Bu süreçte dini ilimler merkezlerine ağır görev ve sorumluluk düşmektedir ki bu görevleri üzerinde derinlemesine düşünerek idrak etmeleri ve hayata geçirmek için plan yapmaları ve çaba harcamaları gerekir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei talebelerin uygun beyan ve edebiyatını takdir ettiğini belirterek, talebelere şu tavsiyede bulundu:

Bugün yaşam tarzı, İslami hükümet, toplumda tevhidi inşa etmek, tağutlarla mücadele ve çok önemli bir mesele olan adalet hakkında söyledikleriniz güzel sözlerinizi ülke genelinde halka götürün ve toplumun marifetini geliştirerek inkılapçı söylemleri takviye edin.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei beyanatının devamında dini ilimler merkezinin mahiyeti ve kimliği hakkında şöyle buyurdu:

Dini ilimler merkezi, din alimlerini yetiştiren bir merkezdir ve yetiştirdiği alimler İslami maariflere musallat olan biri olarak İslam’ı gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Dolaysıyla dini ilimler merkezinde tüm planlar ve çalışmalar bu kimliğin temelinde yürütülmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei toplumda doğal bilimlerin nasıl uygulanacağına yön vermek  de dini ilimler merkezlerinin bir başka görevi olduğunu belirterek bu bağlamda talebelere fıkıh ve ilim öğrenmeyi çok ciddiye almalarını tavsiye etti.

İçtihat, nakli ve akli kaynaklardan maarifi istinbat etmenin en doğru yöntemlerinden biri olduğunun altını çizen Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Din alimi, dini hakikatleri ve maarifi kaynaklardan nasıl elde edeceğini bilmelidir.

İçtihat için bol bol alıştırma yapmak ve çaba harcamak gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei, bu yöntem doğru öğrenildiği takdirde o zaman ahlaki değerler daha doğru biçimde istinbat edileceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dini ilimler merkezleri arasında pratik meseleler, siyasi konular ve ideolojik tutumların üzerine anlaşmazlıkların sakıncası olmadığını belirterek, buna karşın önemli olan, bu ihtilafları doğru yönetmek ve sürtüşmelere ve gerginliklere yol açmasına mani olmak olduğunu, nitekim fıkıh, felsefe ve irfan büyükleri tarih boyunca dini ilimler merkezlerinde aralarındaki ihtilaflara rağmen her daim kelimenin tam anlamı ile Allah yolunda vahdet üzerine vurgu yaptıklarını ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında genç talebelere dini ilimler merkezlerinde hocalara ve büyük alimlere itaat etmeyi ve edepli davranmayı tavsiye ederek şöyle dedi:

Dini ilimler merkezlerinin büyükleri de genç talebelere karşı sabırlı olmalı.

Ayetullah Hamanei bazı genç kız ve erkek talebelerin beyanatına işaret ederek şu vurguyu yaptı: Güzel tabirlerle ve uzmanca bakışla beyan edilen bu konular genç talebelerimizin derin düşüncelerini ve yüksek idrak gücünü ve dini ilimler merkezlerinin de ilerlediğini gösteriyor ve hakikaten takdire şayandır.

Genç talebelerin İmam Humeyni’nin -ks- “Ruhaniyet bildirgesi”ni mutlaka okumaları gerektiğine vurgu yapan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, talebelerden birinin dini ilimler merkezlerinde yenilikçilik merkezi açılması yönündeki önerisine işaret ederek şöyle ekledi:

Genç talebelerin kapasitelerinden ve yeniliklerinden yararlanmak ve bu kapasiteleri içeren bir bilgi bankası kurmak çok iyi bir öneridir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei başta fıkıh ilmi olmak üzere dini ilimler merkezlerinde çeşitli branşlarda uzman yetiştirme temelinde eğitim verilmesini de olumlu karşıladığını belirterek şöyle dedi:

Fıkıh, sosyal ve siyasi yaşamın bel kemiği ve omurgasıdır ve bu bağlamda uzman yetiştirmenin de iyi sonuçları olacaktır, fakat bu tarzda bir yaklaşımın bazı sakıncaları bulunduğunu da unutmamalıyız.

 

Görüşmede bayan talebelerden birinin bayan talebelerin sosyal konumları ile ilgili beyanatına da işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bir kaç on bin fadıl bayan talebenin ailelerin ve toplumun kadınları arasında bulunuyor olması çok değerli bir fırsattır, üstelik bayan talebelerin bu kapasitelerinden resmi ve kültürel merkezlerinde yararlanmalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda dini ilimler merkezleri Başkanı Hüccetülislam Arafi’nin varlığını  büyük bir fırsat şeklinde yorumladı ve Arafi’nin dini ilimler merkezlerini kapsayan geniş kapsamlı bir program hazırladıkları yönündeki beyanatına işaretle bu programı hayata geçirmenin üzerinde odaklanmak gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce dini ilimler merkezleri Başkanı Hüccetülislam Arafi bir rapor sunarak ülke genelinde dini ilimler merkezlerinde 150 bin talebe eğitimine devam ettiğini belirtti.

Dini ilimler merkezleri Başkanı Hüccetülislam Arafi, dini ilimler merkezleri yüksek konseyi ve tüm dini ilimler merkezleri rahmetli İmam Humeyni -ks- ve İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin düşüncelerinden yararlanmak ve büyük taklit mercilerinin hidayetleri ve genç talebelerin ve ulemanın düşüncelerinden faydalanmak sureti ile bu merkezleri yüceltmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Görüşmenin başında talebeleri temsilen baylar: Kur'an'ı Kerim aktivisti Hüccetülislam Hüseyin Nazari, fıkıh harici talebesi Seyyid Muhammed Rıza Ayet, talebe ve araştırmacı Mehdi Rızai, Misbah-ul Huda tebliğ ve cihat müessesesi Başkanı Ali Ahadi, sosyal bilimler felsefesi hocası Dr. Seyyid Hadi Sacedi, dini ilimler merkezi hocası Mehdi Saili, fıkıh harici talebesi ve Nur yolcuları kafilesi Başkanı ve Alay komutanı Seyyid Muhammed Haşimi, iletişim hocası Hasan Yusufzade ve bayanlar: dini ilimler merkezleri hocası Sıddika Behrami, Nijeryalı talebe Hamide Bellu, yeni mezun İftihar Yusufi Roşenavand, talebe Sümeyye Seyyadi’den oluşan 12 kişi şu eksenlere vurgu yaptılar:

 • Genç talebelerin yenilikçiliklerini ortaya koymak üzere yenilikçilik merkezi kurulması,
 • Dini ilimler merkezlerinin İslami toplumun sorunlarının çözümünde rol ifa etmeleri ve dini ilimler merkezleri ile halk arasındaki irtibatın daha da güçlendirilmesi,
 • Dini ilimler merkezleri ile üniversitelerin ve bilimsel merkezlerin etkili irtibatı için uygun mekanizmanın oluşturulmasının önemi,
 • Kendiliğinden oluşan inkılapçı teşekkülleri bilimsel meydanlara girmeleri ve bu güçleri doğru biçimde değerlendirilmeleri,
 • Bayan talebelerin daha etkili rol ifa edebilmeleri için mevcut yapılanmaların ve programların yeniden düzenlenmesi,
 • Bazı yetkililerin bir kaç mevkide görev yapmalarının doğru olmadığı,
 • Dini ilimler merkezlerinin Fars diline yönelik doğrudan sorumluluğu,
 • Bazı yetkililerin talebelerin ve din adamlarının kapasitelerine yönelik umursamazlığının doğru olmadığı,
 • Talebelerin yaşamından doğru tanım elde etmek üzere bazı eğitim kamplarının kurulması,
 • Dini ilimler merkezlerinin bazı sosyal konulara geç el atmalarının doğru olmadığı,
 • Dini ilimler merkezlerinin uluslararası platformlarda etkili varlık sergilemeleri içni gerekli zeminlerin bulunmamasının doğru olmadığı,
 • İnkılabın ikinci adımında genç talebelere fırsat tanınması,
 • Aile modelinin şeffaf ve uygulamalı biçimde beyan edilmesine özel gösterilmesi,
 • Toplumun güncel gereksinimlerine göre bilimleri ve araştırmaları uygulamalı hale getirme zarureti,
 • Toplumun gelecekteki ihtiyaçlarının rasat edilmesi ve dini ilimler merkezlerinden asil model üretilmesinin önemi,
 • Genç inkılapçı talebelerin arasından inkılabın ikinci adımındaki programları ve misyonları gerçekleştirmek üzere uzman kadro oluşturulmasının zarureti,
 • Yetkililerin arasında sanal ortama yönelik gerekli duyarlılığını bulunmaması ve bu alanda var olan kapasitelerin doğru biçimde değerlendirilmemesinin doğru olmadığı,
 • Sanal ortamda propagandanın önemi ve milli enformasyon şebekesinin kurulma zarureti ve yumuşak savaş subaylarına destek zarureti.
700 /