İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Yükümlülükleri askıya alma devam edecek

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Cuma İmamları ile görüşmesinde, Bercam nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini askıya alma sürecini başlattıklarını, bu süreç kesinlikle devam edeceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü ülke genelinden gelen Cuma İmamları ile görüşmesinde önemli beyanatta bulundu.Ayetullah Hamanei konuşmasında Cuma İmamlarının halkçı davranışları ve sülukunun zaruretinin çok önemli bir konu olduğunu ve toplumun zikir, birliktelik ve gönül birliği yönündeki ihtiyacını karşıladığını ve yüce ve basiret verici söylemlerin yerleşmesine zemin oluşturduğunu belirttikten sonra Avrupalıların alacaklıymış gibi davranmalarına ve Bercam nükleer anlaşmasındaki 11 yükümlülüklerini yerine getirmemelerine işaret ederek şöyle buyurdu: İran’ın yükümlülüklerini askıya alma süreci kesinlikle devam edecek ve İran milleti ve İslami nizamın zaferleri Batılıların hasretle bakışlarının önünde günden güne artacaktır.

İran İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra ülke genelinde Cuma namazı etkinliğinin düzenlenmesinin kırkıncı yıldönümünde gerçekleşen görüşmede İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Rıza’nın -s- kutlu veladet yıldönümünü kutladıktan sonra, insanların kalbini ilahi zikirlere yöneltmenin Cuma namazının en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Cuma namazının bir başka özelliği müminlerin toplanması, gönül birlikteliği ve dayanışmaya ve kalpleri geliştirmeye zemin hazırlamaktır.

Ayetullah Hamanei Cuma namazı kurumu ülke genelinde bir zincir misali toplumu birleştirdiğini belirterek şöyle ekledi:

Bu geniş kurum ülkenin en temel konuları ve en zorlu ve en yüce söylemlerini kurumsal hale getirme kabiliyetine sahiptir, ki bu da Cuma namazının en seçkin özelliklerinden biri sayılır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında ülke genelinden gelen Cuma İmamlarına Cuma namazının önemini ve konumunu hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

Cuma namazı çok büyük ve ağır bir sorumluluk olduğunu ve seçkin özellikleri bulunduğunu bilmeli ve bu fırsatın kıymetini bilmeliyiz.

Ayetullah Hamanei konuşmasının ikinci ekseninde Cuma hutbelerinde takvaya vurgu yapma zaruretine temas ederek şöyle buyurtu:

Günümüzde toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri takvadır. Takva, toplumun maddi manevi sorunlarının çözümüne zemin oluşturur, fakat bu takva Cuma hutbelerinde somut örnekler verilerek açıklanmalı ve sırf genel bir tavsiye ve örnek vermeden açıklanması ile yetinilmemelidir.

Toplumun bir başka ihtiyacı, sanal ortamda takva meselesi olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Günümüzde en büyük sıkıntılarımızdan biri, sanal ortamda yalan, töhmet, spekülasyon ve benzeri durumların yaygın olmasıdır. Cuma namazı hutbelerinde sanal ortamda takvaya uyma zarureti beyan edilmelidir. Ailevi meselelerde takvaya nasıl uyulması gerektiğini beyan etmek, anne ve babaların evlatların dini ve ahlaki açılardan terbiye etmekle ilgili görevleri, çiftlerin arasında takva mısdaklarını ve toplumda israfla ilgili meseleleri beyan etmek ve ayrıca işlerde ve ticarette yalan ve iftiradan sakınmaya vurgu yapmak, Cuma namazı hutbelerinde üzerinde durulması ve her biri için somut örnekler verilmesi gereken konulardır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei takvaya uymanın bir başka mısdakı, gençleri ümitsizliğe sürüklemekten sakınmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bazı okullarda, üniversitelerde ve hatta iş ortamlarında bazıları gençleri gelecekten umutlarını kesecekleri şekilde konuşuyorlar. Gençleri umutsuzluğa sürüklemek, İslami ülkeden ve toplumdan genç unsurların gücünü ve faaliyet fırsatını almaktır, ki bu da başlı başına bir münkerdir.

Cuma İmamlarının pratik süluku ve halkla irtibat biçimi, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasının devamında üzerinde durdurduğu üçüncü eksendi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Cuma İmamlarının davranışları, halkın bu davranışlardan din, takva, sadakat ve inkılapçı olma kokusunu alacakları biçimde olmalıdır.

Cuma hatiplerinin halkçı olmaları ve halkla gerçekçi bir şekilde iç içe olmaları ve yapmacık davranmamaları onların pratik sülukunun zaruretlerinden biri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Halkın sorunlarını açık yüzle dinlemek ve takipçisi olmak, güç ve servet sahiplerine ve yalakalık edenlere yaklaşmamak, yakınların ve evlatların davranışlarına dikkat etmek, Cuma İmamlarının pratik sülukunun önemli başlıklarıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının dördüncü ekseninde Cuma namazının hutbelerini zenginleştirme zaruretine vurgu yaparak şöyle buyurdu:

Okunan hutbeler dolu, eğitici, yol gösterici ve başta gençler olmak üzere halkın çeşitli sorularının cevabı olacak şekilde olmalıdır.

Ayetullah Hamanei gençlerle irtibat kurmak bu kesimin meselelerini ve zihni meselelerini idrak etmenin en iyi yolu olduğunu belirterek Cuma İmamlarına her hafta belli bir günü gençlere ayırmalarını ve böylece faydalı hutbeler okumayı başarmalarını tavsiye etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Cuma namazı merkezlerinde güvenilir ve iyi düşünceli mümin gençlerden yararlanmanın zaruri bir durum olduğunu belirterek Cuma İmamlarına hutbelerini kısa, ama dolu ve kesin bir şekilde beyan etmelerini tavsiye etti.

Cuma İmamları inkılapçı hareketleri ve akımları desteklemekle yükümlü olduklarını, fakat bunu yaparken tüm tarafları açık yüzle karşılamaları gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei, ülke genelinde genç ve kendiliğinden şekillenen kültürel teşekküllere destek vermek ve nizam politikalarına göre uygun inkılapçı tutum sergilemek, Cuma İmamlarının uymaları gereken önemli konulardan olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ülkemiz inkılapçı anlayışla ilerleyebilir ve inkılapçı hareketle kemal zirvesine ulaşabilir. Bu tutumlardan her türlü geri adım, sadece inkılabın değil, aynı zamanda milletin, ülkenin ve geleceğinin zararına olur.

Ayetullah Hamanei Cuma İmamlarına Cuma namazı hutbelerinden devlet kurumlarına tepki vermekten sakınmalarını belirterek şöyle ekledi:

Bazen büyük bir münker veya sorun vardır ve sürekli takip etmekle çözümlenmemiştir. Gerçi çok seyrek olan bu tür durumları Cuma namazı hutbelerinde söylemenin bir sakıncası yoktur, fakat herhangi bir devlet kurumunda veya yargıda veya diğer kurumlarda bir sorunla karşılaşır karşılaşmaz onu hutbelerde gündeme getirmek doğru olmaz, zira bunun olumlu bir etkisi yoktur ve tam tersine çatlakların ve ihtilafların artmasına ve halkın kaygılanmasına yol açar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Cuma namazı hutbelerinde müspet ve umut verici uygulamaları anlatmanın kesinlikle zaruri olduğunu belirterek, ülke genelinde üretimi geliştirme alanında bir hareket başladığını, bu hareketin mısdakları hutbelerde beyan edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei düşmanların propaganda sistemleri nizamı yetersiz göstermek ve halkı umutsuzluğa sürüklemek üzere büyük uğraş verdiklerini hatırlatarak, halka umut veren gerçekleri beyan ederek ecnebi medya organlarının saldırıları ile mücadelede halka yardımcı olmak gerektiğini ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünü ülkenin cari ve genel meselelerine ayırarak şöyle buyurdu:

İran milleti ve İslami nizam azametini, iktidarını ve istikrarlı duruşunu tüm dünyaya gösterdiler.

Ayetullah Hamanei birçok ülkenin üst düzey yetkililerinin genellikle özel ortamlarda ve üst düzey siyasi çevrelerde İran milletinin azametini itiraf ettiklerini belirterek şöyle ekledi:

Hatta bizim bulunmadığımız müzakerelerde ve ortamlarda İran milleti ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının iktidarından söz ediliyor. Bu gerçek İran’ın halkçı nizamı azamet ve iktidarını düşmanlara rağmen ispat ettiğini gösteriyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yüce Allah’ın yardım eli, İran milletinin kırk yıl boyunca düşmanların baskıları ve komplolarına karşı dik duruşu ve zafer elde etmesinin temel etkeni olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Düşmanların hasret dolu gözlerinin önünde İslam cumhuriyetinin artan iktidarı hiç kuşkusuz Allah tealanın İslam inkılabı ve İran milletine destek verdiğinin işaretidir.

Ayetullah Hamanei başta Avrupalı taraflar olmak üzere, Batılıların İran’a karşı ve özellikle Bercam nükleer anlaşması ile ilgili küstahça davranışlarına işaretle bu durum onların kibirli olmalarından kaynaklandığını belirtti. Ayetullah Hamanei, bu kibir Batılıların hakikatleri idrak edememelerine sebebiyet verdiğini, bu kibir zayıf ülkelerin karşısında onlara başarı getirdiğini, fakat onlardan korkmayan ve kendi hakkını savunan milletlerin karşısında onları hezimete uğrattığını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Avrupalı tarafların Bercam nükleer anlaşmasında 11 yükümlülükleri bulunduğu ve bu yükümlülüklerinin hiç birini yerine getirmedikleri yönündeki açıklamasına işaret ederek şöyle buyurdu:

Dışişleri Bakanımız hakikaten çaba sarf ediyor ve diplomatik sakıncaları da bulunuyor ve aynı zamanda Avrupalıların yükümlülüklerinden hiç birini yerine getirmediğinden söz ediyor. Oysa biz Bercam’daki tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik ve hatta daha ötesinde yerine getirdik ve şimdi de Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için yükümlülüklerimizi askıya almaya başladık. Ancak Avrupalılar alacaklıymış gibi ve yüzsüzlükle, neden böyle yapıyorsunuz? diyorlar.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Siz Avrupalılar hiç bir yükümlülüğünüzü yerine getirmezken hangi hakla bizden yükümlülüklerimize bağlı kalmamızı istersiniz? Şunu bilin ki biz yeni yeni yükümlülüklerimizi askıya almaya başladık ve bu süreç kesinlikle devam edecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei habis İngilizlerin Cebeli Tarık boğazında yaptıkları deniz korsanlığı cevapsız bırakılmayacağını vurguladı.

İngilizlerin Cebeli Tarık boğazında petrol tankerine el koymalarına değinen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İngilizlerin habis oldukları açıkça ortada olduğunu, İngilizler İran’a ait petrol tankerini deniz korsanlığı yaparak kaçırdıklarını, fakat bu hırsızlığı yasal göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Ayetullah Hamanei, bu olayın açıkça deniz korsanlığı olduğunu, ancak İran İslam Cumhuriyeti’nin mümin unsurları bu tür işleri cevapsız bırakmayacaklarını ve uygun zamanda ve uygun yerde gerekli cevabı vereceklerini vurguladı.

 

İran milleti ve yetkililerin ecnebilerden umudunu kesmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Ecnebilerden umudu kesme bereketi ile ülkemiz içten coşmaya başlamıştır ve bu takdire şayan hareket mutlaka daha büyük başarılarla sonuçlanır.

Ülkenin savunma alanında onur verici başarılara imza atmasını düşmanların baskıları ve kutsal savunma yıllarında ecnebilerin yardımından umut kesilmesine bağlayan Ayetullah Hamanei, şimdiki hareket de başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda kendi imkanlarımıza dayanmanın ürünü olduğunu vurguladı.

Devlet erkanlarında yetenekli, aktif ve iyi düşünceli gençlerden daha fazla yararlanılmasını da ecnebilerden umut kesilmesine bağlayan Ayetullah Hamanei bu durumun devam etmesi İslami İran’ı daha da zenginleştireceğini ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Cuma imamlarının siyasetlerini belirleme konseyi Başkanı Hüccetülislam Hac Ali Ekberi yaptığı konuşmada Cuma namazı, İslam inkılabının bereketlerinden ve İslami nizamı koruyan temel etkenlerden biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bugün 900 kentte Cuma namazı kılınıyor. Son kırk yılda her hafta ve aralıksız 2079 Cuma namazı kılındı ve hutbelerde yaklaşık 200 bin saat muhteva sunuldu.

Hüccetülislam Ekberi Cuma namazı etkili bir medya olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Cuma namazı kurumu halkçı bir merkez olarak ikinci bildirinin gerçekleşmesi için temel hedefini Cuma namazını geliştirme üzerinde odakladı ve Cuma imamları İslam inkılabı söylemlerini toplumun şimdiki şartları ve ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışıyor.

700 /