İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yeni Fetvalar (Ağustos Ayı)

 
Fetvayı Yanlış Nakletme
Soru 1: Taklit mercinin fetvasını yanlış nakleden kimsenin vazifesi nedir?
Cevap: Taklit mercinin fetvasını yanlış nakleden kimsenin, mümkün olduğu takdirde yanlışını düzeltmesi farzdır.
 
Veliyyi-i Fakihle Taklit Mercinin Görüş Farklılığı
Soru 2: Veliyy-i fakihle taklit mercinin görüşünün farklı olduğu hükümlerde ne yapılmalıdır?
Cevap: Veliyy-i fakihle taklit mercinin görüşlerinin farklı olduğu meselelerde bakılır; eğer (farklı görüş) ülke yönetimi ve Müslümanların genelini ilgilendiren (örneğin İslam ve Müslümanları savunmak gibi) konulardansa, veliyy-i fakihin görüşüne itaat edilmelidir ve eğer ferdi ve şahsi konularla ilgiliyse, taklit mercinin görüşüne göre amel edilmelidir.
 
Yerin Temizleyici Olması
Soru 3: Yer, hangi şartlarda necaseti temizler?
Cevap: Yer temizleyicilerden biridir. Yolda yürürken ayak veya ayakkabısının altı necis şeyle temas etmesi sonucunda necis olan kimse, yaklaşık on adım yürürse üç şartla ayak ve ayakkabısının altı temiz olur; Birincisi: Yer temiz olursa. İkincisi: Yer kuru olursa. Üçüncüsü: Kan ve idrar gibi necisin kendisi veya necis olmuş çamur gibi necis şey, ayağın veya ayakkabının altında olur ve yol yürümekle bertaraf olursa.
 
Vakit Darlığında Namazın Kılınma Şekli
Soru 4: Namaz kılmak için vakit daralmışsa, dar vakitte kılınabilecek en kısa namaz şekli nasıldır?
Cevap: (Birinci ve ikinci rekâtta Fatiha’dan sonra) Sure okumamak, üçüncü ve dördüncü rekatlarda tesbihat-ı erbaayı (Subhanallahi velhamdulillahi…) bir defa okumak ve kunut gibi müstehap amelleri eksiltmek ve namazın sonunda bir selam vermekle yetinmek.
 
Çamurlu Suyla Abdest Almak
Soru 5: Bir kimse mutlak ve halis suyun bulunmadığı bir yerde olursa, çamurlu suyla abdest alabilir mi?
Cevap: Eğer suyun bulanıklığı mutlak ve halis su denilmeyecek kadar fazlaysa, eğer vakit dar değilse, su temizlenene kadar beklemeli, aksi takdirde (yani vakit darsa) teyemmüm almalıdır.
 
Hemcins Olmayanın Hayatını Kurtarmak
Soru 6: Eğer hemşire ve doktor hem cinsi olmayan yaralının hayatını kurtarmak için namaheremin bedenine bakmak ya da dokunmak zorunda kalması durumunda vazifesi nedir?
Cevap: Canı muhterem olan insanın hayatını kurtarmak için hemcinsi yoksa zaruret haddinde namahremin bedenine bakma ve dokunmanın sakıncası yoktur.
 
Ojeli Abdest Almak
Soru 7: Ayak tırnakları üzerine mesh suyunun tırnağa ulaşmasına engel olan, oje sürülü halde abdest almak sahih midir?
Cevap: Eğer ayak parmaklarından birisinde oje yoksa ve ayak meshi o parmağın ucundan başlayarak mafsala (eklem yerine) kadar yapılırsa, abdest sahih olur.
 
Haram Misafirlik ve Oturmalarda Bulunmak
Soru 8: Bazen bazı misafirliklerde, bazıları bahse ve iddiaya girmeksizin, sadece eğlencesine pasur / iskambil kağıtları ile oynamaya başlıyorlar, bu tür misafirliklerde / oturmalarda bulunmak caiz midir?
Cevap: Pasurla / iskambil kağıtları ile oynamak, iddia veya bahsine olmasa da haramdır ve eğer sizin o oturmada bulunmanız bir nevi günahı onaylamak sayılırsa, (orda bulunmanız) caiz değildir ve münkerden nehiy etmeniz (kötülükten sakındırmanız) gerekmektedir. Eğer münkerden (kötülükten) sakındırmanın gerekliliği o oturmayı terk etmek ise, o oturmayı terk etmelisiniz.
 
Cemaat İmamının Rükûuna Yetişememek
Soru 9: Eğer biz ikinci rekâtta ve imam üçüncü rekâtta olursa ve biz Hamd (Fatiha) suresini okurken imam rükûa giderse ve biz imamın rukusuna yetişemezsek, namazımızın hükmü nedir?
Cevap: Bu durumda (Fatiha’dan sonraki) sureyi okumamalı ve secdede imama katılmalısınız ve (bu şekilde) cemaat namazı sahihtir.
 
Cemaat Namazında Secdenin Unutulması
Soru 10: Cemaat imamının bir secdeyi unutması durumunda imama tabi olanların (cemaatin) vazifesi nedir?
Cevap: İmama, hata yaptığının farkına vardırabilir, aksi halde ikinci secdeyi kendisi yapmalıdır ve cemaat namazını imamla devam ettirmelidir ve namazı sahihtir. Ancak niyetini furadaya (cemaat niyetinden dönüp ferdi olarak kılmaya) çevirmesi veya namazını daha sonra tekrar kılması müstehap ihtiyat gereğidir.
 
İlk Meslek Yolculuğu
Soru 11: İlk meslek yolculuğunda namazlar hakkında vazifemiz nedir?
Cevap: Uzun yol şoförü gibi mesleği (işi) yolculuk olan ya da mesleği gereği yolculuk yapması gereken memur gibi yolculuk mesleğinin bir parçası olan kimse, örfe göre yolculuk, onun mesleği ya da mesleğinin gereği sayıldığı andan itibaren – diğer şartlarında tahakkuk etmesiyle-her ne kadar ilk yolculuğa da sayılsa, namazı tamdır.
700 /