İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Amerika’nın azami baskısı yenilgiye uğradı

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun binlerce komutanı ile görüşmesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nu onurlu, gelişen ve yücelmeye ve ilerlemeye devam eden bir kurum niteleyerek şu önemli tavsiyelerde bulundu:

Bence İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bundan çok daha fazla gelişebilir.

Amerika devleti İran İslam Cumhuriyeti’ne azami baskı uygulama politikasında hezimete uğradığını ve İran sulta düzenine karşı teslim olmadığını kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Amerikalılar geçenlerde Avrupalı dostlarının yardımı ile ülkemizin Cumhurbaşkanı ile görüşmek ve İran’ı yendikleri yönünde şov yapmak üzere boşuna bir çaba harcadılar, ancak İran tüm ciddiyeti ve kesin tavrı ile istediği sonuca ulaşıncaya dek nükleer yükümlülüklerini azaltmaya devam edecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında halkın geçim durumunun zorluğuna işaret ederek şöyle dedi:

Eğer içe dönük bakış güçlü, mantıklı ve cihatçı anlayışla yapılırsa, halkın geçimi üzerinde olumlu etkisi olacaktır.

Ayetullah Hamanei İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu inkılabın içinden çıkan çeşitli kurumların arasında bir takım özellikleri olduğunu, bu özellikler inkılabın diğer bereketleri arasında daha az göze çarptığını belirtti.

Ayetullah Hamanei bu özellikleri şöyle beyan etti:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu inkılabın büyük hadiseleri ve heyecanları sırasında doğdu, kutsal savunmanın muazzam çalkantıları arasında büyüyerek gelişti ve savaştan sonra da inkılapla düşmanların arasında derin ve geniş siyasi ve kültürel saflaşma yaşandığı dönemde de bu ordu hiç bir sapmaya ve kaymaya maruz kalmadan gelişmeye ve büyümeye devam etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei her insan ve her kurum ve hatta inkılaplar bireysel veya sosyal ve siyasi hayatında yücelme veya çökme yol ayrımıyla karşılaştığını belirterek şöyle devam etti:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bu dönemden ve bu yol ayrımından da başı dik çıktı ve hiç bir yıpranma veya çökme yaşamadan kimliğinin temel unsurlarını korudu ve yücelme noktasına ilerlemeye devam etti.

Ayetullah Hamanei tüm kurumlarda dökülmeler ve yeşermeler yaşandığını belirterek şöyle ekledi: İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nda da dökülmeler yaşandı, ancak bendenize göre bu orduda galip eğilim yeni yeşermelerin olduğu yönündedir ve bu yeşermeler de ilerleme ve yücelme noktasına doğru yoluna devam etmektedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu bağlamda cihat ve şehadet gibi iki nurani alana işaret ederek şöyle dedi:

Kutsal savunma yıllarından otuz yıl sonra şehit Hemedani gibi eski toprak komutanın şehadeti ve yine yeni yetişen genç şehit Huceci gibi bir gencin şehit düşmesi hepsi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun bu alanda tazeliğini ve kimliğini koruduğunu gösteriyor.

Ayetullah Hamanei temel bir kritere işaret ederek şöyle ekledi:

Her kurum hakkında doğru yargıda bulunmak için o kurumun başarılarını ve başarısızlıklarını karşılaştırmak gerekir. bu kritere göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ülkenin en onurlu kurumlarından biridir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei daha titiz bir yargıda bulunmak için İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun başarılarını ve başarısızlıklarını bir kaç önemli başlığın altında yaptı.

Ayetullah Hamanei yenilikçilik ve yaratıcılık başlığı altında şu değerlendirmede bulundu:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu savaşın başlarında hatta iki havan topu tedarik görmekte sıkıntı yaşıyordu. Ancak bugün çeşitli gelişmiş araç gereçlerin yapımı ve ayrıca askeri yöntemlerde yenilik yapmakta seçkin konuma geldi.

Ayetullah Hamanei çeşitli sosyal hizmetler ve ülkenin çeşitli bölgelerinde mahrumiyetlerle mücadele  ve halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan da İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun hakkında yargı yürütülecek bir başka alan olduğunu kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hatem’ul Enbiya -s- karargahının hükümetin güçlü icra kolu olarak yürüttüğü yapıcı faaliyetlere işaretle İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde mahrumiyetlerle mücadelede ve Kirmanşah depremi ve cari yılın başında sel felaketi sırasında seçkin ve belirleyici rol ifa ettiğini hatırlatarak şöyle dedi:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun sosyal alanlarda ve halka hizmet konusunda hiç bir kurumla mukayese edilemez ve ayrıca dünyanın askeri kurumları arasında da eşsizdir.

Ayetullah Hamanei İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun kültür, sanat ve düşünce alanlarında da yürüttüğü faaliyetleri seçkin olarak değerlendirerek şöyle dedi: İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun direniş ve bölge coğrafyasında bakışı ve rolü bu ordu hakkında yargıda bulunmak için bir başka alan sayılır.

Ayetullah Hamanei direniş cephesinin küfür ve zulüm cephesi ile mücadelede sergilediği yetenekleri takdir ederek şöyle ekledi:

Bu alanda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun rolü müstekbirlerin ve alemin kötü cephelerinin bu orduya karşı aşikar ve açıkça düşmanlık etmelerini sağlayacak kadar seçkindir. Gerçi bu habis cephe tarafından gösterilen düşmanlık İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu için onur kaynağıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei maneviyatı koruma çabasını İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun üzerinde ciddi bir şekilde durduğu ve maneviyatın rahmet yağmurundan kendi tazeliği ve güzelliği ve izzeti doğrultusunda yararlanmaya çalıştığı önemli başlıklardan biri olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bu bölümünün sonunda şöyle ekledi:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bereketli ömrü boyuncu tüm alanlarda ilerleme ve yücelme yönünde yoluna devam etti ve önemli ilerleme kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika ve küresel istikbar ve onların ufak uzantılarının İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na yönelik en bariz örneği yaptırım olan daimi düşmanlığına işaret ederek şöyle dedi:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun başarıları ve ilerlemelerine vesile olan bu tür düşmanlıklar bu ordunun izzetini dost düşman, herkesin gözünde arttıracaktır.

Ayetullah Hamanei İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu askerlerini kendi evlatları niteleyerek şöyle ekledi:

Ben bu ordudan yüzde yüz memnunum, ancak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun bu kadarlık ilerlemesini yeterli bulmuyorum. Bence bu kurum sahip olduğu yetenekler ve kabiliyetlere göre on ve hatta yüz kat daha ilerleyebilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun hızlı ilerlemesini sürdürmesi için sekiz önemli tavsiyede bulundu.

Kesinlikle İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun yaşlanmasına, muhafazakarlaşmasına ve mevcut şartlarla yetinmesine izin vermeyin.

Bu tavsiye Ayetullah Hamanei’nin ilk tavsiyesiydi. Ayetullah Hamanei bu konuda şöyle dedi:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nda gençlik ruhunun devam etmesi ve bu kurumun yaşlanmaması için ordu içinde gençleştirme süreci devam etmeli, yenilikçilik ve yaratıcı yöntemler devam etmeli ve ünlü şehitlerin dini ve inkılapçı terbiyelerini daha sonraki kuşaklara intikal ettirerek kuşakların arasında kopukluk olması engellenmelidir.

Büyük hadiselerle yüzleşmeye hazırlıklı olmak, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin şöyle açıkladığı ikinci tavsiyesiydi:

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun ta baştan en bariz özelliği, büyük hadiselere karşı göğüsünü siper etmek ve en ön safta yer almaktır ve bu anlayış korunmalıdır.

Ayetullah Hamanei bu doğrultuda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun ilmi ve pratik hazırlığını koruması ve siyasi bilincini geliştirmesi ve direniş ekonomisinde ve üretim alanında güçlenmesi ve mahrumlara yardım etmesi ve düşmanlıklara karşı koyması zaruri olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na üçüncü tavsiyesi, direniş coğrafyasına geniş ve sınır ötesi bakışı kaybetmemekti. Ayetullah Hamanei bu konuda şöyle dedi:

Kendi bölgemizle yetinmemeliyiz ve belli bir dört duvarı seçerek, sınırların ötesindeki tehditlere duyarsız kalmamalıyız.  Sorumluluğu İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na ait olan sınır ötesi geniş bakış, ülkenin stratejik derinliğidir ve bazen en vaciplerden daha vacip hale gelir, ancak bazıları bu konunun farkında değildir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na dördüncü tavsiyesini şöyle açıkladı:

Düşmandan mutlaka korkmayın, fakat tam uyanık olun ve düşmandan doğru ve gerçekçi değerlendirmede bulunun.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Düşmandan her ne kadar güçlü olursa olsun korkmamak gerekir, fakat düşman her ne kadar küçük olursa olsun, saymamak da olmaz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na beşinci tavsiyesinde de şöyle dedi:

İslami nizamı oluşturan hükümet, meclis, yargı kurumu ve diğer kurumlarla sürekli ve artan bir şekilde iş birliği yapın. Ancak bu birliktelik İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun kendi kimlik unsurlarından ayrılması anlamına gelmez. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu kendi kimlik unsurlarını yüzde yüz korumalıdır.

Halkçı olmak, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na altıncı tavsiyesiydi.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Halkı seven, halkı kucaklayan ve halkça davrananlardan olun ve kibirlenmek, dünyatalep olmak ve eşraflıktan cidden kaçının. Zira İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ta kurulduğu ilk günden bu yana halkçı olmuştur.

Tüm alanlarda ve tüm işlerde cihatçı ruha öncelik vermek, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na yedinci tavsiyesiydi:

Cihatçı çalışmak, tembellik, duyarsızlık ve bugünün işini yarına havale etmenin tam karşı noktasıdır ve maalesef ülkenin bazı sektörleri bu soruna yakalanmıştır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei sekizinci ve son tavsiyesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu personeli ve ailelerinin maneviyatını geliştirmeyi Kur'an'ı Kerim ile alışmayı, Allah’a ve Ehl-i Beyt -s- fertlerine tevekkül etmeyi ön planda tutmalarını buyurdu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında uluslararası meselelere değinerek şöyle dedi:

Eğer bölgenin ve dünyanın gelişmelerine dikkatle bakacak olursak, düşmanlar her ne kadar daha fazla harcıyorsa daha fazla zarara uğradığını görürüz.

Amerika başta olmak üzere düşmanların Irak ve Suriye’de yüklü paraları harcadıklarını hatırlatan Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bunlar yüklü paralar harcayarak IŞİD’i türettiler ve bu örgüte silah, para ve propaganda desteği verdiler, fakat şimdi Suriye, Irak ve İran gençlerinin çabaları ile IŞİD yok edildi. Ama onlar yalan söyleyerek IŞİD’i biz yok ettik, diyorlar. Oysa ABD Başkan bizzat itiraf etti ve bölgede yedi trilyon dolar harcadık ama zarar ve yenilgiden başka bir şey görmediklerini söyledi. Bu süreç bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir.

Ayetullah Hamanei, Amerika azami baskı politikasında yenik düştüğünü, Amerika İran’a azami baskı uygularsa İslam Cumhuriyeti’ni teslim olmaya zorlayabileceğini zannettiğini, ama böyle olmadığını kaydetti.

Amerikalı yetkililerin son günlerde İran’ı yendiklerini telkin etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek şöyle ekledi:

Onlar bizim Cumhurbaşkanımızı görüşmeye zorlamak için en son yalvarmaya başladılar ve Avrupalı dostlarından yardım istediler, ama başaramadılar ve şu ana kadar azami baskı politikaları bozguna uğradı ve bendeniz kesin bir dille azami baskı sonuna kadar başarısız olacağını söylemek istiyorum.

İran İslam Cumhuriyeti izzet ve iktidarla yoluna devam edeceğinin altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Sultacılar kendi söylediklerine göre İran’ı normal bir ülkeye çevirmeye, yani sulta düzenine uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar, oysa İran İslam Cumhuriyeti ta kurulduğu günden beri sulta düzeni ile mücadele etti ve bundan sonra da küresel zorbalara teslim olmayacak ve inkılapçı yolunu sürdürerek sultacılarla mücadeleye de kesinlikle devam edecektir.

Nükleer meseleye de temas eden Ayetullah Hamanei, nükleer konuda da İran yükümlülüklerini askıya almaya devam edeceğini, bu işin sorumluluğu da İAEK’na ait olduğunu ve hükümetin ilan ettiği konuları askıya almaya tam olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde iktisadi meselelere temas ederek şöyle dedi:

İktisadi sorunların çaresi, iç imkanlara dayanmaktır.

Yerli imkanların çok iyi olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, bazıları bundan önce hş. 1398 yılı çok ağır iktisadi sorunları yılı olacağını tahmin ettiklerini, oysa şimdi ülke yetkilileri yılın ilk yarısında iktisadi büyümenin kısmen iyi olduğundan söz ediyorlar.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Kuşkusuz halkın geçimi ve yaşam koşulları zor, fakat eğer güçlü ve ciddi bir çaba harcanırsa kesinlikle halkın geçimi de tedrici bir şekilde iyileşecektir.

Ülke petrolüne dayatılan yaptırımın kısa vadeli bir sorun olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, eğer doğru hareket edilirse bu kısa süreli sorundan uzun vadede büyük çıkar sağlamak mümkün olduğunu, o da ülke ekonomisini petrolden bağımsız hale getirmek olduğunu vurguladı.

 

Yürütme yetkilileri bütçeyi petrol satışını gözetmeksizin hazırlamalarına vurgu yapan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, şöyle dedi:

Bu büyük bir kazanımdır ve biz bu fırsatı petrol satışından elde edilen gelirden tamamen bağımsız olma yolunda değerlendirmeliyiz. Yaptırım gibi taktiksel baskı stratejik açıdan bize fayda sağlayacaktır.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda şu değerlendirmede bulundu:

İran milletinin zulüm, küfür ve istikbar dünyası ile mücadelesine hangi açıdan bakarsanız bakın, nihai zafer bu milletindir ve Kur'an'ı Kerim’de ilahi vaat ve İslam inkılabının kırk yıllık deneyimlerine göre İran milleti stratejik bir zafer kazanacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nda temsilcisi Hüccetülislam Hacı Sadıki, bugün İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu her zamankinden daha büyük bir dayanışma ve gönül birlikteliği ve diğer silahlı kuvvetler kurumları ile vahdet içinde inkılabı korumak üzere hazırlıklı olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami de kısa bir konuşma yaparak şöyle dedi:

Bugün inkılabın temas hattı binlerce kilometre derinliğe ulaştı ve zulüm karşıtlığı ve adalettalepliği ve maneviyatı ile ilgili mesajını intikal ettirerek Amerika’yı bölge siyasi ve güvenlik gelişmelerinde arka plana itmeyi başardı.

General Selami inkılabın iktidarı ve caydırıcı gücüne vurgu yaparak şöyle ekledi:

Siyonist rejim İsrail’in İran karşısında en ufak hatası son hatası olur ve bu rejimin alemden yok olması ile sonuçlanır.

General Selami ayrıca, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu iç yapısını yenileyerek çeşitli alanlarda gücünü geliştirmeye de devam ettiğini ifade etti.

 

700 /