İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yeni Fetvalar (Ekim Ayı)

 
Binary Option (İkili Opsiyon)
Soru 1: Son zamanlarda internet üzerinden “ikili opsiyon” (Binary option) adıyla bilinen bir kazanç sağlama yöntemi oluşturulmuştur. Şahıs, analizle ve döviz kurlarının fiyatı ve değerleri konusunda elde etmiş olduğu bilgilere dayanarak, özel zamanlarda döviz kurlarının değerini analiz etmeye başlıyor. Eğer yapmış olduğu analiz ve öngörü doğruysa, koymuş olduğu miktar doğrultusunda yaklaşık % 50 ila % 80 oranında kar elde edecek, aksi durumda da aynı oranda zarar edecektir. Bu işin kumarın aksine, analiz ve geçmiş tecrübeye dayalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, acaba bu yöntemle kazanç sağlamak caiz midir?
Cevap: Bu yöntemle kazanılan karın maliki / sahibi olmaz.
 
Hisse Analiziyle Kazanç Sağlamak
Soru 2: Bazı sitelere bir meblağ para yatırıyoruz ve bir veya birkaç dakika içinde hisse oranı grafiğinin yükseleceğini öngörüyoruz. Eğer tahminimiz doğru çıkarsa, belli miktarda kar elde ediyoruz. Aksi durumda zarar ediyoruz. Acaba böyle bir gelir helal midir? (Muamele edilen para birimi dolar, avro ve… gibidir.)
Cevap: Elde edilen karın maliki / sahibi olmazsınız.
 
Ortaklaşa CD Alımı
Soru 3: Bazı kurumlar eğitim DVD’lerini yüksek fiyata satmaktadırlar. DVD’yi tek başıma alma imkânım yoktur. Acaba bu DVD’leri arkadaşlarımla ortaklaşa alabilir miyim?
Cevap: Eğer satıcı, satış esnasında bu konuda sizinle özel bir sözleşmesi yoksa, sakıncası yoktur.
 
Hac Amellerini İki Kişi Niyetine Yapmak
Soru 4: Vefat eden babasının yerine hac amellerini yapmak için hacca giden bir kimse, acaba kendisi içinde hac yapabilir mi? Hac yolcuğunda hem kendisi ve hem de babası için hac yapabilir mi?
Cevap: Kendisi için hacca niyet etmesi sahih değildir.
 
Taksir İçin Tırnak Kesmek
Soru 5: Taksir için parmaklardan birinin tırnağını kesmek yeterli midir?
Cevap: Yeterlidir, ancak müstehap ihtiyat bununla birlikte bir miktar saçta kesilmelidir.
 
Müsteti Kadın İçin Kocanın İzni
Soru 6: Müsteti olan (Hacca gitme şartlarının tamamına sahip olan) kadına hacca gitmesi için kocasının izni gerekli midir?
Cevap: Farz hac için kocanın izni gerekli değildir.
 
Müsteti Şahsın Niyabeti Haccı
Soru 7:
1- Farz haccı yerine getirmede müsteti olan kimse, başkasının naibi olabilir mi?
2- Eğer hacca gitmek için kayıt yaptırmış ve henüz kurada ismi çıkmamışsa, başkası tarafından naip olabilir mi?
Cevap:
1- Olamaz.
2- Eğer müsteti olma şartları oluşmamışsa, sakıncası yoktur.
 
Ziynet Eşyalarından Dolayı Kadının Hac İçin Müsteti Olması
Soru 8: Altın ziynet eşyalarından başka bir malı olmayan kadının hacca gitmek için altınlarını satması gerekli midir?
Cevap: Eğer sahip olduğu altınlar onun şanından ve ihtiyacındansa, müsteti değildir ve onları satması farz değildir.
 
İtibari / Farazi Altın Alım Satımı
Soru 9: Kâğıt üzerinden altın alım ve satımı adıyla bilinen bir alışveriş türü vardır. Yani bu tür alışverişte hiçbir surette fiziki olarak altın alınıp verilmemekte ve sadece sözlü olarak belli süreler için alışveriş yapılmaktadır. Belirlenen sürenin sonunda o günün değerine göre kar ve zarar hesabı yapılmaktadır. Böyle bir alışveriş ve muamele, mukaddes İslam şeriatına göre meşru mudur?
Cevap: Böyle bir muamele geçerli değildir ve şer’i bir itibarı yoktur.
 
Evlilik Akdinden Sonra Mehriyeyi Bağışlama Şartı
Soru 10: Kız isteme esnasında kız isteme merasiminin bozulmaması için kız, damada şöyle söylemiştir: “110 altını mehriye olarak kabul edin ve evlilik akdi okunduktan sonra mehriyenin hepsini size bağışlayacağım.” İki yıl sonra boşanma niyeti vardır ve henüz mehriyesini bağışlamamıştır. Mehriyesini bağışlaması farz mıdır?
Cevap: Eğer nikah akdi bu şarta binaen okunmuşsa, onun yerine getirilmesi gerekir, ama eğer sadece vadeden ibarettiyse, amel edilmesi gerekli değildir.
 
Cami Eşyalarını Cami Dışında Kullanmak
Soru 11: Ses sitemi, mutfak eşyaları vb. gibi camiye vakfedilen imkanların, şahısların taziye merasimlerinde (cami içinde ve dışında) kullanılmasının hükmü nedir?
Cevap: Nasıl vakfedildiklerine bağlıdır.
 
Müstehap Kurbanlık
Soru 12: 1- Kurban Bayramı’nda, geçmiş yıllarda hacca giden kimse için, kurban kesmek farz mıdır? 2- Müstehap kurbanlık için bir kulağı ve gözü olmayan koyunu seçmenin sakıncası var mıdır?
Cevap:
1-Farz değildir.
2- Sakıncası yoktur.
 
Erbain Ziyaretinin Bir Gün Önce veya Sonra Yapılması
Soru 13: Erbain gününde oluşan izdihamın ziyaretçiler için büyük zorluklara neden olduğu dikkate alındığında, acaba Erbain ziyaretinin birkaç gün önce ya da sora yapılması durumunda, Erbain ziyareti kabul edilir mi ve sevabı var mıdır?
Cevap: Şehitler Efendisi İmam Hüseyin’in (a.s) ziyareti, her zamanda müstehap ve büyük bir sevabı vardır. Ancak özel ziyaret zamanının sevabı, ziyaretin o özel zamanda yapılmasına özgüdür. Elbette ziyareti o zamandan önce ya da sonra, o güne özgü sevabı ümit ederek yapmanın bir sakınca yoktur.
700 /