İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Seyyidi Şüheda’ya sarılarak ABD karşısında dururuz

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Hüseyin -s- Subay Akademisi mezuniyet töreninde, Hz. Seyyidi Şüheda’ya sarılarak Amerika karşısında asla geri adım atmayız, dedi.

İmam Hüseyin -s- Subay Akademesi mezuniyet töreni geçen gün Başkumandan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin katılımı ile gerçekleşti.

Ayetullah Hamanei tören alanına girer girmez ilkin adsız şehitlerin mezarı başına gelerek fatiha okudu ve kutsal savunma yıllarının saygıdeğer şehitlerini andı.

Başkumandan Hamanei daha sonra alanda bulunan birliklerin önünden geçti. Ayetullah Hamanei ayrıca alanda bulunan onurlu gazilerimizle yakından ilgilendi ve bazı şehit aileleri ile sohbet etti.

Ayetullah Hamanei İmam Hüseyin -s- akademisini önemli ve ilahi büyük bereketlerden biri niteledi ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu komutanları bu akademinin daha da geliştirilmesi üzerinde durmaları gerektiğini belirterek şöyle buyurdu:

Biz bu akademinin başarıları ile onur duyuyoruz, ama bununla yetinmiyoruz ve akademinin tüm alanlarda ve tüm boyutlarda ilerlemesini zaruri görüyoruz.

Ayetullah Hamanei bu doğrultuda askeri öğrenci programı, eğitim programlarının daha da derinleştirilmesi, yeni bilim ve teknolojilerin gözetilmesi, geniş kapsamlı eğitim, uzman kadro eğitimi, disiplin ve komutanların ve yöneticilerin diğer akademik çevrelerle irtibatı, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu tarafından gözetilmesi gereken önemli noktalar olduğunu vurguladı.

Başkumandan Hamanei konuşmasının ikinci ekseninde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun yurt içinde ve dışında izzetine işaret ederek şöyle dedi:

Amerikalılar da hasmane ve somurtan yüzleri ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun izzetine izzet kattılar, zira Allah’ın düşmanlarının düşmanlığı müminlerin izzetini arttırır.

Ayetullah Hamanei Kur'an'ı Kerim’in

 وَ أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم

ayetine işaretle şöyle ekledi:

Allah tealanın düşmanların kalbinde oluşturmaya emrettiği korku, caydırıcı korkudur, yani düşmanlar genç, mümin, fedakar ve saiklerle dolu yiğitlerimizin heybetinden korkmaları gerekir ve bu, en önemli caydırıcı güç olur.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yüce Allah’ın artan hazırlık yönündeki ebedi emrinin seçkin ve önemli noktalarına işaretle şöyle ekledi:

وَ أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ayetinin anlamı şu ki gücünüz yettiğince güçlü, sağlam ve geniş kapsamlı bir güç oluşturun ve bu gücü artırın ve bunu yaparken bilimsel ve uzmanlık gücü takviye etmeyi ihmal etmeyin ve taktiksel ve stratejik gücü geliştirmekle sürekli öne doğru hareket edin, ayrıca operasyonu gücünüzü uyanık bir şekilde ve her daim göreve hazır ve bir an gafletten uzak durma özelliği ile takviye eden ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun iman gücünü mümin, kararlı, ihlaslı ve saikli gençleri yetiştirerek her geçen gün arttırın.

Başkumandan Hamanei ayetin bir başka bölümü teçhizat bakımından hazırlıklarla ilgili olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Allah teala Kur'an'ı Kerim’de her türlü savunma, operasyon ve istihbarat teçhizatı ile donanmamızı emretmiştir. Kuşkusuz bu teçhizat kendi imalatımız ve icadımız olmalı ve çeşitlilik arz ederek karada, havada, uzayda, denizde, sınırlarda ve ülke içinde her türlü ihtiyacı karşılamalı, gerçi bugün hatta sanal ortam bile gerekli araç gereçlerin alanına girmiştir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Gerçi fasık ve bağımlı tağut rejimi depoları Amerikan yapımı silahlarla doldurmuştu, ama bun karşı İranlılar hatta bu teçhizata dokunmaya, açmaya veya onarmaya hakkı yoktu. Gerçekte tağut rejim bu milletin parası ile Amerikan silah fabrikalarını ihya etti ve depoları, patronların izni olmadan İranlıların ne kullanma hakkı olduğu ne de nasıl kullanılacağını bildikleri silahlarla doldurdu. Tağut rejimi kendi tabiri ile iki güç bileşenine sahipti. Bunlardan biri silah depoları ve diğeri ABD’nin emrini uygulamakla onur duymak ve bölgede Jandarma rolü ifa etmek ve ABD karşıtı her türlü muhalif sesi bastırmaktı. Ancak bugün durum yüzde yüz tersine döndü ve İran milleti kendi iradesi ile ve kendi çıkarları ve kendi maslahatı doğrultusunda karar alıyor, çalışıyor ve uyguluyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bir kez daha ülkenin güç ve iktidarın her türlü bileşeni ile donanma zaruretine vurgu yaparak, Erbain yürüyüşü hakiki güç mısdaklarından biri olduğunu vurguladı ve şöyle ekledi:

Kerbela’ya doğru düzenlenen milyonluk yürüyüş, aslında onur, fedakarlık ve şehadet zirvesine doğru yürümektir ve İslam’ın ve İslami direniş cephesinin gücünü tecelli ettirir.

Ayetullah Hamanei Erbain’i İslam tarihinde ta ilk gün zuhur etmesinden itibaren Aşura’nın güçlü medyası olduğunu belirterek şöyle dedi:

Kırk gün Aşura hamaseti ile Ehl-i Beyt’in Kerbela’ya geri dönüşü arasında geçen süredi Hz. Zeyneb -s- ve İmam Seccad’ın -s- Şam ve Küfe’de feryatları Aşura kıyamının hakiki medyası oldu ve Emevi ve Sufyani hakimiyetinin karanlık atmosferinde hak mantığının hakimiyetinin gerçekleşmesi ile beraber Aşura hayatta kaldı ve tarih boyunca akıp geldi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Ehl-i Beyt -s- fertlerinin Aşura’dan Erbain’e doğru hareketi, hem de o dönemin ağır baskıları altında gerçekleşmesi şartları altüst ettiğini ve sonunda Emevi iktidarını devirdiğini belirterek, bugün yine aynı hadise yaşanmakta olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei Hüseyni Erbain büyük yürüyüşüne çeşitli ülkelerde İslam’ın çeşitli mezhepleri ve hatta diğer bazı dinlerin mensuplarının katılımı günümüz tantanalı ve hengame propaganda dünyasında güçlü bir ses ve eşsiz bir medya niteliğinde olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bugün “Hüseyin birleştirir” şiarı has bir hakikattir, zire bu eşsiz kongreyi Hüseyin -s- başlatmıştır ve insanları maneviyat ve özgürlüğe doğru harekete geçirmiştir.

Ayetullah Hamanei Hüseyni Erbain yürüyüşünde maneviyat ve düşünce ve marifetlerin artışına ve derinleşmesine işaretle şöyle ekledi:

İlim ve hikmet ehli olanlar bu alanda çaba harcamaları gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde ise İran İslam Cumhuriyeti’nin izlediği yolu şöyle beyan etti:

İnkılabın başından bu yana çeşitli alanlarda kah şaşırtıcı boyutta başarılara imza attık. Gerçi eksikler de var, sorunlar da az değil, fakat başarılarımız ve ilerlemelerimiz daha fazla olmuştur.

Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti nizamının şimdiki yolun nasıl devam etmesi gerektiği konusunda Aşura kıyamının felsefesi ile ilgili İmam Hüseyin -s- dilinden bir hutbeye istinat ederek şöyle buyurdu:

Hz. Seyyid Şüheda -s- İslam Peygamberi’nden -s- naklen bir hadis beyan ederek halka şöyle buyurdu: Kim zalim bir güç görürse ve ona dilde veya amelde muhalefet etmezse, Allah onu o zalimin kaderine düşürür ve onu cehenneme yollar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Aslında İmam Hüseyin -s- bunu belirterek kıyamının sebebini ve zulüm ve zalimle mücadele görevini ilan ediyor. İran İslam Cumhuriyeti de bu temele dayanarak bu görevi yerine getirmeyi bir yükümlülük olarak bilmekte ve her türlü şartlar altında da onu yerine getirmektedir.

Ayetullah Hamanei, bugün küfür ve siyonizm ve ABD cephesi milletlerin kanını emmek, savaş çıkarmak ve başka faciaları dayatmakla Allah’ın kullarına ve milletlerine zulmettiğini ve İran milleti ise Hz. Seyyid Şüheda’nın -s- başlattığı kıyamın felsefesinden esinlenerek bu cephe ile mücadeleyi görev bildiğini, ABD ve çeşitli düşmanların baskıları karşısında geri adım atılmaması da buna göre yapıldığını vurguladı.

Başkumandan Hamanei, İmam Humeyni’nin -ks- yaklaşık yarım asır önce, yani Kum’dan sürün edilmeden önce Amerika ile mücadele etmeyi bir görev bildiğini belirterek şöyle buyurdu:

İmam -ks- emsalsiz bir basiretle hangi millet zulümle mücadelede görevini yerine getirirse, Allah teala o millete mutlaka zafer nasip edeceğini biliyordu ve hepimiz de bu ilahi vaatlerin gerçekleştiğine şahit oldu.

Ayetullah Hamanei İranlı gençlere hitaben de şöyle buyurdu:

İman, azim ve irade ile ilahi görevinizi yerine getirin ve bilin ki din ve beşeriyet düşmanlarına karşı durmak ve direnmek, Allah’ın yardımına vesile olur, nitekim son kırk yılda da öyle oldu ve ilahi inayetle inkılabın ikinci ve sonraki adımlarında da öyle olacaktır.

Gençleri ülkenin umutları niteleyen Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Kuşkusuz yetişkin ve yaşlı insanlar da görevini yerine getirmektedir, nitekim İmam -ks- da ileri yaşta gençler gibi düşünüyor ve uyguluyordu. Ancak gerçek şu ki gençler ülkenin motorudur. Gençler düşünceleri ve zihinleri düşmanın hedefi olduğunu bilmelidir ve buna göre iman ve güçle düşman entrikalarına karşı koymaları gerekir.

Mezuniyet töreninde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami yaptığı konuşmada, bu ordunun inkılabın ikinci adımında maneviyat ve ilmi ve pratik cihat çerçevesinde rol ifa etmeye hazır olduğunu belirterek şöyle dedi:

Mevcut süreçlerin analizi, gelecekteki gelişmelerin bilim eksenli olacağını gösteriyor. Buna göre İmam Hüseyin -s- Subay akademisi hocaları ve öğrencileri bilimsel geri kalmışlığı telafi ederek günün bilim ve teknolojilerinden yararlanmaya çaba harcayacaktır.

İmam Hüseyin -s- Subay akademisi komutanı General Fazli de yaptığı konuşmada akademinin uygulamaları ve programları hakkında bir rapor sundu.

Törende İmam Hüseyin -s- Subay akademisinin bazı komutanları, yöneticileri, hocaları, araştırmacıları ve seçkin rütbe ile mezun olan öğrencileri hediyelerini Başkumandan Hamanei’nin elinde aldı.

Törende temsili olarak iki öğrenci de derecelerini Ayetullah Hamanei’den aldı.

Tören alanda bulunan birliklerin askeri geçit töreni ile sona erdi.

 

700 /