İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yeni Fetvalar (Şubat Ayı)

 
Sehiv Secdesi İçin Abdestli Olmak
Soru 1: Sehiv secdesi için abdestli olmak gerekli midir?
Cevap: Sehiv secdesi için abdestli olmak gerekli değildir, ancak abdestli olunması müstehap ihtiyat gereğidir.
 
Hediye Edilen Altınları Geri Alma
Soru 2: Kocanın, evlilik döneminde eşine hediye ettiği altın ve hediyeleri boşandıktan sonra talep etmesi durumunda, kadın onları geri vermeli midir?
Cevap: Eğer kadın ve koca arasında nesebi akrabalık bağı yoksa ve (verdiği) hediyeler mevcutsa (duruyorsa) koca geri alabilir, ancak müstehap ihtiyat gereği geri almamalıdır.
 
Tahyir Mekanlarında Bedenin Bir Kısmının Dışarıda Kalması
Soru 3: İmam Hüseyin’in (a.s) türbesinde cemaat namazına katılır ve bedenimizin bir kısmı türbe sınırları dışında olursa, namazımızı seferi olarak kılabilir miyiz?
Cevap: Sorudaki varsayımda tahyir hükmü* uygulanmaz (geçerli değildir) ve yolcu namazını seferi olarak kılmalıdır.

*Dört mekânda (Mescidu’l Haram, Mescidu’n Nebi (s.a.a), Kufe mescidi ve İmam Hüseyin’in (a.s) türbesinde) tahyir hükmü (yani namazı tam veya seferi kılmadaki muhayyerlik) uygulanır.
 
Secde Mahalli ile Alın Arasında Engel
Soru 4: Secde esnasında çarşaf veya şapka yüzün üzerine gelir ve alın şapka veya çarşafla birlikte mührün üzerine gelirse, (yani çarşaf veya şapka alın ile mühür arasında engel olursa) ya da alın, üzerine secde edilmesi sahih olmayan bir şeyin üzerine konursa, vazifemiz nedir?
Cevap: Baş secdeden kaldırılmadan, alın mührün üzerine gelecek şekilde, engel olan şey (çarşaf gibi) kenara çekilmelidir ya da alın, baş secdeden kaldırılmadan üzerine secde edilmesi sahih olan şey üzerine konulmalıdır.
 
Eda ve Kaza Arasında Şüphe Edilmesi Durumunda Sabah Namazının Niyeti
Soru 5: Sabah namazı esnasında güneşin doğup doğmadığından şüphe etmemiz durumunda, sabah namazını hangi niyetle kılmalıyız?
Cevap: Güneşin doğduğuna yakin etmediğiniz (emin olmadığınız) sürece, namazı eda niyetiyle kılabilirsiniz. Her halükârda o günün sabah namazı niyetiyle – eda ve kaza niyeti etmeksizin- namazı kılabilirsiniz.
 
Unutulan Kunut
Soru 6: Namazın kunutunu unutmamız durumunda, telafi etmenin bir yolu var mıdır?
Cevap: Rukudayken kunut tutmadığınızın / okumadığınızın farkına varırsanız, rukudan sonra ve eğer secdedeyken farkına varırsanız, namazın selamından sonra kunut tutmanız / okumanız müstehaptır.
 
Kullanılmayan Elbise ve Eşyaların Humusu
Soru 7: İnsanın konum ve şanından olan, ancak humus yılı sonuna kadar giyilmeyen elbise ve benzeri şeylerin ücretinin humusunu vermek farz mıdır?
Cevap: Satın alındığı esnada ihtiyaç duyulmuşsa, yani o zaman (her ne kadar ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılmak üzere olsa da) elbisenin alınması gerekliydiyse, humus yılbaşı sonuna kadar kullanılmamış olsa da humusu yoktur.
 
Mahsulün Hasat Zamanı Satın Alınması
Soru 8: Meyve bahçesindeki mahsulün hasat zamanı satın alınmasının (meyvelerin ağırlıklarının belli olmaması ve genelde tahmin üzerinden ve gerçek kilosundan daha düşük fiyat verilmesi dikkate alındığında) hükmü nedir?
Cevap: Satın alma meyvenin ağaçtan toplanmasından önce, her iki tarafın anlaşmasıyla gerçekleşirse, sakıncası yoktur.
 
Bitkisel İlaçların Toplanması
Soru 9: Ova ve kırsallarda yetişen ve ilaç ve yiyecek olarak kullanılan bitkileri toplamanın hükmü nedir?
Cevap: Eğer arazi şahsi mülk değilse, ilgili kanunlara uyulmasıyla, sakıncası yoktur.
 
Cemaatin İmama Tabi Olması
Soru 10: Cemaat namazında, cemaat imama nasıl tabi olmalıdır?
Cevap: Namaz fiillerinde cemaatin imama uyması (tabi olması) farzdır; yani cemaat, namazın fiillerini imamdan önce yerine getirmemeli ve aynı şekilde imamdan sonra yerine getirmede çok gecikmemelidir. Ancak -Tekbiretü’l ihram dışında- namazda okunan söz ve zikirler konusunda tabi olmak farz değildir. Ama Tekbiretü’l İhram’da imamdan önce ve imamla aynı esnada tekbir getirilmemelidir ve farz ihtiyat gereği imam tekbiri tamamlamadan önce tekbire başlanmamalıdır.
700 /