İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Yaşam tarzını İslami tarza geri getirin

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Fatıma’nın kutlu veladet yıldönümünde binlerce meddah ve şairi kabulünde yaptığı çağrıda İslami yaşam tarzına geri dönülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hz. Fatıma’nın kutlu veladet yıldönümü dolayısıyla İmam Humeyni -ks- Hüseyniyesi'nde düzenlenen kutlama etkinliğinde  meddahlar ve şairler İslam’ın ve alemin en büyük kadını hakkında yazdıkları şiirleri okudu.

Hz. Fatıma’nın veladet yıldönümünü kutlayan Ayetullah Hamanei kabulde yaptığı konuşmada, meddahların ve şairlerin en önemli ve en temel görevlerinden biri, başta gençler olmak üzere toplumda dinî maarifini derinleştirmek ve İslam yaşam tarzı doğrultusunda kültürel faaliyette bulunmaktan ibaret olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei ayrıca toplumda insanların yardımlaşma duygusu ve direniş ve basiretin geliştirilmesi de bu kesimin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei meddahların manevi sevinçleri ve köklü ve derin yas etkinliklerini yönetme görevine işaretle şöyle dedi:

Bazı sözde aydın geçinenlerin bir dönem telkin etmeye çalıştıkları durumun aksine, Ehl-i Beyt -s- ve şehitler için düzenlenen merasimlerde ağlamak ve ağıt yakmak, zafiyet işareti değildir. Bu ağlamalar bir insanın izzet ve güç ve şecaatini ortaya koyan duygusudur ve masum imamlar -s- bu sünnetin ve bu tür meclislerin temelini atmıştır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şehit General Hac Kasım Süleymani ve silah arkadaşları için düzenlenen muhteşem cenaze töreni de bu tür meclislerin en bariz örneklerinden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Bugün ülkenin en temel ihtiyaçlarından biri, gençleri yumuşak savaş silahları ile donatmaktır ki bu da gençleri ruhsal ve fikri ve manevi açılardan geliştirmek ve onları Fatımi maarifi ve Ehl-i Beyt -s- maarifiyle doğru biçimde tanıştırmaktır.

İnsanların bu tür silahlarla donanması toplumu ve İslami nizamı güvence altına alacağını kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bu görev ve sorumluluk meddahlara aittir ve eğer bu ağır görev doğru biçimde yerine getirilmezse, ilahi sorgulaması da ağır olacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Ehl-i Beyt -s- maarifi ve İmam Hüseyin -s- için düzenlenen meclisler ve Hz. Fatıma’nın -s- adının tesirlerinden bir örneğe işaretle şöyle dedi:

İran milletinin barbar Amerika devinin baskıları karşısında uluslararası gözlemcileri hayrete düşüren direnişi de bu maariflerin bereketidir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Tüm bu zorlu şartlarda İran milletinin 22 Behmen zafer yürüyüşüne katılması ve ondan önce şehit General Süleymani’nin cenaze törenini muhteşem şekilde düzenlemesi ve bu direnişleri gerçekten hayret uyandırmıştır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei meddahların bir başka önemli görevi, İslami yaşam tarzını yaygınlaştırmak ve geliştirmek olduğunu belirterek şöyle vurguladı:

Eğer düşmanın kültürel saldırı dalgalarına karşı yaşam tarzını İslami doğru yaşam tarzına geri getirecek olursak, bunun tek çaresi kültürel çalışmadır ve meddahlar bu önemli işte çok etkili olabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam yaşam tarzı ve dini yüce maariflerinden biri, düşmandan korkmamak ve Allah tealaya tevekkül etmekten ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi:

Eğer İslam inkılabının ilk günlerinde İran bilim ve teknoloji ve siyaset ve bölgesel nüfuz alanlarında bugünkü konuma geleceği söylenseydi, belki hiç kimse inanmayacaktı, ancak İran milleti Allah’a tevekkül ederek hiç bir beşeri güçten korkmadı ve bu ilerlemeleri sağladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca Hz. Fatıma’nın -s- kültürel meselelerde ve hicap konusunda ve yine batıla karşı durarak velayeti savunma alanında verdiği derslere işaretle şöyle dedi:

Fatımi önemli maariflerden biri toplumda dayanışma ve yardımlaşmadır ve o hazretin söz ve davranışlarında açıkça göze çarpar.

Bugün toplumun iş ve gençlerin izdivaç meselelerinin çözümü sosyal dayanışma ruhunu geliştirmeye bağlı olduğunun altını çizen Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Gençleri, sonucu toplumun yaşlanması ve düşmanın kolayca sulta kurmasından ibaret olan daha az çocuk yapmaya teşvik eden propagandalarla mücadele için toplumda izdivaç zemini kolaylaştırılmalı ve çok çocuk yapma kültürü geliştirilmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Batılı medya organları ve düşünce odaları İran milletinin ABD karşısında geri adım atması için geniş propaganda yaptığını belirterek şöyle dedi:

İran milleti Allah’ın lütuf ve inayeti ile şimdiye kadar dik durmuş ve bundan sonra da duracaktır. Ancak bu dik duruş için topluma manevi güç aşılamak şarttır.

İran’da hamaset ruhu halâ canlı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, İran milleti coşku ve hamaset ruhu isteyen tüm gelişmelerde meydanları boş bırakmadığını, ancak bu ruhun devamı için dini maarif ve kültür şart olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tüm bunların meddahların önemli sorumluluklarından olduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

Allah’ın inayeti ile İran İslam Cumhuriyeti bunun için ihtiyacı olan her şeye sahiptir; zira İslami nizamın iyi komutanları, genç ve saikli bilim adamları, kültür alanında himmetli ve iradeli yetkilileri ve her alanda hizmete hazır halkı vardır. Dolaysıyla bunca kapasite ile ilahi fazl sayesinde düşman cephesine karşı kesin ve nihai zafer İran milletinin olacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin katıldığı merasimde İran’ın çeşitli eyaletlerinden gelen sekiz meddah Hz. Fatıma’nın -s- faziletleri hakkında şiirler okudular.

 

700 /