İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Seçimlere güçlü katılımla güçlü meclis kurun

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen binlerce vatandaşla görüşmesinde, parlamento seçimlerine katılmak, vatandaşların şer’i, milli ve inkılapçı görevi ve medeni hakkı olduğunu belirterek “coşkulu katılım” ve “iyi seçim” seçimlerin iki temel direği olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Seçimler bir cihat ve nimet ve ilahi sınavdır ve eğer halkın azami katılımı ile beraber olursa, İslami nizama onur kazandırdığı gibi ülkenin güçlenmesi ve komplolara karşı korunması ve güçlü bir İran için zemin oluşturmasına vesile olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikan toplumunda zahiri bezemelerine karşın derin sosyal ve iktisadi sorunlar söz konusu olduğunu belirterek, Amerika içten çökmeye başladığını ve dış görünüşü ve ihtişamı batmasına engel olamayacağını vurguladı.

Ayetullah Hamanei görüşmede Tebriz halkının hş. 29 Behmen 1356’da tarihî kıyamına işaret ederek, Azerbaycan halkının en önemli özelliği, milli, dini ve inkılapçı izzeti temsil etmeleri ve gerektiği zamanlarda  ve ülkeyi, inkılabı ve dini kimliği savunmak için hemen meydanları doldurmalarından ibaret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Tebriz halkının Kum halkının 19 Dey kıyamının kırkıncı gününde ayaklanması yüce Allah’ın bu hareketi bereketlendirmesine vesile oldu ve bir zincir misali, milletin genel kıyamı ve tağut rejiminin devrilmesi ve İslami nizamın hakim olmasına dek sürdü.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 21 Şubat’ta düzenlenmesi beklenen seçimlerin önemine işaretle şöyle buyurdu:

Seçimler bir cihat, ülkenin güçlenmesi ve İslami nizamın onurlanmasının etkenidir ve halkın seçim sandıklarına coşkulu ve geniş çapta gelmeleri ilahi tevfik sayesinde berekete ve ülkede değişimlere vesile olacaktır.

Ayetullah Hamanei Amerikalıların İran milletini ve özellikle gençleri İslami nizamdan koparmak için elinden geleni yaptıklarını belirterek şöyle ekledi: Buna karşın Amerikalılar hiç bir şey elde edemedi, ki bunun en somut örneği şehit Süleymani için düzenlenen cenaze töreni ve yine 22 Behmen zafer yürüyüşleriydi ve İslami Şura Meclisi seçimleri de bir kez daha İran milleti İslami nizamın yanında yer aldığını ve bu nizamı desteklediklerini ortaya koyacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dost düşman, herkes İran’da Cuma günü düzenlenmesi beklenen seçimleri merakla beklediğini belirterek şöyle devam etti:

Düşmanlar Amerikalıların azami baskıları ve Avrupalı tarafların sözünü tutmamaları ve ülkenin karşılaştığı iktisadi sorunların sonucu ne olacağını merak ediyor; dostlar da merak içinde halkın bu seçimlere katılımı nasıl olacağını bekliyor. Gerçi ben İslami nizamın dostlarına söyledim; İran milletinden kaygı duymayın, zira bu millet işini biliyor ve ne yapacağını da çok iyi biliyor.

Ayetullah Hamanei seçimler Amerikalıların ve siyonistlerin birçok şom niyetini boşa çıkaran ve onların hilelerini yok eden bir etken olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Düşmanı hüsrana uğratmanın tek yolu İran’ın güçlenmesidir ve güçlü İran’ın mısdaklarından biri de güçlü meclisi olmasıdır. Böyle bir meclis gerekli yasaları çıkarmak ve hükümetleri doğru yola yönlendirmekle ülkeyi koruyabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei güçlü bir meclis, halkın mümkün mertebe daha fazla sayıda seçimlere katılmasına bağlı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Meclisin tesiri sadece dört yılla sınırlı değildir. Güçlü meclis veya zayıf meclis kararları ile ülkenin geleceği üzerinde uzun vadeli tesiri olur. Seçimler vatandaşların şer’i, milli ve inkılapçı görevi ve medeni hakkı ve kendi kaderini belirleme hakkıdır.

Ayetullah Hamanei güçlü meclisin ikinci kriterini seçimlerin niteliği olarak belirtti ve büyük İran milletini temsil edecek milletvekillerinin özelliklerini de şöyle açıkladı:

İslami Şura Meclisi için mümin, cesur, etkili, sorumlu, saikli, İslam’a ve halka ve inkılaba ve ülkeye bağlı, düşmanların karşısında sıkı, dünya malına gözü olmayan insanlar seçilmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanlara gönül vermiş olmak ve onlara karşı pasif tutum sergilemek, olumsuz bir nokta olduğunu belirterek şöyle dedi:

İran milleti yüksek milli özgüven duygusuna sahiptir ve dünyanın birçok düşünürü ve siyaset adamı da İran milletini büyük, cesur ve korkmaz bir milleti olarak bilir. Dolaysıyla eğer birileri düşman karşısında durabilecek özgüven duygusundan yoksun ise, İran milletini temsil etmeye uygun olamaz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca Bilgeler Meclisi ara seçimlerinin önemine işaretle şu hatırlatmada bulundu:

Bilgeler Meclisi’nin görevi çok önemlidir ve bazı kentlerde düzenlenmesi beklenen ara seçimleri ihmal edilmemelidir. İslam’ı, inkılabı, İslami nizamı ve İran’ı seven herkes bu seçimlere katılmalı ve iyi ve doğru seçimi yapmalıdır.

Ayetullah Hamanei bölgede düşman ülkelerden birinin İngiltere’de Farsça yayın yapan bir medya organını yüklü miktarda petrol dolarlarını ödeyerek İran milletini seçimlerde inkılapçı adaylara oy vermekten vazgeçirmeye çalıştığına işaretle şöyle dedi:

Bu rapor İran’da seçimlerin niteliği ve biçimi ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Ayetullah Hamanei seçimleri ilahi sınav niteledi ve İran milleti bu sınavı da başı dik geride bırakacağını umduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka Amerikalı bazı yetkililerin İran ve seçimleri hakkında ileri sürdükleri yaftalarına gösterdiği tepkide şöyle dedi:

Bu bir numaralı ahmakların sözlerinin bir bölümü seçimleri etkilemek ve halkın sandıkların başına gelmelerine mani olmak içindir, ama bir bölümü de onların çaresizliğinden kaynaklanır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalıların İran milleti karşısında pasifleşmelerinin bir sebebini de şehit General Kasım Süleymani’ye düzenledikleri suikastın ters sonuç doğurmasına bağlayarak şöyle ekledi:

Bu hadisede ABD Başkanı ve çevresindekiler pasifleşti ve yaptıkları hesabın yanlış olduğunu anladı, zira hem Amerika içinde ve hem dünya genelinde her taraftan eleştirilere uğradılar. Amerika bizim bölgede derin tesiri olan sevgili komutanımıza suikast düzenleyerek bölgeye musallat olmak istedi, ancak macera tam tersine döndü ve Bağdat’ta düzenlenen ABD karşını büyük yürüyüşler, Suriye meselesi ve bölgede diğer gelişmeler onların isteklerinin tam karşı noktasında yaşandı. Nitekim Amerikalı yetkililerin son yaygaraları da düştükleri bu turumu telafi etme çabasıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şehit General Süleymani’nin namertçe düzenlenen bir suikastle şehit edilmesini de acı bir kayıp niteleyerek şöyle devam etti:

Şehit Süleymani hakikaten iyi, faydalı ve takdire şayan bir insandı, ama bu acı hadisede de ilahi lütuf galipti, zira şehit Süleymani hem zafer ve hem şehadet onuruna nail oldu. Şehit Süleymani yıllarda bölgede zafer kazanan taraf ve Amerika ve uşakları mağlup olan taraftı ve sonunda da şehadetle onurlandırıldı.

Ayetullah Hamanei, şehit Süleymani için düzenlenen ve on milyonlar düzeyinde katılımların gerçekleştiği cenaze töreni ve diğer etkinliklerin de ilahi bereket ve İran milletinin basireti, azameti ve vahdetinin işareti olduğunu ve bu süreçte birçok millet İran milleti ile acısını paylaştığını belirterek şöyle ekledi:

Bir ülkede şehit Süleymani için bin merasim düzenlendi. Bu gerçekler İslami nizamın stratejik derinliğini gösteriyor. Dolaysıyla bu macera zahiri acı görünüşünden farklı olarak hak cephesi için baştan başa zaferdi.

İmam Humeyni’nin -ks- fadıl ve seçkin evladı merhum Hac Mustafa Humeyni’nin vefatı için kullandığı gizli ilahi lütuf tabirini hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

O zaman hiç kimse İmam’ın kullandığı bu tabiri belki anlamadı, ancak İran milleti kıyam etmesi ve şah rejiminin tepkisi ve Kum ve Teriz kıyamları ve milletin büyük ayaklanması ve tağut rejiminin devrilmesinden sonra bu tabirin anlamı anlaşıldı. Nitekim şehit General Süleymani suikastında da düşman darbe vurduğunu zannetti, fakat gerçekte hezimete uğrayan taraf yine düşman oldu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında düşmanlar sadece bu macerada değil, son kırk yılda İran milletinden sürekli darbe yediklerini ve hezimete uğradıklarını belirterek şöyle devam etti:

Amerikalılar son kırk yılda her türlü siyasi, askeri, güvenlik, iktisadi, kültürel ve medya silahlarını ve her türlü kumpası İslami nizamı çökertmek için kullandı, ancak İslami nizam çökmediği gibi, bin kez daha da güçlendi, ancak Amerika daha da zayıfladı.

Ayetullah Hamanei bazı Amerikalı yetkililere ve yayımladıkları verilere istinaden bu devletin 22 bin milyar dolar borçla dünyanın en borçlu devleti olduğunu ve içinde de sınıfların arasındaki uçurumun her zamankinden daha korkunç boyutlara ulaştığını belirtti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı seçkin bir senatörden naklen bu ülkenin derin sorunlarına işaretle şöyle dedi:

Bu Amerikalı politikacı Donald Trump yönetiminde Amerika’nın en zengin beş adamının servetine yüz milyar dolar eklendiğini ve üç kişinin serveti Amerika nüfusunun yarısının servetinden daha fazla olduğunu, işçilerin yüzde 80’i yoksulluk içinde kıvrandığını ve maaşları geçimlerini sağlayamadığını söylüyor. Amerika’da her beş kişiden sadece bir kişi reçetesinin bedelini karşılayabiliyor ve beyazlarla siyahilerin arasındaki uçurum son 50 yılda üç kat derinleştiği anlaşılıyor.

Ayetullah Hamanei söz konusu Amerikalı yetkiliden naklen şöyle ekledi:

ABD Başkanı durumları iyileştiğini belirtiyor; evet, ama Amerika halkı için değil, sadece milyarderler için iyileşmiş. Amerikalı eski bir başkanın tabiri ile Amerika, özel bir kesim tarafından ve halkın müdahalesi olmaksızın ve sınırsız siyasi rüşvetle yönetilen bir devlettir.

Ayetullah Hamanei ayrıca Amerika’da ayrımcılık, sınıflar arasında uçurum, yoksulluk, artan cinayetlerle ilgili verilere işaretle şu güzel tabiri kullandı.

Nasıl ki Titanic gemisinin ihtişamı ve azameti batmasına mani olamadı, Amerika’nın zahirini bezeme ve ihtişamlı gösterme çabaları da batmasına mani olamayacak ve Amerika batacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti hiç bir milleti veya ırka karşı olmadığını ve sadece istikbar, zulüm ve insani değerleri hiçe sayanlara karşı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Bugün isyan ve istikbar zirvesi, siyonist zenginlerin ve kartellerin eline düşen ve dünya genelinde menfur hale gelen Amerika’dır. Amerika bizim çevremizdeki ülkelerde onlarca askeri üssü vardır, fakat bir durum ortaya çıktığında bu üsler ne Amerika için ne de paralarını Amerika’ya vererek onlardan medet umanların işine yarayacaktır; zira Amerika zaten çökmek üzeredir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde İslami nizamın yüce hedeflerine doğru hızla ilerlediğini, bu harekette gençlerin yer alması umut verici olduğunu belirterek gençlere ilim, iman ve deneyim bakımlarından kendilerini geliştirmelerini ve ülkeyi zirveye taşımaya yardımcı olmalarını tavsiye etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca Azerbaycan ve Tebriz halkının İslam inkılabı sırasında ve tarihî olaylarda etkili rol ifa ettiklerini belirterek Azeri halkını çeşitli gelişmelerde öncülük eden bir halk niteledi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce veliyi fakihin Doğu Azerbaycan eyaletinde temsilcisi ve Tebriz Cuma hatibi Hüccetülislam Al-i Haşim inkılabı zamanında savunmak ve kritik anları idrak etmek, Tebriz halkının seçkin özelliklerinden biri olduğunu belirterek inkılabın ikinci adımında gençlerin kapasitelerinden yararlanma konusunda bir rapor sundu. Al-i Haşim, gençlerin umut ve inançlarını hedef alan düşmana karşı camilerin inkılapçı güçleri yetiştiren merkezler olarak görev yapabileceğini vurguladı.

700 /